Geoffrey Beattie, de psycholoog van Big Brother

Geoffrey Beattie is een beroemde psycholoog. Zijn optreden op de televisie maakte van hem een bekend gezicht. Overal ter wereld kenden mensen thuis zijn ideeën. Dat betekent echter niet dat hij geen serieus werk doet. Zijn onderzoek is veel meer dan wat je wellicht in het programma Big Brother gezien hebt.
Geoffrey Beattie, de psycholoog van Big Brother
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Sonia Budner

Laatste update: 27 december, 2022

De Britse psycholoog Geoffrey Beattie heeft jarenlang de non-verbale communicatie bestudeerd. Door zijn onderzoek heeft hij bijvoorbeeld aangetoond dat de manier waarom we onze handen tijdens het spreken bewegen ook een vorm van communicatie is.

Over het onderwerp heeft hij bovendien ontelbare boeken en artikelen geschreven. Hij heeft ook vele prijzen gewonnen gewonnen voor zijn onderzoek over non-verbale communicatie. Beattie is één van de psychologen die bekend geworden is door zijn werk.

In het Verenigd Koninkrijk was Geoffrie Beattie het gezicht van de psychologie voor het programma Big Brother. Hij heeft zich altijd erg ingespannen om aan leken te helpen tonen hoe de psychologie ons in het dagelijks leven kan helpen.

Zijn boek ‘Get the Edge: How Simple Changes Will Transform Your Life,’ is hiervan een goed voorbeeld. Het is zelfs in meerdere talen vertaald.

De biografie van Geoffrey Beattie

De biografie van Geoffrey Beattie

Geoffrey Beattie werd in Belfast geboren. Aan de universiteit van Birmingham behaalde hij een graad in de psychologie. Hij verwierf ook een doctoraatstitel aan het Trinity College van Cambridge.

Daarna werd hij professor in de sociale psychologie aan de universiteit van Sheffield. Hij toonde al vroeg interesse in het verband tussen non-verbale communicatie, taal en denken.

Beattie groeide op in een streek (Noord-Ierland) die voortdurend verwikkeld was in gewelddadige conflicten en rellen. Dit bracht hem ertoe om meerdere boeken over Ulster en de situatie van de Protestanten te schrijven. Hij besprak dit ook in een reeks artikels die hij voor The Guardian schreef.

Het media-aspect

Voor grote bedrijven als BBC heeft hij meerdere documentaires over Noord-Ierland gemaakt. Beattie is ook vaak op de radio geweest. Dat had vooral te maken met zijn interesse in de relatie tussen sport en psychologie.

De echt grote mediamomenten zijn er voor hem pas gekomen dankzij zijn deelname aan één van de seizoenen van het Britse programma Big Brother. Dit heeft hem echter ook veel problemen bezorgd. Zijn deelname als deskundige aan dit programma veroorzaakte namelijk veel controverse in de academische wereld.

Zijn collega’s uit de wereld van de psychologie veroordeelden hem. Zij waren van mening dat hij geloofwaardigheid verschafte aan iets wat zij een grove uitbuiting van mensen vonden voor commerciële doeleinden. Ondanks hun kritiek bleef hij aan het programma verbonden.

Wat vond Beattie van wat hij deed? Volgens hem verschilde het niet van het analyseren van de non-verbale communicatie van een politicus of welke andere bekende persoonlijkheid dan ook. Die controverse heeft er ook voor gezorgd dat mensen hem (ten onrechte) als de psycholoog van Big Brother beschouwden.

Multimodale communicatie

Het onderzoekswerk van Geoffrey Beattie heeft ons inzicht in non-verbale communicatie een volledig nieuw theoretisch kader gegeven. Wat we weten over het verband tussen taal en non-verbale communicatie in een gesprek, heeft een revolutie doorgemaakt. Dit heeft veel gevolgen voor een doeltreffende manier van communiceren.

Beattie richtte zijn aandacht vaak op de lexicale (eigen aan het woord) gebaren tijdens het spreken. Hij focuste zich ook op de cognitieve, sociale en functionele doeleinden die de gebaren hebben. Waar hij zich dus met andere woorden op richtte, was hoe gebaren en spraak samenwerken of een nog ingewikkeldere vorm van communicatie te ontwikkelen.

Dit is in vooral in bepaalde gevallen interessant om te onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer de lexicale gebaren van een persoon een deel van hun gedachten weerspiegelen die ze niet in woorden uitgedrukt hebben.

Wat hij ook onderzocht heeft, is hoe we het aanpakken om de lexicale gebaren van andere mensen te ontcijferen. Bovendien wou hij begrijpen waarom sommige gebaren onmiddellijk de ogen en de aandacht van een andere persoon trekken.

Op dit vlak is er sprake van nog een ander interessant aspect van zijn onderzoek. Deze theorie biedt immers mogelijke toepassingen in de reclame. Zijn werk over dit thema heeft hem zelfs de Mouton d’Or-onderscheiding opgeleverd voor het beste semiotische onderzoek.

Multimodale communicatie

Geoffrey Beattie en verborgen racistische vooringenomenheid

Er is nog een ander fascinerend onderwerp dat deze briljante onderzoeker bestudeerd heeft: verborgen racistische vooringenomenheid. Hij richtte zich namelijk specifiek op de meest subtiele en onbewuste aspecten van menselijke wezens. Op die manier onderzocht hij hoe onderhuidse racistische houdingen de beslissingen beïnvloeden die mensen maken.

Hij bestudeerde in het bijzonder de manier waarop mensen (letterlijk) naar elkaar kijken. Vanuit dit oogpunt wou hij zien of jouw manier van kijken een weergave is van de idee die je over de persoon tegenover jou vormt wanneer ze van een ander ras zijn.

De laatste jaren is Geoffrey Beattie ook begonnen met de psychologische barrières te bestuderen die mensen tegenhouden om een duurzamere levensstijl aan te nemen. Hij heeft enkele opmerkelijke analyses over het consumentisme en de markt uitgevoerd.

Hij wil begrijpen hoe de houding van de consument verandert. Het doel is te kijken hoe men ervoor kan zorgen dat mensen in termen van de klimaatverandering op een meer verantwoordelijke manier handelen.

We kunnen het niet ontkennen, op dit moment is Geoffrey Beattie een fascinerende figuur in de psychologie. Of je nu van hem houdt of hem haat, het feit is dat hij veel gedaan heeft om de kennis van de psychologie bij het grote publiek te brengen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Beattie, G., Webster, K., & Ross, J. (2010). The Fixation and Processing of the Iconic Gestures That Accompany Talk. Journal of Language and Social Psychology, 29(2), 194–213.

  • Beattie, Geoffrey. (2013). Our Racist Heart? An Exploration of Unconscious Prejudice in Everyday Life.. 10.4324/9780203100912.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.