Emotionele ontwenning: wanneer een relatiebreuk tot obsessie leidt

Emotionele ontwenning: wanneer een relatiebreuk tot obsessie leidt

Laatste update: 13 februari, 2018

Na een relatiebreuk is er sprake van emotionele ontwenning. Want het beëindigen van een liefdesrelatie is niet gemakkelijk. Het brengt psychologisch lijden met zich mee. En dat is echt vernietigend voor onze hersenen.

Het proces is eigenlijk erg vergelijkbaar met wat verslaafden doormaken tijdens de ontwenning. Het is een vorm van neurochemische chaos. En het zal ons heel wat tijd en moeilijke perioden kosten om eruit te raken.

Bijna iedereen ervaart ooit hoe het voelt. Tieners ontdekken dit gevoel wanneer ze hun eerste relatiebreuk meemaken, de pijn van de afstand of de ontgoocheling van de afwijzing.

Ook volwassenen maken die ervaring mee. Wanneer het gebeurt, voelt het alsof het leven plots zinloos is. De liefde houdt op of de ene partner bedriegt de andere. Of het kan zelfs gebeuren dat we een relatie die geen toekomst heeft, moeten beëindigen. Of we moeten een punt zetten achter een relatie die te pijnlijk is.

“Wanneer ik loslaat wat ik ben, word ik wie ik in staat ben te zijn. Wanneer ik loslaat wat ik heb, ontvang ik wat ik nodig heb.”

-Lao Tzu-

Iemand loslaten die we nog steeds graag zien, doet pijn. We moeten wennen aan zijn afwezigheid, aanvaarden dat het voorbij is en ons leven heropbouwen zonder die persoon.

De meesten van ons zijn niet voorbereid op deze situatie. Maar toch doen we het. En door dit te doen verwerven we innerlijke kracht.

Maar het echte probleem treedt op wanneer we in een obsessieve spiraal, in een vicieuze cirkel terechtkomen, in plaats van de bladzijde om te slaan.

Je zal merken dat dit een soort afhankelijkheid is. Want emotionele ontwenning brengt dit type mensen in een toestand van volledige kwetsbaarheid en extreem lijden.

Emotionele ontwenning

Emotionele ontwenning of het onvermogen vaarwel te zeggen

Carlos is dertig jaar oud. Het is nu zeven maanden geleden sinds zijn vriendin hem verlaten heeft. Hij ontmoette Paula op de middelbare school toen ze allebei zestien jaar oud waren. Samen gingen ze naar de universiteit en uiteindelijk startten ze samen een bedrijf op.

De laatste paar jaren waren ongetwijfeld zwaar. Ze hadden schulden en het bedrijf werd geen succes. Paula raakte in een depressie omwille van het vastgelopen project. Uiteindelijk begon dit hun relatie te beïnvloeden.

Carlos drong aan om verder te gaan. Maar toch verliet zij hem op het einde. Op een heldere en oprechte manier legde ze hem uit waarom ze hem geen tweede kans zou geven. Dat was het moment waarop hun relatie eindigde.

Maar zelfs al heeft zij het hem uitgelegd, toch blijft Carlos proberen haar te zien. Hij bekijkt elke dag haar sociale media en bedenkt manieren om haar toevallig tegen te komen.

Carlos is niet alleen bezeten van het idee hun relatie opnieuw leven in te blazen. Zelfs vandaag is hij niet in staat te werken of ook maar iets te doen. Zijn emotionele ontwenning is zo intens, dan hij nog maar een schaduw van zichzelf is. Hij is afhankelijk geworden van genegenheid en zit vast in een cyclus van angstgevoelens en depressie.

Laten we nu nog enkele kenmerken bekijken die met dit type personen geassocieerd worden.

Emotionele ontwenning

De vijf kenmerken van emotionele ontwenning

Over één ding moeten we duidelijk zijn. Wanneer we een relatie beëindigen, dan zijn we meestal allemaal vatbaar voor het ervaren van emotionele ontwenning. Maar dit is slechts één deel van de pijn.

Dit hoofdstuk in ons leven zou ons moeten motiveren om intelligente en nuttige confrontatiestrategieën te gebruiken. Want we moeten gebruik maken van hulpmiddelen om ons pad te verzachten en op een volwassen manier met de relatiebreuk om te gaan.

