Het somatisch zenuwstelsel: kenmerken en taken

In dit artikel leer je alles over het somatische zenuwstelsel!
Het somatisch zenuwstelsel: kenmerken en taken
Paula Villasante

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Paula Villasante.

Laatste update: 27 december, 2022

De essentiële functie van het zenuwstelsel is communicatie. Deskundigen verdelen het zenuwstelsel in twee delen, namelijk het somatisch zenuwstelsel (SZS) en het autonoom zenuwstelsel (AZS).

Het somatisch zenuwstelsel is ook een ingewikkeld systeem. Het is dat deel van het zenuwstelsel dat betrokken is bij het transport van zintuiglijke informatie naar het centrale zenuwstelsel. Met andere woorden, het somatische zenuwstelsel is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het lichaam en de buitenwereld.

Aan de andere kant is het autonome zenuwstelsel verantwoordelijk voor de communicatie tussen de organen. Dit is het mechanisme waarmee het lichaam de homeostase in stand houdt.

Het somatisch zenuwstelsel werkt ook via de skeletspieren. Het reguleert vrijwillige en reflexmatige acties. Door haar receptoren neemt dit systeem de veranderingen die door het lichaam worden geproduceerd waar.

Daarom hebben de motorische vezels die zich in het somatische zenuwstelsel bevinden een aantal kenmerken die verschillen van die van het autonome zenuwstelsel, namelijk:

 • Ten eerste heeft het systeem geen zenuwknopen.
 • De neurale segmenten bevinden zich binnen het centrale zenuwstelsel. Bovendien dragen ze hun informatie op een ononderbroken manier bij zich, totdat ze de skeletspier bereiken.
 • Ook is hun doorgeefsnelheid veel sneller.

Het SZS kan de effector wel of niet stimuleren, het remt hem echter ook niet af.

Een afbeelding van het zenuwstelsel binnen het lichaam

Sensorische banen van het somatische zenuwstelsel (SZS)

Om een sensatie te kunnen waarnemen, moet de informatie ook de hersenschors bereiken. De manier waarop de informatie door een groep neuronen gaat, die het perifere zenuwstelsel met het centrale zenuwstelsel verbinden, zijn de zenuwbanen.

Om een sensorische prikkel op zijn bestemming, het centrale zenuwstelsel, te laten aankomen, moet deze van de receptoren naar het centrale zenuwstelsel gaan. Dit gebeurt door middel van een verbinding met drie neuronen.

Binnen de somatosensibele schors is er ook een evenredige representatie van de gevoeligheid van de verschillende delen van het lichaam (1). In deze representatie zijn niet alle gebieden even groot. Gebieden zoals de vingertoppen en de lippen nemen de meeste ruimte in beslag.

Er zijn verschillende soorten sensorische banen. Afhankelijk van de functie van de zintuigen die ze aandrijven, verdelen deskundigen ze in de volgende groepen:

 • de baan voor de fijne aanrakingen
 • baan voor ruwe aanrakingen
 • de baan voor pijn en temperatuur
 • proprioceptieve baan (de baan die het lichaam in staat stelt om de positie van de lichaamsdelen waar te nemen)
Een menselijk lichaam

De neurale banen aan de hand van stimuli

Een andere manier om ze te benoemen is ook volgens de bron van de stimulans:

 • exteroceptieve banen: informatie afkomstig van de huid
 • interoceptieve banen: informatie over interne organen
 • proprioceptieve banen: geven informatie door vanuit het bewegingsapparaat

Om het gevoel over te brengen, reizen de zenuwimpulsen door drie neurale schakels, namelijk de volgende:

 • Neuronen van de eerste orde. Deze sturen de informatie vanuit de periferie van het lichaam.
 • Neuronen van de tweede orde. Deze bevinden zich in de achterhoorn van het ruggenmerg of de romp. Ze zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van de zenuwimpuls van de romp naar de thalamus. Daar bevindt zich de synaps met de neuronen van de derde orde.
 • Neuronen van de derde orde. Dit zijn thalamische relaisneuronen. Hun functie is om de zenuwimpuls te sturen naar de somatosensorische gebieden van de regio achter de centrale groeve in de pariëtale kwab.

Voordat ze de cortex bereiken, waar de sensatie wordt geïnterpreteerd, verwerkt de thalamus alle zintuiglijke informatie (met uitzondering van de reukkolf). Daarna worden ze geïntegreerd in de pariëtale kwab, waar de gevoeligheid normaal is geïntegreerd.

Motorische banen

Wanneer je je hand uitstrekt om iets te pakken, vereist dit mentale proces dat de spieren samentrekken en ontspannen. In dit geval gaat het om de spieren van zowel de arm als de hand.

Bij deze bewegingen zijn ook de motorische banen betrokken. Ze geven zenuwimpulsen van het centrale zenuwstelsel door aan de skeletspieren. Het lichaam maakt gebruik van motorische neuronen om dit proces uit te voeren. Deze bevinden zich in de voorhoorn van het ruggenmerg.

Het sympatisch zenuwstelsel

Deskundigen verdelen het motorische systeem in drie verzamelingen, afhankelijk van de herkomst en het eindpunt van de zenuwen:

 • Corticogeniculaat of corticobulbair. De bestemming hiervan is de motorische neuronen van de craniale zenuwen. Dit is ook de baan die de gezichtsspieren beheert.
 • Juxta-piramidaal. De zenuwen beginnen in gebied vier van de frontale convolutie. Hun bestemming is de bulbaire reticulaire formatie.
 • De piramidale of corticospinale baan. Deze verbindt de cortex met de neuronen van de voorhoorn met het ruggenmerg. Via deze verbinding beheert het de spieren van de romp, de nek en de ledematen.

Dit is waarom het somatische zenuwstelsel ook een ingewikkeld systeem is. Om beweging te kunnen produceren vanuit het centrale zenuwstelsel, moet het verschillende verbindingen maken. Hetzelfde gebeurt ook als iemand je aanraakt of je tegen een voorwerp aanstoot, omdat een groot aantal neuronen en gebieden samen moeten werken.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Leira, M. S. (2012). Generalidades del sistema nervioso somático y de las vías de conducción. Manual de bases biológicas del comportamiento humano.
 • Tassinary, L. G., Cacioppo, J. T., & Vanman, E. J. (2017). The somatic system.
 • Boggia, J. (2007), Fisiopatología, Compendio Udelar, Facultad de Medicina, Oficina del libro.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.