Hoe verschillen validiteit en betrouwbaarheid?

Wat betekenen betrouwbaarheid en validiteit? Hoe verschillen ze? Waarom zijn ze belangrijk? In dit artikel vertellen we je er alles over.
Hoe verschillen validiteit en betrouwbaarheid?

Laatste update: 03 januari, 2022

Validiteit en betrouwbaarheid zijn twee sleutelbegrippen bij de analyse van de resultaten van psychologische onderzoeken. In feite kan het gebruik van min of meer valide of betrouwbare instrumenten waarde toevoegen aan of aftrekken van een onderzoek zelf. Maar hoe verschillen validiteit en betrouwbaarheid van elkaar?

Om iets te begrijpen over het onderscheid tussen validiteit en betrouwbaarheid, moet je weten wat ze zijn. Dan kun je ze vergelijken.

Geldigheid

Er zijn verschillende soorten validiteit (Spaanse link). Als we er echter op het gebied van psychometrie naar verwijzen, verwijzen we naar de mate waarin het instrument de te meten variabele meet (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014).

Als een weegschaal ons bijvoorbeeld in staat stelt het gewicht van een object te weten, kunnen we bevestigen dat het geldig is voor zover het de functie vervult waarvoor het is ontworpen. Indien we zo’n meting niet zouden kunnen doen, zou de schaal niet geldig zijn voor die specifieke taak. Daarom, als een angsttest die beweert je te meten niet presteert, is deze ongeldig.

Aan de andere kant, in een onderzoek, verwijst het begrip geldigheid “naar wat waar is of wat dicht bij de waarheid ligt. Over het algemeen wordt aangenomen dat de resultaten van een onderzoek geldig zijn wanneer het onderzoek vrij is van fouten” (Villasís-Keever, 2018).

Het bepalen van validiteit is essentieel voor elk onderzoek. Het betekent dat we kunnen vertrouwen op de gegevens die zijn verkregen uit dat specifieke onderzoeksontwerp (wetenschappelijke link), de verwerving van gegevens, de analyse van gegevensverwerking, de interpretatie en het resulterende oordeel (Cohen, Manion en Morrison, 2018).

Vrouwen praten over statistische resultaten

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid wordt opgevat als de consistentie of stabiliteit van de metingen wanneer een meetproces wordt herhaald (Prieto en Delgado, 2010). Het is de mate waarin een beoordelingsinstrument consistente resultaten oplevert door hetzelfde te meten onder dezelfde omstandigheden.

Een gebruikelijke procedure om de betrouwbaarheid van een instrument te verkrijgen, is om het dezelfde onveranderlijke variabele meerdere keren te laten meten. Stel dat we bijvoorbeeld de angst meten die een proefpersoon ervaart. Wat gewoonlijk wordt gedaan, is de meting die we verkrijgen, vergelijken met de meting die ons wordt gegeven door een instrument waarvan we weten dat het betrouwbaar is.

Laten we teruggaan naar het voorbeeld van de schaal. Als we het object maar één keer wegen, kunnen we niet bevestigen dat de meting betrouwbaar is. Daarom voeren wij meerdere metingen uit. Als we vaststellen dat we in elke waarde heel verschillende waarden krijgen, kunnen we bevestigen dat het niet betrouwbaar is.

Hetzelfde gebeurt in onderzoek en met alle instrumenten waarvan we metingen verkrijgen, zoals psychometrische tests.

Verschillen tussen validiteit en betrouwbaarheid

Validiteit en betrouwbaarheid zijn nauw verwante begrippen. Ze hebben echter verschillende doelen en richten zich op verschillende aspecten. Daardoor geven ze verschillende informatie over de kwaliteit van het onderzoeks- of meetinstrument. Laten we eens kijken naar enkele van hun onderscheidende kenmerken:

1. Meting

Een van de belangrijkste verschillen tussen validiteit en betrouwbaarheid is dat de eerste de mate meet waarin een onderzoeksinstrument meet wat het moet meten. Betrouwbaarheid meet echter de mate waarin het meet- of onderzoeksinstrument consistente resultaten geeft bij herhaalde metingen.

2. Hun associaties

Geldigheid betreft de juiste of exacte toepasbaarheid van het instrument of onderzoek in een situatie. Betrouwbaarheid hangt samen met de stabiliteit van testresultaten.

3. Het doel

Een ander verschil tussen validiteit en betrouwbaarheid is ook dat validiteit gericht is op het resultaat. Aan de andere kant heeft betrouwbaarheid te maken met de consistentie van het resultaat.

Dit ongeacht of de resultaten correct zijn of niet. Met andere woorden, er kan betrouwbaarheid zijn zonder validiteit. In een onderzoek of test kunnen we inderdaad consistente resultaten verkrijgen, maar dit betekent niet dat ze correct zijn. Aan de andere kant kunnen we geen correcte resultaten hebben zonder dat ze betrouwbaar zijn.

4. De onderzoeksvraag

Validiteit stelt de vraag “Meet dit instrument wat er gemeten moet worden?” Betrouwbaarheid stelt de vraag “Hoe representatief is deze meting? Kunnen we het vertrouwen?” Elke vraag verwijst naar een ander onderzoeksobject. Validiteit betreft precisie en betrouwbaarheid heeft betrekking op consistentie of stabiliteit.

Mensen die berekeningen maken

5. De evaluatie

Validiteit en betrouwbaarheid verschillen in de manier waarop ze worden geëvalueerd. De betrouwbaarheid wordt beoordeeld door te controleren of de resultaten consistent zijn in de tijd, tussen verschillende waarnemers en tussen delen van het experiment zelf.

Terwijl validiteit wordt geëvalueerd door te controleren hoe goed de resultaten overeenkomen met gevestigde theorieën en andere maatregelen van hetzelfde concept.

De validiteit en betrouwbaarheid van een instrument zijn twee verschillende eigenschappen, maar samen geven ze ons een idee van de kwaliteit van dat instrument. Het probleem is dat het verkrijgen van betrouwbare en valide meetinstrumenten in de psychologie vooral duur is.

Dit komt door het abstracte karakter van het medium. Deze kosten maken het moeilijk om een instrument te ontwikkelen dat geen significante hoeveelheid fouten toevoegt aan de resultaten van het onderzoek waarvoor het wordt gebruikt.

Desalniettemin is het goede nieuws dat de psychologie deze strijd al jaren voert en tot op heden opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Cohen, L., Manion, L, y Morrison, K. (2018). Research methods in education (8ª Ed.). Routledge.
  • Hernández-Sampieri, R., Fernandez, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación(6ª Ed.). McGraw-Hill Interamericana.
  • Prieto, G., y Delgado, A. R. (2010). Fiabilidad y validez. Papeles del psicólogo31(1), 67-74. https://www.redalyc.org/pdf/778/77812441007.pdf
  • Villasís-Keever, M. Á., Márquez-González, H., Zurita-Cruz, J. N., Miranda-Novales, G., & Escamilla-Núñez, A. (2018). El protocolo de investigación VII. Validez y confiabilidad de las mediciones. Revista Alergia México65(4), 414-421.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.