 • Maar deze psychologische aandoening waarbij mensen vast blijven zitten en voortdurend lijden, komt vaak voor bij personen met een laag zelfbeeld. Dit geldt ook voor mensen die emotioneel erg afhankelijk zijn van hun partner.
 • Een tweede aspect dat kenmerkend is voor emotionele ontwenning is dat iemand niet overtuigd is dat de relatie voorbij is.
 • Angstgevoelens en obsessief gedrag zijn nog andere signalen. Ze zijn niet in staat om ‘zero contact’ te bewaren. Altijd zullen ze wel een excuus vinden om de ander te bellen of toevallig tegen te komen.
 • Een ander, en niet minder belangrijk, kenmerk is dat afhankelijke mensen niet om kunnen gaan met de emotionele pijn. Ze bezitten de vaardigheden niet om het te verwerken. Want ze voelen zich verlamd en reageren op het lijden door op zoek te gaan naar meer kansen.
 • Tot slot mogen we ook alle complexe, intense en afmattende symptomen niet vergeten die de gezondheid van die persoon duidelijk aantasten. Er is sprake van slapeloosheid, verlies van eetlust, problemen om zich te concentreren, een gebrek aan interesse in het leven, depressie…

Hoe gaan we om met emotionele ontwenning?

Carlos, de man met het gebroken hart uit ons voorbeeld, vertoont alle psychologische en gedragsmatige tekenen van emotionele ontwenning. Wat hij in dit geval nodig heeft, is de hulp van een deskundige en de juiste vorm van psychologische therapie.

Niemand verdient te leven in een dergelijke weerloze toestand. Niemand zou in die mate de liefde voor zichzelf mogen verliezen dat hij vast komt te zitten in existentiële zinloosheid en in een intense destructieve staat van emotioneel lijden.

Misschien bevinden we ons nu in dezelfde situatie als Carlos. Of misschien zitten we midden in een relatiebreuk waarmee we leren omgaan. In beide gevallen is het goed om na te denken over de volgende strategieën. Want het zijn fundamentele dingen waaraan we altijd moeten denken.

Dit zijn enkele cruciale aspecten

 • Emotionele ontwenning is volledig normaal wanneer de intensiteit en de lengte bepaalde grenzen niet overschrijdt. We moeten ervan uitgaan dat het voorbijgaat. Het is immers een toestand die zou moeten ophouden en plaats moet maken voor een meer evenwichtige, gecentreerde en stabiele stemming.
 • We moeten onze negatieve emoties aanvaarden. Dit is waar wat betreft alle gevoelens: verdriet, hartzeer, pijn. Het zijn allemaal stemmingen die vroeg of laat veranderen in aanvaarding en overwinning.
 • In deze gevallen is het van essentieel belang om totaal geen contact te hebben. Het is absoluut nodig dat onze ex-partner zich niet op sociale media of in onze contactenlijst bevindt. Dit is de eerste stap waarmee we ons losmaken van zijn leven. Bovendien zal het vermijden dat we in de verkeerde soort dynamiek terechtkomen.
 • Veranderingen in je leven aanbrengen is lonend. Maak nieuwe vrienden of zoek nieuwe hobby’s. Dit zijn eenvoudige dingen die een geweldige hulp zijn. Want op die manier kunnen we onze ‘geest bevrijden’ en de cyclus van onze obsessie doorbreken.

Terwijl we dit verwerkingsproces doormaken, mogen we enkele belangrijke aspecten niet vergeten. Schenk aandacht aan je zelfbeeld, je waardigheid, je waarden en je doelstellingen. Een relatiebreuk mogen we nooit beschouwen als het einde van de wereld.

Maar we moeten het integendeel zien als het einde van een hoofdstuk. Het is een noodzakelijk begin dat absoluut een aantal goede dingen voor ons betekent. Een nieuwe, sterkere en zelfs mooiere versie van onszelf.

“Liefde vereist geen bezit, maar biedt vrijheid.”

-Rabindranath Tagore-

Wellicht ook interessant voor jou
Wat er in de hersenen gebeurt na een relatiebreuk
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Wat er in de hersenen gebeurt na een relatiebreuk

Een nare relatiebreuk kan jou leeg, verslagen en verward achterlaten. Het voelt alsof ons gebroken hart ons uiteenscheurt, en in zekere zin is dit ... • Leary, M. R. (2022). Emotional responses to interpersonal rejection. Dialogues in clinical neuroscience. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/
 • Roth, T. (2007). Insomnia: definition, prevalence, etiology, and consequences. Journal of clinical sleep medicine3(5 suppl), S7-S10.