Flow maakt gelukkig

Als je gelukkig wilt zijn, moet je alles in je leven laten stromen.
Flow maakt gelukkig
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Yamila Papa

Laatste update: 28 augustus, 2023

Om geluk te bereiken moet je niet te lang op dezelfde plek blijven. Dit betekent echter niet dat je moet blijven verhuizen, het heeft meer te maken met jezelf voortdurend veranderen en verbeteren. Volgens de psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi, hoogleraar psychologie en management aan de Claremont University (VS), zouden we  om gelukkig te zijn in een constante staat van ‘flow’ moeten verkeren, waarin plezier en genot de regel zijn en niet de uitzondering.

Heb je er wel eens over nagedacht waarom, als je het naar je zin hebt met je partner, je vrienden of je kinderen, de tijd letterlijk lijkt te vliegen? Hoewel er geen wetenschappelijke verklaring voor is, is de waarheid dat geluk ervoor zorgt dat je je op andere dingen concentreert. Tevredenheid laat je niet stilzitten, het helpt je stromen.

Zoals Csikszentmihalyi al aangaf, brengen veel mensen hun leven door met zich zorgen maken of zich vervelen. Gelukkig kun je deel uitmaken van een ander team. Dit is het team van de mensen die stromen. Flow betekent dat je gelukkig wordt als je helemaal opgaat in een activiteit omwille van de activiteit zelf.

Als je geest niet op deze manier wordt geactiveerd, raak je vaak verveeld en word je meegesleept door negativiteit. Een beetje zoals je je voelt op een natte en deprimerende zondagmiddag.

Vrouw aan het relaxen

Flow

Het concept van flow maakt je meer bewust van wat je gelukkig maakt. Het doel is om voortdurend in die staat van bevredigende en aangename euforie te zijn. Misschien denk je dat dit niet mogelijk is, maar velen ervaren het op dit moment, terwijl je dit artikel leest.

Om de staat van flow te bereiken, waarin alles zo prachtig is als een sprookje (behalve dat het echt is), moet je naar elke taak kijken alsof het een spel is. Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je werk eentonig is, gebruik dan je verbeelding om het leuk te maken.

Je zou het op een andere manier kunnen doen of een techniek kunnen bedenken om jezelf te vermaken. Eigenlijk alles om te voorkomen dat je overweldigd wordt door eentonigheid.

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je een haalbaar doel stelt en, zodra je dat bereikt hebt, doorgaat naar een ander doel. Dat is een geweldige manier om te stromen. Toch moet je voorzichtig zijn, want niet alles in het leven hangt af van het vervullen van je dromen.

Het gaat er ook om dat je geniet van de manier waarop je ze waarmaakt. Dit betekent dat je weliswaar gefocust moet zijn op het punt waar je aankomt, maar vergeet onderweg niet naar het landschap te kijken.

Succes vereist toewijding

Dit sluit aan bij een ander advies van Dr. Csikszentmihalyi, namelijk dat hoe meer je succes nastreeft, hoe ongrijpbaarder het zal blijken te zijn. In tegenstelling tot wat vaak wordt geloofd, zijn succes en geluk het gevolg van echte inspanning en toewijding.

Het is dus niet van een plotselinge opwelling of fantasie. Met andere woorden, je moet echt succesvol willen zijn en het zien als iets dat groter of meer de moeite waard voor je is. Je moet niet alleen de intentie hebben om meer macht of geld te verkrijgen om het verkrijgen. Dit zal je leven niet gelukkig maken, het zal precies het tegenovergestelde doen.

Blije vrouw in een veld

Houd in gedachten dat je, om deze staat van flow te bereiken, moet leren hoe je je geest kunt beheersen. Dit kan moeilijk zijn, maar het is niet onmogelijk en niemand anders dan jij kan het.

Om het te bereiken, als je merkt dat je op een manier spreekt die je niet prettig vindt of waarvan je weet dat het niet tot een goed resultaat zal leiden, ruim die gedachten dan op, net zoals de wind de wolken wegblaast.

Vanaf dat moment zul je merken dat je gedachten en handelingen meer beginnen te lijken op het water van een rivier en niet op dat van een vijver. Deze vloeistof heeft het vermogen om elke vorm aan te nemen, kent geen starheid en geeft leven.

Je zult in staat zijn om over je paden te reizen, door valleien, bergen en bossen, onderweg obstakels ontwijkend. Je mag echter nooit, onder geen enkele omstandigheid, stoppen met stromen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.