Hoe werkt oogcontact?

Hoe werkt oogcontact?

Laatste update: 23 maart, 2017

Er is een gezegde dat stelt dat ‘de ogen de spiegels zijn van onze ziel’, omdat we door middel van onze ogen aan anderen kunnen laten zien hoe we ons voelen, zowel lichamelijk als emotioneel. Bovendien kunnen we door middel van onze ogen een hechtere band creëren met de persoon met wie we praten, waarbij we hem op zijn gemak kunnen laten voelen, of juist het tegenovergestelde, hem een zeer ongemakkelijk gevoel kunnen geven.

Kortom, onze ogen zijn deel van onze non-verbale communicatie, die tevens bestaat uit onze glimlach of de gebaren van onze handen of schouders. Nu je dit weet, lijkt het je dan leuk om wat te leren over hoe oogcontact werkt binnen onze interpersoonlijke relaties? Lees verder en kom erachter.

Het hangt af van de situatie

Wat een blik doet, is afhankelijk van de situatie waarin iemand zich bevindt. Je blik is bijvoorbeeld vaak intenser en je kijkt de ander vaak langer aan in een gesprek tussen slechts twee mensen. In een groepsgesprek zijn de leden echter geneigd om kortere blikken uit te wisselen; deze blikken houden vaak maar drie tot vijf seconden aan.

Bovendien kan binnen een gesprek een optelsom gemaakt worden van de tijd waarin je iemand aankijkt en de tijd waarin je ergens anders heenkijkt. Meestal is het zo dat we 30% van de tijd oogcontact maken en 60% van de tijd ergens anders heenkijken terwijl we luisteren. Als je de ander minder dan 30% van de tijd aankijkt, dan kan dit erop wijzen dat je niet geïnteresseerd bent in het gesprek. En als je veel meer oogcontact maakt dan dit percentage, dan is het overduidelijk dat je er juist heel erg geïnteresseerd in bent! En je weet wat dit betekent toch? Je vindt het antwoord in de volgende paragraaf.

Geliefden hebben langer oogcontact

Het is moeilijk te zeggen of iemand je haat of juist van je houdt als hij of zij heel erg lang oogcontact met je maakt. Net als al het andere in het leven, is dit afhankelijk van de situatie en de relatie die twee mensen delen.

Het is echter duidelijk dat geliefden die samen een romantische avond doorbrengen geneigd zijn om langere en intensere blikken te wisselen. Het is zelfs bewezen dat de mensen die jou leuk vinden geneigd zijn om je veel vaker in de ogen aan te kijken dan mensen die niet echt om je geven.

Intens oogcontact kan negatief zijn in sommige culturen

Visueel contact werkt niet of betekent niet overal in de wereld hetzelfde. In Japan wordt het bijvoorbeeld gezien als een teken van respect tegenover anderen als je de ander niet direct in de ogen kijkt. In het westen geldt echter over het algemeen dat het niet aankijken van de ander een teken is van wantrouwen of minachting. Maar wij zijn niet de enige die visueel contact als iets normaals zien. Ook in vele Arabische landen maken de mensen graag langer en intens oogcontact.

Leugenaars maken meer visueel contact

Mensen hebben altijd geloofd dat iemand die aan het liegen is oogcontact zal proberen te vermijden. Niets is echter minder waar. Iemand die aan het liegen is, is namelijk juist ontzettend sterk gericht op het gezicht van zijn luisteraar om te zien of diegene zijn leugen gelooft. En ook omdat de leugenaar denkt dat hij zo betrouwbaar en geloofwaardig overkomt.

Zoals je weet, kunnen we door middel van onze ogen te allen tijde aan de wereld laten zien wat we voelen. En jij? Ben jij geneigd om andere mensen recht in de ogen te kijken? Wij raden in ieder geval aan dat je dit vanaf nu zult doen. De mensen om je heen zullen je vast en zeker in een beter licht ‘zien’.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.