'In a Heartbeat': een prachtige korte film over twee verliefde jongens

'In a Heartbeat': een prachtige korte film over twee verliefde jongens

Laatste update: 05 februari, 2018

‘In a Heartbeat’ is de titel van een stille korte film die een absolute hit is geweest op sociale media. Dat komt omdat het op een eenvoudige en treffende manier het prille contact tussen twee verliefde jongens toont.

Want de video toont op een prachtige manier hoe de ene bloost wanneer hij de ander ziet en hoe de blikken van andere mensen voorbij lijken te gaan aan wat er gebeurt. Maar wat er gebeurt, is nog niet duidelijk.

De sleutel tot zijn succes is dat de film de maatschappij op stoutmoedige wijze een homoseksuele liefde voorstelt die zich op een pril en ingewikkeld moment ontwikkelt. Het is immers een periode waarin interesses beginnen te bloeien en kinderen niet weten waar die intense gevoelens vandaan komen.

‘In a Heartbeat’: verduidelijken wat ‘homoseksueel’ niet betekent

We leven in een erg verdraagzame maatschappij. Maar dat geldt niet voor kleinere groepen. Er bestaat immers al een dominant model van seksualiteit. We zijn misschien wel tolerant tegenover heteroseksualiteit op een bepaalde leeftijd. Maar de samenleving is nog niet tolerant ten aanzien van homoseksualiteit of seksualiteit bij tieners.

Dat betekent dat we op bepaalde vlakken terughoudend zijn terwijl we op andere gebieden erg expressief zijn. Dit gebeurt allemaal binnen wat wij een aanvaardbare vorm van seksualiteit beschouwen.

Het probleem is dat er te veel dubbelzinnigheid is. We gaan niet alle verklaringen vermelden die de maatschappij nodig heeft om seksualiteit te begrijpen. Maar het is wel belangrijk om te verduidelijken wat seksuele geaardheid betekent:

  • Je erkent en aanvaardt dat je je aangetrokken voelt tot specifieke dingen die het voorwerp van je verlangen omringen.
  • Je definieert jezelf binnen een socio-seksuele groep.
  • Seksuele geaardheid mag zich niet beperken tot of verward worden met seksueel gedrag.
  • Het omvat meervoudige aspecten: seksuele aantrekking, erotische fantasieën, seksuele gedragingen, emotionele binding…

Dat is de reden dat we de mythen willen afbreken. WAT BETEKENT HOMOSEKSUEEL ZIJN DUS NIET:

  • Dat men zich in alle gevallen UITSLUITEND aangetrokken voelt (verlangen, fantasieën, emoties, gedrag…) tot mensen van hetzelfde geslacht.
  • Dat iemand zich ALTIJD aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht.
Een lesbisch meisje dat er niet meer tegenkan

Verwarring en de maatschappij

Iemand met een identiteit en geaardheid die verschilt van de genormaliseerde heteroseksualiteit binnen de tweedeling van gender (man – vrouw), de dominante vorm, kan zich bewust worden van de gevoelens van aantrekking die hij of zij ervaart.

Dan ontstaan twijfel, onzekerheid, angst… Het is een periode van verwarring die zij, hun omgeving en de maatschappij in zijn geheel op een natuurlijke manier moeten verwerken.

Dat is de reden dat dingen als ‘In a Heartbeat’ mensen helpen om de innerlijke gevoelens te begrijpen en te bekrachtigen. Ze weten niet altijd hoe ze met deze gevoelens moeten omgaan en wat ze erover moeten denken.

Waarom? Omdat deze kleine film liefde en aantrekking normaal maakt, onafhankelijk van de persoon tot wie je je aangetrokken voelt, ongeacht de seksuele geaardheid. 

In de meeste gevallen gaan er jaren voorbij voordat iemand zijn eigen seksuele geaardheid aanvaardt. Dit gebeurt wanneer emoties, gedachten en gedragingen die verbonden zijn met seksualiteit, als normaal ervaren worden.

Maar tijd op zich is niet voldoende. Er zijn ook meerdere hindernissen die een geschikte overgang moeilijker maken.

Een homoseksuele jongen die er niet meer tegenkan

‘In a Heartbeat’: het moeilijke aan homoseksueel en kind zijn

Deze barrières treden op omdat ze geen deel uitmaken van het sociale leerproces. De meeste mensen met een heteroseksuele geaardheid weten hoe seksuele gedragingen tussen mannen en vrouwen meestal verlopen. Maar kunnen we hetzelfde zeggen over relaties tussen mannen en mannen, tussen vrouwen en vrouwen?

Dit bewijst hoe mensen met een homoseksuele geaardheid van nul moeten beginnen. Dit betekent dat zij zich tot ‘speciale plaatsen’ moeten wenden om hun seksualiteit te ontdekken.

Het bestaan van deze plaatsen betekent eigenlijk dat er een beperking bestaat op openbare genegenheid of seksuele gedragingen die traditioneel niet aanvaard worden.

Socio-familiale spanningen zijn een uitbarstende vulkaan waar mensen voortdurend negatieve woorden en gedrag uitspuwen. Vaak is het de bron van seksuele onderdrukking die een persoon dusdanig ondermijnt dat het zijn groei vernietigt.

Spijtig genoeg is het maken en het succes van ‘In a Heartbeat’ nieuws. Dat komt omdat sommige delen van de maatschappij nog steeds niet begrijpen of tolereren dat er verschillende soorten seksuele aantrekking bestaan. Het enige wat ze kennen, is wat traditioneel aanvaard is: man – vrouw.

Dat is de reden waarom het zo belangrijk voor ons is om deze informatie te verspreiden. Want wat betreft seksualiteit, is er nog steeds veel te begrijpen en een enorme strijd te leveren.  This might interest you...

We zijn fout als we homoseksualiteit veroordelen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
We zijn fout als we homoseksualiteit veroordelen

Homoseksualiteit is een ingewikkeld en gevoelig onderwerp, zoals we kunnen zien met een beetje kennis van de geschiedenis van onze maatschappij.