7 veelvoorkomende vormen van geweld waar we mee te maken hebben

7 veelvoorkomende vormen van geweld waar we mee te maken hebben

Laatste update: 15 mei, 2018

Geweld is één van de epidemieën die geen limieten of grenzen respecteren. Helaas zijn er vele vormen van geweld. Bovendien vind je het overal ter wereld. Je kan het merken in de manier waarop iemand jou iets vraagt of eist. Maar je ziet het ook in de bloedigste oorlogen die honderden levens eisen. Zelfs al neem je niet rechtstreeks deel aan de laatste vorm van geweld, toch ben je een getuige. Dit raakt je op vele niveaus. Soms lijkt het net alsof we genetisch ontworpen zijn om agressief te zijn. Maar geweld (een vorm van agressiviteit) is cultureel. We leren het en herhalen het. Daarna leren we het aan anderen en bevestigen we het. Maar als je het kan leren, kan je het ook afleren. Je kan de cyclus dus laten stoppen.

“Geweld is de angst voor de idealen van anderen.”

-Mahatma Gandhi-

Eén van de belangrijkste stappen om deze cyclus te doorbreken is door de verschillende manieren te herkennen waarop geweld tot uiting komt. In het vervolg van dit artikel willen we het hebben over de meest voorkomende vormen van geweld.

1. Economisch geweld

Deze vorm van geweld heeft twee gezichten. Het ene zie je rechtstreeks en het andere onrechtstreeks. Openlijk economisch geweld tast je goederen of bezittingen aan. Daartoe behoren diefstal, oplichterij en alles wat op een illegale of onrechtvaardige manier je financiën beïnvloedt.

Vormen van geweld

Verborgen economisch geweld heeft te maken met mechanismen die inherent zijn aan het economische systeem en die jouw belangen beïnvloeden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de lonen op de arbeidsmarkt dalen. Want dat betekent dat je te maken krijgt met een oneerlijke concurrentie. Dit komt omdat andere mensen een lager loon kunnen vragen en op die manier gemakkelijker werk vinden. Een ander voorbeeld van verborgen economisch geweld is wanneer de overheid zogezegd gelijkwaardige maatregelen oplegt maar die eigenlijk alleen bepaalde partijen bevoordelen.

2. Politiek en institutioneel geweld

Met politiek geweld bedoelen we alles wat een politieke partij kan doen dat tegen jouw belangen ingaat. Wanneer een politieke partij jou als een instrument gebruikt dat ook een geval van politiek geweld is. Bijvoorbeeld als je een bijdrage levert aan maar ook slachtoffer bent van een corrupte politieke klasse.

Institutioneel geweld heeft te maken met slecht behandeld of misbruikt te worden door een instelling. Je krijgt bijvoorbeeld een slechte dienstverlening die je op een of andere manier schade toebrengt. Een ander voorbeeld van deze vorm van geweld is wanneer medische instituten je pijn negeren of minimaliseren.

3. Seksueel of gendergeweld

Zelfs al leven we in de eenentwintigste eeuw, toch blijft geweld tegen vrouwen nog steeds een probleem. En dat is niet het enige. Want in sommige gevallen is het zelfs gestegen. Deze vorm van agressie is geslachtsgebonden. Dat betekent dat mannen of andere vrouwen een andere vrouw geweld toebrengen omdat ze niet doet wat zij willen of van haar eisen.

Vormen van geweld

Ook mannen zijn het slachtoffer van seksueel en emotioneel geweld. Vrouwen of andere mannen kunnen deze vorm van geweld laten voortduren. Soms ervaren mannen afwijzing of vooroordelen alleen maar omdat ze mannen zijn. Helaas zijn ook de berichten van seksueel geweld bij kinderen door vrouwen gestegen.

4. Cultureel geweld

De meeste verkooptechnieken prijzen een manier van leven aan die vele mensen uiteindelijk gaan nabootsen. Deskundigen beschouwen de wijze waarop een soort overheersende levensstijl geïnstitutionaliseerd wordt, als een vorm van geweld. Want het bevordert onverdraagzaamheid en minachting voor levensstijlen of wereldvisies die niet beantwoorden aan het dominante stereotype.

