Vijf fascinerende feiten over klinische psychologie

Klinische psychologie is een van de breedste en meest populaire studiegebieden in de psychologie. Hier presenteren we je enkele leuke weetjes zodat je meer te weten kunt komen over dit fascinerende onderwerp.
Vijf fascinerende feiten over klinische psychologie

Laatste update: 25 januari, 2023

Klinische psychologie is een tak van de psychologie die zich bezighoudt met het onderzoek, de beoordeling, de diagnose en de behandeling van psychologische of geestelijke stoornissen. Professionals die gespecialiseerd zijn op dit gebied helpen patiënten hun gedrag te begrijpen en valideren hoe ze zich voelen. Daarnaast geven ze hen instrumenten om hun moeilijkheden en problemen te beheersen.

Daarnaast behoren preventie en behandeling van geestelijke ziekten tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van deskundigen in de klinische psychologie. Om deze reden is de rol van deze professionals van het grootste belang voor de volksgezondheid, de emotionele stabiliteit van het personeel in de gezondheidszorg, en alle mensen in het algemeen.

Vijf fascinerende feiten over klinische psychologie

Net als bij forensische psychologie of organisatiepsychologie is het voor een specialisatie op klinisch gebied essentieel om een afgestudeerde graad in de psychologie te behalen.

Daarin worden de verschillende stromingen van de klinische praktijk onderwezen die gebruikt worden bij de behandeling van psychische stoornissen. Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie, en acceptatie- en commitmenttherapie, onder andere.

Hieronder lichten we enkele interessante feiten over de klinische psychologie toe.

1. Lightner Witmer was de schepper ervan

De Amerikaanse psycholoog, Lightner Witmer (1867-1956) was de voorloper (Engelse link) van de klinische psychologie. In feite was hij de eerste die de term muntte in een van zijn essays. Dankzij zijn grote bijdragen en theoretische en praktische procedures voor het evalueren en analyseren van het menselijk bewustzijn, wordt hij bovendien beschouwd als een van de pioniers van de psychologie.

In 1896 richtte Witman ‘s werelds eerste kinderpsychologische kliniek op aan de Universiteit van Pennsylvania. Hier werden veel kinderen met leerstoornissen behandeld. Bovendien bevestigde Witmer dat de ontwikkeling en capaciteiten van kinderen sterk geconditioneerd worden door omgevingselementen en hun sociaal-economische rol.

2. De klinische psychologie heeft meerdere benaderingen en instrumenten

Vrouw in therapie

Hoewel de psychologie vele duidelijk onderscheiden takken kent (forensisch, educatief, seksueel, zakelijk, enz.), is de klinische psychologie waarschijnlijk de meest erkende. Binnen dit kennisgebied zijn er meerdere benaderingen en instrumenten die professionals kunnen aanscherpen als ze zich willen specialiseren.

Een klinisch psycholoog kan zich bijvoorbeeld richten op klinische kinderpsychologie, neuropsychologische revalidatie, gezinsinterventie of psycho-oncologie. Het is inderdaad een feit dat alle mensen, ongeacht hun leeftijd, psychologische zorg nodig kunnen hebben. Daarom is er voor elk van hen een gekwalificeerde professional.

3. Ze verschilt van de psychiatrie in haar academische opleiding

Hoewel klinische psychologie vaak verward wordt met psychiatrie, gaat het in werkelijkheid om twee verschillende disciplines met een verschillende academische opleiding. Een psychiater studeert geneeskunde en specialiseert zich vervolgens in geestelijke ziekten. Een klinisch psycholoog daarentegen studeert eerst af in de psychologie en specialiseert zich daarna in geestelijke gezondheid.

Een ander belangrijk verschil tussen de twee vakgebieden is dat een psychiater de enige professional in de geestelijke gezondheidszorg is die farmacologische medicatie kan voorschrijven. Een klinisch psycholoog is belast met het diagnosticeren en behandelen van geestelijke ziekten of stoornissen door middel van psychologische rehabilitatie of psychotherapie.

4. Het maakt het begrijpen van menselijk gedrag mogelijk

Therapeut met patiënt

Het gedrag van elk individu is het resultaat van hun interactie met de omgeving. Hoewel er dus externe factoren zijn die de persoonlijke houding kunnen beïnvloeden, is er ook een innerlijke kracht. Die zet individuen ertoe aan om zich op een bepaalde manier te gedragen. Het is essentieel om meer over deze aspecten te weten te komen als we onze eigen persoonlijke universums willen begrijpen.

Dit wordt bereikt door dialoog en psychotherapiesessies. De therapeut begrijpt, voorspelt en controleert uiteindelijk het gedrag van zijn patiënten.

Cognitieve technieken en therapieën, toegevoegd aan interventieprogramma’s, maken het mogelijk te begrijpen waar de aangeleerde gewoonten van de patiënt vandaan komen. Bovendien leert de patiënt wat hij kan doen om deze gedragspatronen te doorbreken.

5. Internet is tegenwoordig een van zijn grootste bondgenoten

Door de noodsituatie in de gezondheidszorg COVID-19 (Engelse link) werd de toegang tot face-to-face psychologische therapieën (zowel voor gezondheidswerkers als voor mensen in het algemeen) onmogelijk. Daarom werden andere, in het verleden weinig gebruikte alternatieven gevraagd. Een daarvan was het gebruik van internet, zodat psychologen op afstand begeleiding en therapie konden geven.

Tegenwoordig gebruikt men online psychotherapie vaak als aanvulling op face-to-face therapie. Bovendien is het soms, vanwege afstand of gezondheidsproblemen, de enige veilige manier om verwaarlozing van psychologische ondersteuning te voorkomen. Daarom zijn chats, e-mails, videogesprekken en zelfs virtual reality tegenwoordig bondgenoten geworden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

Klinische psychologie levert grote gezondheidsvoordelen op

De geestelijke gezondheidszorg heeft de laatste jaren sterk aan relevantie gewonnen. In feite is het zoeken van professionele hulp de eerste stap die we kunnen zetten om onze gevoelens te begrijpen. Dat bereiken we door te luisteren naar de mening van een deskundige die er alleen maar is om te helpen.

Als je op zoek bent naar de aandacht van een klinisch psycholoog, vind je er een in je dichtstbijzijnde ziekenhuis aan wie je al je gedachten en zorgen kwijt kunt. Door gesprekken, een herziening van je klinische geschiedenis en bepaalde veranderingen in je levensstijl zul je de ontwikkeling van vele soorten stoornissen kunnen verlichten en voorkomen. Wellicht ook interessant voor jou

Therapieën van de contextuele psychologie
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Therapieën van de contextuele psychologie

Contextuele psychologie analyseert het individu in relatie tot zijn omgeving en helpt hem tot een betere psychosociale aanpassing te komen.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.