Hoe de innerlijke vrede te bewaren

Hoe de innerlijke vrede te bewaren
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Pedro González Núñez

Laatste update: 27 december, 2022

Een van de principes van de Hawaïaanse filosofie Ho’oponopono luidt: “Zorg voor zowel het uitwendige als het inwendige, want alles is één.” Dit idee van eenheid is fundamenteel om te begrijpen hoe dissociatieve stoornissen werken en om onze innerlijke vrede te voeden.

Een van de pioniers van integratieve geneeskunde is Dr. Deepak Chopra. Deze internist en endocrinoloog, gespecialiseerd in metabolisme, bedacht verschillende controversiële theorieën. Maar toch is de waarheid dat zijn ideeën een interessant uitgangspunt zijn als het gaat om innerlijke vrede.

“Het grootste mysterie van het bestaan ​​is het bestaan ​​zelf.”

-Deepak Chopra-

Ideeën om innerlijke vrede te bewaren

Het bewaren van innerlijke vrede is een gedeeld doel. Om dit te bereiken, zoeken velen inspiratie in de oosterse filosofie . Sommigen zoeken professionele hulp, terwijl het meer traditionele waardesysteem van onze samenleving een revolutie lijkt te vereisen of op zijn minst een ander pad dan datgene dat relationele en technologische dynamiek ons ​​lijkt te brengen.

Vrouw denkt na

Wanneer we het hebben over het oude waardesysteem, hebben we het over het systeem dat zich richt op extreme concurrentie, overmatig consumentisme en professioneel succes tegen elke prijs. Het is nog steeds overheersend, maar volgens Chopra zoeken meer mensen naar een andere manier om vrede te vinden .

Volgens deze arts is het zo dat, als je innerlijke vrede bereikt, je er blijft. Maar het bereiken van deze persoonlijke vrede vereist een lange en introspectieve reis.

Dus als je bereid bent om in jezelf te kijken, zijn dit de lessen, doelen of uitdagingen die Dr. Chopra heeft voorgesteld om jezelf een beetje beter te leren kennen en het gevoel van verzoening te voelen tussen wat we waren, zijn, en willen zijn.

Vind vrede in jezelf

De eerste stap is om de vrede in ons te zoeken en te vinden. Dr. Chopra vertelt ons dat meditatie ons hierbij kan helpen. Op deze manier kunnen we in onszelf kijken en de oppervlakkige mentale activiteit overstijgen.

Voor Chopra betekent deze zoektocht het gebruikelijke denken overstijgen om het diepste deel van onze geest te bereiken, waar de regio van vrede zich bevindt. Er is daar stilte, evenals rust.

Ga terug naar de plaats van vrede

De volgende stap is nu om terug te gaan naar de plaats waar we ons echt vredig voelen. Maar deze weg terug is niet fysiek, het is mentaal. Dus, telkens wanneer we stressvolle situaties ervaren die ons ongemakkelijk maken en negatieve emoties uitlokken, moeten we teruggaan naar deze mentale ruimte waarin we innerlijke vrede vinden.

Het automatiseren van de terugkeer naar dit “toevluchtsoord” zal het zo maken dat het ons minder tijd kost om het te bereiken wanneer we het nodig hebben.  Op deze manier zullen we niet zo veel verdwalen onderweg. We komen ook dichter bij het wegwerken van woede, wrok en onzekerheden .

Innerlijke vrede vinden

Geen geweld meer, in geen enkele vorm

Daarom zullen we ons, zodra we onze plaats van vrede kennen en er op elk gewenst moment naar terug kunnen keren, gemakkelijker van geweld kunnen bevrijden. Deze fase is essentieel om ons te helpen omgaan met onze impulsen en om de energie te beheersen die voortkomt uit onze eigen emoties.

Volgens Chopra zal het resultaat een intelligent beheer van woede, jaloezie en wrok zijn. Alleen dan zullen we bevrijding bereiken, en zo ons ego en onze onzekerheden verdringen.

In deze stap is het belangrijk om negatieve emoties los te laten en ons ware zelf te bereiken. Hier, in de vredeszones, leggen we de basis voor een meer solide balans terwijl we mediteren. Na een tijdje zullen we ons realiseren dat deze balans echt is. Dit betekent eenvoudigweg dat het ons wezen wordt, of met andere woorden, onszelf.

“We kunnen allemaal verder gaan dan onze materiële gehechtheid.”

-Deepak Chopra-

Ervaar elke dag meer rust

Op dit moment is het nodig om meer vrede te ervaren op een dagelijkse basis Dit betekent dat we ons laten leiden door die stille stem die voortkomt uit de balans die we hebben bereikt. Dit geweten heeft geweld en rusteloosheid losgelaten en is gebaseerd op een grotere controle over wat er in ons gebeurt.

vrouw die vrede zoekt

Dit is de door Deepak Chopra voorgestelde methode voor het vinden en handhaven van innerlijke vrede. Als we allemaal deze richtlijnen volgen, kunnen we volgens hem eeuwen van oorlog en rivaliteit beëindigen. Denk je dat hij gelijk heeft? 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.