Het belang van de staat van het milieu

De staat van het milieu is een belangrijk onderwerp, zowel op collectieve als op individuele schaal.
Het belang van de staat van het milieu

Laatste update: 13 april, 2022

In de wereld van vandaag heeft klimaatverandering een blijvend effect op de gezondheid op wereldschaal. Daarom is de staat van het milieu een doorslaggevende factor bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de toekomst van de samenleving, aangezien het het welzijn op individueel niveau bepaalt.

Aaron Bernstein is interim-directeur van het Center of Climate, Health, and the Global Environment aan de Harvard TH Chan School of Public Health (VS). Deze school is de postdoctorale instelling voor volksgezondheid van de Harvard Universiteit die in 1913 werd opgericht. Het werd de School of Public Health in 1922.

Bernstein stelt dat de trauma’s, het geweld, de besmettelijke ziekten, de geestelijke gezondheidsproblemen en de voedingstekorten van migratie een patroon dat zal blijven optreden. Hij waarschuwt ook dat ernstige droogtes naar verwachting vaker zullen voorkomen naarmate de klimaatverandering zich voltrekt.

“Als je enkele van de minst gezonde mensen op aarde wilt vinden, kun je ze vinden onder degenen die gedwongen zijn hun huizen te verlaten. Dit gebeurde in Syrië. De droogte dwong van 2006 tot 2011 herders die op het platteland woonden om hun kuddes op te geven. Ze moesten naar steden verhuizen, waar ze niet welkom waren. In een politiek onstabiel land was dat de laatste druppel die het tij naar geweld keerde.

Het gebeurde ook in Somalië, waar de droogte die in 2011 begon een hongersnood veroorzaakte. Daardoor werden miljoenen mensen verdreven naar buurlanden die het zich nauwelijks konden veroorloven om hen op te nemen.”

-Aaron Bernstein-

De impact van klimaatverandering op de staat van het milieu en de individuele gezondheid

Bernstein beweert verder dat klimaatverandering de gezondheid op alle gebieden aantast. Hij richt zich ook op de toename van de overheidsuitgaven voor gezondheid als gevolg van de schadelijke effecten van klimaatverandering. Een situatie die ons er uiteindelijk toe zal brengen fossiele brandstoffen als energiebron af te schaffen.

We weten genoeg om te beseffen dat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen de meest kosteneffectieve strategie is om gezondheidsresultaten te voorkomen die we niet willen.”

-Aaron Bernstein-

Stad getroffen door klimaatverandering

verbetering van de kwaliteit van leven te verkrijgenrichten op de uitstoot van broeikasgassen.

De onderzoekers observeerden hoe klimaatverandering het welzijn van de hele mensheid rechtstreeks beïnvloedt en onze continuïteit als soort in gevaar brengt. In feite is de staat van het milieu doorslaggevend. Het kan zowel onze kwaliteit van leven verminderen als ons helpen uitsterven te voorkomen.

“Broeikasgassen verwarmen niet alleen de atmosfeer en veranderen de waterkringloop – ze hebben directe effecten op veel soorten, waaronder planten. Als je de concentratie van atmosferische kooldioxide verhoogt, verandert dat het voedingsprofiel van bepaalde basisvoedselgewassen.”

-Aaron Bernstein-

Studies

Samuel Myers is de hoofdonderzoeker van het Department of Environmental Health van Harvard. Hij en zijn collega’s schreven een paper met de titel De toename van CO2 bedreigt de menselijke voeding. Ze voorspelden, op basis van de evolutie van de emissies in de afgelopen jaren, de niveaus van koolstofdioxide in de atmosfeer in het jaar 2050.

Bovendien ontdekten ze een afname van negen procent van het zinkgehalte van tarwe. Daarnaast was er een afname van bijna acht procent van de hoeveelheid eiwit in rijst. Dat zou nadelig zijn voor de voedingswaarden van onze voeding.

Dit tekort aan zink en eiwit in ons voedsel zou buitengewoon schadelijk zijn. Zink is namelijk een bepalende factor in de morbiditeit en mortaliteit die verband houdt met veel kinderziekten, vooral besmettelijke.

Donkere wolk in de lucht


Als daarom niet de nodige maatregelen worden genomen, zal een voedingstekort op wereldschaal onomkeerbare schade aanrichten.

In die zin stelt Aaron Bernstein in een interview uitgevoerd door Madeline Drexler (Engelse link), redacteur van Harvard Public Health, dat “de vermindering van broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde de grootste/beste interventie in de volksgezondheid kan zijn,” wat echt gunstige gevolgen heeft voor de hele mensheid in de nabije toekomst.

Om deze reden is het zich bewust worden van het belang van de staat van het milieu de eerste stap naar een radicale verandering. Dit zal ongetwijfeld een directe impact hebben op het welzijn van de mensheid. Wellicht ook interessant voor jou

Hoe kan ik bijdragen aan het verbeteren van het milieu?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Hoe kan ik bijdragen aan het verbeteren van het milieu?

Het verbeteren van het milieu is een gemeenschappelijk doel. Het is belangrijk dat je dit doel niet uit het oog verliest.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.