5 factoren die bepalen hoe gelukkig jij bent

Hoe gelukkig je bent hangt af van verschillende factoren. Je hebt niet overal invloed op, maar met een positieve houding kom je ook al heel ver.
5 factoren die bepalen hoe gelukkig jij bent

Laatste update: 01 november, 2021

Onze relatie met geluk verandert gedurende ons leven. Toen we klein waren, bepaalde de relatie met onze vrienden waarschijnlijk hoe gelukkig we waren. Als we ouder worden begint ons geluk daarentegen steeds meer af te hangen van onze aspiraties.

Onze verantwoordelijkheden veranderen en vermenigvuldigen zich, wat de kans op frustratie vergroot. Ook worden we gestrest en nerveus als ons werk of de beloning die we ontvangen ons niet bevalt. Maar het is een algemene kijk op dingen, omdat voor bepaalde mensen andere situaties bepalen hoe gelukkig ze zijn.

Een voorbeeld is mensen die de noodzaak voelen dat een relatie belangrijker dan alles is. Als ze dit niet bereiken, of als de relatie verslechterd, zijn ze ook niet meer gelukkig. Dus als onze mate van geluk verbonden is aan het vervullen van een verlangen, lopen we meer kans om te lijden.

Geluk bestaat niet alleen uit goed leven en een goede kwaliteit van leven, maar vooral uit het weten hoe je moet leven. Het komt veel voor dat mensen die pas beseffen als ze het einde van hun leven bereiken.”

-Enrique Rojas-

Maar, wat bepaalt hoe gelukkig we zijn? Vandaag zullen we vijf factoren ontdekken die een krachtige invloed over ons hebben. We moeten echter wel duidelijk maken dat ze niet allemaal tegelijk aanwezig zijn. Soms, afhankelijk van het moment, wordt er één belangrijker dan anderen.

5 factoren die bepalen hoe gelukkig jij bent

1. Wie en hoe je bent bepaalt hoe gelukkig je bent

Je denkt nu vast aan externe factoren die invloed op je hebben, maar de meest ernstige en minst voor de hand liggende factoren bevinden zich binnenin jou. Jouw houding ten opzichte van het leven en hoe je omgaat met problemen heeft invloed op hoe gelukkig je bent.

Stel je voor dat je iemand bent die altijd anderen de schuld geeft van zijn eigen problemen. Uiteindelijk denk je dat de wereld tegen je is, en hierdoor wordt je niet bepaald gelukkig. Het is belangrijk om jezelf aan te leren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden.

Kunnen we veranderen wie we zijn? Natuurlijk kunnen we dat. Door vriendelijkheid, geduld, en te ontdekken welke problemen we zelf op kunnen lossen… We kunnen onszelf beter maken als we onszelf en anderen goed behandelen.

2. Waar je woont

Hoewel je het misschien niet gelooft, bepaalt waar je woont je stemming op een belangrijke manier. De perfecte plek is er een die je gelukkig maakt. Het is er één die aan je verwachtingen voldoet en die je positieve emoties bezorgd.

Het grote probleem is dat we soms niet kunnen wonen waar we willen. Stel je voor dat je je kindertijd aan zee hebt doorgebracht, maar door verschillende omstandigheden moet je nu ver weg van zee wonen.

Meisje met computer

Hoewel je het misschien niet meteen denkt, zal het je negatief beïnvloeden als de zee je positieve emoties bezorgde. Dit bepaalt hoe gelukkig je bent, en je zal je verdrietig voelen. De vrijheid waar je eerst van genoot, die rust, is nu vervangen door angst en het gevoel gevangen te zijn.

3. Je verwachtingen

Als je veeleisende en strenge ouders hebt gehad of een vervelende jeugd heb gehad, kan je een perfectionist zijn geworden. Op deze manier zul je meer lijden als je een grens overschrijdt, en zo wordt je nog perfectionistischer. Je kan je heel rot voelen over een ontbrekende komma, een kleine rimpel in je bloes of een minuut te laat zijn.

“Niets is het waard als je niet gelukkig bent.”

-Carlos Rentalo-

Niemand is perfect. Eigenlijk zijn perfecte mensen bijna altijd verdrietig, gefrustreerd en gestrest. Ze weten dat ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen die ze voor zichzelf hebben gesteld, omdat ze niet realistisch zijn.

Je moet de eisen die je aan jezelf stelt bijstellen, zodat ze overeenkomen met je gevoel van geluk. Als dit te laag is, zal je je bewust worden van het feit dat je de meest eenvoudige details zal kunnen waarderen. Details die je eerder niet waardeerde.

4. Interpersoonlijke relaties

De positie die je hebt in je sociale kring beïnvloedt ook je zelfvertrouwen. Het is dus niet hetzelfde om getrouwd te zijn als om gescheiden te zijn. Net zoals het heel anders is om veel vrienden te hebben dan het is om er weinig te hebben, hoewel dit ook afhankelijk is van jouw eigen standpunt.

Als je gezonde relaties hebt, zal dat bepalen hoe gelukkig je bent. Helaas hebben we ook vaak te maken met giftige mensen of situaties die we niet prettig vinden. Een voorbeeld zou het eerder genoemde zijn: een scheiding.

Stel met katten

We zijn sociale wezens, dus zijn relaties erg belangrijk voor ons. Ze bepalen dus ook hoe gelukkig we zijn, en wel op zo’n manier dat we ook niet aan teleurstellingen, leugens en verlating kunnen ontkomen.

5. Je gedachten bepalen hoe gelukkig je bent

Je gedachten zullen altijd jouw werkelijkheid bepalen. Hoewel je een vervelende baan hebt en weinig verdient, hoewel je relaties niet super zijn, wat het meeste invloed op je heeft is de manier waarop je hiermee omgaat.

Zoals we al eerder hebben genoemd, zijn je werk en financiële situatie op bepaalde momenten in je leven belangrijk. Wat gebeurt er als ze niet zo bevredigend zijn als we dachten? Jezelf afsluiten in pessimisme is het ergste wat we kunnen doen.

Jij kiest of je optimistisch of pessimistisch bent. Maar optimistisch zijn zijn is moeilijk, hoe tegenstrijdig dat ook lijkt. Waarom zijn positieve dingen altijd moeilijker voor ons? Omdat het altijd makkelijker is om te klagen en boos te worden dan om het tegenovergestelde te doen.

De één leert om gelukkig te zijn, als de ander begrijpt dat verdrietig zijn tijdsverspilling is.

Het is duidelijk dat we geen controle hebben over veel van de factoren die we hebben genoemd, en dat we er niet altijd iets aan kunnen doen. Dit is in de meeste gevallen zo met de externe factoren. Maar wat we kunnen aanpassen is onze manier van omgaan met deze omstandigheden.

Neem deze laatste factor die bepaalt hoe gelukkig je bent en gebruik het in je voordeel. Vind je een situatie vervelend? Denk je dat de wereld tegen je is? Haat jij waar je woont?

Als je een positieve houding houdt en geduld bewaart, zal je al deze situaties kunnen veranderen die op dit moment een negatieve invloed hebben op hoe gelukkig je bent. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.