Hoe jezelf te respecteren

Jezelf respecteren is de kunst van psychologisch welzijn. Het is als ademhalen. Maar het uitvoeren ervan vereist een reeks moedige strategieën die je misschien niet in praktijk brengt. We vertellen je er hier over.
Hoe jezelf te respecteren
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

Jezelf respecteren gaat verder dan alleen maar je eigenwaarde beschermen of verzorgen. Het betekent dat je jezelf volledig aanvaardt en een levensstijl leidt die overeenstemt met je eigen behoeften. Hoewel het verrassend klinkt, is dit vaak een verwaarloosd en zelfs vergeten begrip als het om opvoeding gaat.

Onze samenleving respecteert de rechten van anderen. Dit respect vormt de ruggengraat van ons opvoedingssysteem. Bijvoorbeeld, als een kind een ander aanvalt, wordt de agressor gewoonlijk gestraft. Maar men legt ons niet altijd uit hoe belangrijk het is onszelf te respecteren. Als gevolg van deze kleine onderwijskloof komen er vaak problemen voor.

Bijvoorbeeld, sommige mensen respecteren zichzelf niet, maar ze respecteren anderen ook niet. Het omgekeerde kan ook gebeuren. In deze situaties gaat men ervan uit dat wat anderen willen of verwachten belangrijker wordt dan wat we zelf nodig hebben. De sleutel ligt in een geslaagde combinatie van respect voor onszelf en anderen.

“Ze kunnen ons zelfrespect niet afnemen als wij het hun niet geven.”

Mohandas Gandhi

Blije man
We krijgen al zo lang te horen dat we op ons zelfrespect moeten letten, dat we het zelfrespect vergeten zijn.

 

Hoe jezelf te respecteren

De psychologie heeft het concept zelfrespect niet de aandacht gegeven die het verdiende. In feite heeft ze gedurende enkele decennia de neiging gehad de dimensie van zelfrespect te overdrijven. Inderdaad is er zelfhulpliteratuur in overvloed over dit onderwerp, die ons ervan overtuigt dat we zonder eigenwaarde alles behalve verloren zijn.

Eigenwaarde is natuurlijk een vitaal bestanddeel van psychologisch welzijn, maar zelfrespect is het cement dat het stevig maakt. Eigenwaarde betreft de evaluatie die je van jezelf maakt. Deze perceptie van je eigen ik is vaak opgebouwd uit je omgeving en uit de boodschappen die je ontvangt van je eigen familie, vrienden en de maatschappij.

Terwijl eigenwaarde je vraagt naar redenen om van jezelf te houden, vraagt zelfrespect alleen dat je jezelf aanvaardt zoals je bent. Meer niet. Het wil dat je je deugden en gebreken, je mogelijkheden en beperkingen accepteert.

Constance E. Roland en Richard M. Foxx deden onderzoek (Engelse link) dat belicht hoe de kunst van het respecteren van onszelf een terugkerend thema is geweest in de filosofie sinds de tijd van Aristoteles.

In die tijd werd het gedefinieerd als het vermogen om zo te denken en te handelen dat we onze autonomie konden vrijwaren, zelfbeheersing hadden en vasthoudend in het leven stonden. Waarschijnlijk zou je deze uitzonderlijke kwaliteiten zelf ook wel wat meer willen ontwikkelen. Hier vertellen we je hoe.

Terwijl eigenwaarde gaat over wat je denkt (of wat je denkt dat anderen over je denken), is zelfrespect geworteld in hoe je jezelf behandelt.

Hou van jezelf om wie je bent en niet zozeer om wie je zou kunnen zijn

Veel zelfhulpboeken sporen je aan om je beste versie te ontwikkelen en trots te zijn op alles wat je bereikt hebt. Uiteraard heb je het recht je te verbeteren op het gebied van het leven dat je wilt. Je liefde voor jezelf mag echter niet uitsluitend afhangen van wat je bereikt of niet bereikt.

In feite moet de genegenheid die je voor je eigen wezen voelt onvoorwaardelijk zijn. Daarom moet je ophouden jezelf zo te veroordelen. Heb jezelf lief om wie je bent. Het zal een enorme last van je schouders nemen.