Er zijn ook vele samenlevingen in de wereld die geweld tegen bepaalde groepen van de bevolking goedkeuren en rechtvaardigen. Die delen van de bevolking kunnen groepen of minderheden zijn. Vervolging van LGBTQIA-gemeenschappen of etnische groepen passen in deze categorie.

5. Religieus geweld

Tegenwoordig zijn er in de wereld vele religieuze groepen en sekten die strijden om de macht en om meer volgers. Sommige van deze groepen zijn ongetwijfeld oprechte uitingen van het geloof. Maar het is ook waar dat de ware interesse van de leiders van vele groepen financieel is. Zij dicteren en beheersen de geboden van het geloof. Bovendien aarzelen ze niet om de hoopvolle verwachtingen van hun volgers te manipuleren.

Vormen van geweld

Dit soort sekte gebruikt de angst en de verwarring van zijn volgers om geld te krijgen. Ze kunnen dit op een openlijke of een verdoken manier doen (door middel van werk of van de bereidwilligheid om meer volgers te ronselen). Vaak verspreiden ze ook duistere boodschappen over het einde van de wereld en de vernietiging van de menselijke soort. Met deze boodschappen en de angst die ze veroorzaken, breken ze de wil van de gelovigen. Hun enige bedoeling is om te krijgen wat ze willen.

6. Cyberpesten

Met de opkomst van de sociale media hebben we nog een andere manier van iemand lastigvallen toegevoegd aan onze lijst van vormen van geweld. Op een of andere manier maakt onze nieuwe technologie het gemakkelijk om anderen lastig te vallen. Want lafaards kunnen het anoniem doen. De wetten omtrent cyberpesten zijn in verschillende landen ook nog niet echt duidelijk. Vaak blijft dit gewelddadige gedrag dus ongestraft.

Bovendien heeft iedereen het vermogen om beelden te bewaren en te delen. Veel mensen profiteren van deze mogelijkheid. Dat leidt tot nieuwe vormen van geweld. Iedereen kan bijvoorbeeld een filmpje van jou opnemen en het daarna op sociale media uploaden. Ze kunnen jouw beeltenis als een grap gebruiken of de indruk wekken dat enkele eenmalige gebeurtenissen jou als persoon omschrijven. Tegen de tijd dat jij het ontdekt hebt, is het mogelijk dat duizenden mensen de beelden al gezien hebben en hun eigen bevooroordeelde besluiten getrokken hebben.

7. Ook informatiegeweld is één van de vele vormen van geweld

De toegang tot heel veel mediakanalen betekent dat we een grote hoeveelheid nieuws over geweld ontvangen. Het lijkt er zelfs op dat hoe akeliger de informatie is, hoe meer invloed het heeft en hoe meer kijkers het trekt. Wanneer je een krant opent of het dagelijks nieuws op de televisie bekijkt, krijg je soms een volledig moeras aan informatie die jouw idee van de werkelijkheid vervormt.

Het ergste is dat de media dit soort nieuws aanbieden omdat de vraag er is. Want de media zijn enigszins gewend aan de invloed die dit soort nieuws heeft. Dat is de reden dat de media altijd jaagt op nieuwsverhalen die een grotere invloed hebben dan het laatste verhaal. Pijn, dood, foltering en allerlei gruwelijke dingen zijn tot een spektakel veranderd.

Vormen van geweld

Deze vormen van geweld zijn slechts enkele manieren waarop wij geweld ervaren. De volledige lijst is veel langer. Maar we hebben hier de voornaamste vormen van geweld besproken. Ze hebben allemaal een invloed op ons wegens de schaal waarop ze optreden en wegens hun betekenis. Wellicht ook interessant voor jou

Geweld is aangeleerd … maar kan ook afgeleerd worden
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Geweld is aangeleerd … maar kan ook afgeleerd worden

In studies van gewelddadige fenomenen heeft één vraag alle onderzoek beheerst: is menselijk geweld instinctief of aangeleerd? Uit de studies zijn v...


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.