Wat anderen nodig hebben is niet belangrijker dan wat jij nodig hebt

Natuurlijk is het een goed idee om een vriend te steunen en te troosten als hij of zij lijdt. Het is ook aanvaardbaar dat je in moeilijke tijden dicht bij je familie wilt zijn. Verder is het zowel logisch als essentieel dat je je 24/7 richt op de behoeften van je kinderen en je partner.

Niettemin vereist het respecteren van jezelf dat je onthoudt dat jij ook een prioriteit bent. Je kunt niet blijven geven tot je uiteindelijk geen energie, moed of waardigheid meer hebt. Je mag niet een bijrol spelen in het theater van je eigen leven.

Accepteer dat je zwakheden hebt die misschien nooit zullen verbeteren

Zelfrespect is een van de processen die je psychisch welzijn schaden. Als je voortdurend bezig bent je eigen gebreken glad te strijken, jezelf niet toestaat fouten te maken, en jezelf op de borst slaat als je dat toch doet, respecteer je jezelf niet. Hoe tegenstrijdig het ook lijkt, het is oké om aan te nemen dat je gebreken, zwakheden en beperkingen hebt die je nooit zult kunnen corrigeren.

In feite zijn die kleine vermeende onvolkomenheden van jou juist wat je meer echt maakt. Je lichte en donkere kanten aanvaarden, zonder je ertegen te verzetten, versterkt je gevoel van eigenwaarde.

Uitdrukken wat je wilt is niet respectloos

Als je jezelf wilt gaan respecteren, beoefen dan assertiviteit. Zeggen wat je denkt en wat je voelt en nodig hebt in elke omstandigheid is geen vorm van minachting voor de ander. Het is een strategie van relationele harmonie. Met respect uitdrukken wat je niet eerlijk vindt, of je gedachten op een veilige en respectvolle manier uitdrukken, doet niemand kwaad. Integendeel.

Assertief zijn vergemakkelijkt de sociale harmonie, omdat we duidelijk zijn over onze grenzen en behoeften.

Wees trouw aan je waarden, ongeacht de omstandigheid

Zelfrespect betekent consequent zijn met jezelf, ongeacht de omstandigheden. Het betekent doen wat je zegt, zeggen wat je denkt, en geloven wat je denkt zonder inmenging van buitenaf. Jezelf respecteren betekent leven in overeenstemming met je eigen waarden. Bovendien sta je niet toe dat anderen je eigen waarden opdringen die niet in overeenstemming zijn met de jouwe.

Blije vrouw met haar ogen dicht
Mensen die zichzelf respecteren genieten van een beter geestelijk welzijn.

Voor jezelf zorgen is jezelf respecteren

Wanneer was de laatste keer dat je een dag besteedde aan wat je echt graag wilde doen? Heb je ooit een vriendschap of relatie losgelaten die meer stress dan harmonie opleverde? Wat heb je vandaag gedaan waardoor je je goed voelt? Hoewel het je misschien verbaast, geven deze dimensies vorm aan de waardevolle oefening van zelfrespect.

Afstand nemen van alles wat je rust wegneemt en je mogelijkheden uitdooft, voor jezelf zorgen, en jezelf kwaliteitstijd geven zijn allemaal taken die je niet mag verwaarlozen. In feite moet je jezelf afvragen of je jezelf respecteert zoals het hoort, of is het tijd om verandering te brengen? Wellicht ook interessant voor jou

Het verschil tussen eigenwaarde en zelfrespect
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Het verschil tussen eigenwaarde en zelfrespect

Zelfrespect en eigenwaarde lijken misschien synoniem, maar ze verwijzen naar verschillende concepten. Ontdek de verschillen in dit artikel.  •  Clucas C. Understanding Self-Respect and Its Relationship to Self-Esteem. Personality and Social Psychology Bulletin. 2020;46(6):839-855. doi:10.1177/0146167219879115
  • Roland, C. E., & Foxx, R. M. (2003). Self-respect: A neglected concept. Philosophical Psychology, 16(2), 247–287. https://doi.org/10.1080/09515080307764

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.