Emotionele ontrouw herkennen, voorkomen en ermee omgaan

Emotionele ontrouw herkennen, voorkomen en ermee omgaan

Laatste update: 12 augustus, 2018

Emotionele ontrouw kan eigenlijk meer schade toebrengen dan een traditionelere lichamelijke vorm van ontrouw. Zelfs al omvat het geen seksuele contacten met een andere persoon, toch zorgt het voor schade. Emotionele ontrouw herkennen en voorkomen is dus belangrijk.

Vaak geloven mensen dat er alleen sprake is van ontrouw als er een seksueel contact is tussen de ene partner en een andere persoon. Maar ontrouw kan ook optreden zonder dat er enige lichamelijk contact is. Emotionele ontrouw treedt op wanneer één partner de overeenkomst verbreekt die het koppel had. Dit staat los van het feit of er al of niet een lichamelijke ontmoeting was. Want emotionele ontrouw leidt in veel meer gevallen tot de verslechtering van de relatie dan lichamelijke ontrouw.

Wat is emotionele ontrouw?

We spreken van emotionele ontrouw wanneer één van de partners intieme momenten heeft met een andere persoon. De voorwaarde is wel dat het met emoties verbonden is en dat het een impliciete of expliciete overeenkomst verbreekt. Meestal is er gedurende die intieme momenten sprake van een emotionele uitwisseling.

Maar emotionele ontrouw kan ook optreden zonder dat er enige ongepaste of emotionele interactie met een derde persoon bestaat. Als één partner verliefd wordt op een andere persoon, dan is er ook emotionele ontrouw, zelfs al gaat die partner niet over tot actie.

Emotionele of lichamelijke ontrouw

Want in vele gevallen is emotionele ontrouw een stap richting lichamelijke ontrouw. Dit komt omdat het een stevige relatie schept tussen twee geïnteresseerde partijen. Deze relatie kan dus leiden tot lichamelijke intimiteit. In sommige omstandigheden zal de ontrouwe persoon de relatie beëindigen, aangezien ze sterkere gevoelens kunnen hebben voor de nieuwe persoon.

Oorzaken van emotionele ontrouw

Hoe treedt emotionele ontrouw op? De oorzaken verschillen. Maar wat meestal gebeurt, is dat er een gebrek aan emotionele wisselwerking is tussen het koppel. Dit zorgt voor een verslechtering van de relatie. Het tekort aan genegenheid, intimiteit of vertrouwen creëert bij beide partners een behoefte. Eén van de partners (soms zelfs beide partners) probeert uiteindelijk met een andere persoon deze behoeften te vervullen. Het wijst dus op een gebrek aan communicatie tussen de partners.

Een gezonde relatie is zelden gedoemd te falen als gevolg van emotionele ontrouw. Bij een gezond koppel blijven de communicatiekanalen open. Geen van beide partners is bang om toe te geven welke aspecten van de relatie voor ontevredenheid zorgen. Omdat dit veel open communicatie vereist, komt één van de voornaamste oorzaken van ontrouw voort uit problemen met de communicatie.

Hoe kan je emotionele ontrouw voorkomen?

In een relatie is open communicatie fundamenteel. Een gezonde relatie vereist werk om vertrouwen, vriendschap en begrip te scheppen en te behouden. Het koppel bestaat uit twee vrienden die beslissen om hun leven te delen en die zich ook seksueel tot elkaar aangetrokken voelen.

Emotionele ontrouw bevat geen seksueel element. De oorzaak van deze ontrouw is dus meestal niet afkomstig van het seksleven van een koppel. Een paar kan een gezond seksleven hebben en toch een probleem hebben met emotionele ontrouw. Maar de emotioneel ontrouwe persoon kan uiteindelijk seksueel geïnteresseerd zijn in de andere persoon.

Hoe kan je emotionele ontrouw herkennen en wat doe je wanneer je ermee te maken krijgt?

Bij koppels verschillen de signalen van emotionele ontrouw. Maar we geven je hier enkele tekenen dat je partner je misschien op emotioneel vlak bedriegt. Zo kan je emotionele ontrouw herkennen:

  • Je partner is afstandelijk en deelt zijn emoties en problemen niet.
  • Hij vraagt je niet om deel te nemen aan dingen die in zijn leven gebeuren.
  • Er is een gebrek aan intimiteit en genegenheid in je relatie.
Emotionele ontrouw en communicatie

Onthoud dat dit niet betekent dat je je partner moet voorstellen aan iedereen die je kent. Je hoeft hem ook niet alles te verdelen wat je de hele dag doet. Want het is belangrijk dat jullie beiden, jij en je partner, ervaringen en vriendschappen buiten het koppel hebben. Maar als de persoon aan wie je je problemen vertelt, niet je partner is en als er iemand is met wie je liever praat, dan kan er een probleem zijn. Aan dit aspect kan je dus emotionele ontrouw herkennen. Als dit het geval is, dan moet je aan jullie communicatie werken. Probeer dan je relatie uit te diepen.

In het geval dat de ontrouw bevestigd is, dan zijn er twee oplossingen: samen blijven of uit elkaar gaan. Om deze beslissing te nemen moet je de tijd vinden om op een oprechte manier met je partner te spreken.  Uiteindelijk maakt het niet welke beslissing je neemt. Als de ontrouwe persoon de relatie niet wil beëindigen, dan moeten hij stoppen met de emotionele ontrouw. Hij moet hard werken om de relatie opnieuw op het juiste spoor te krijgen. En uiteraard hangt dit allemaal af van het feit of de persoon die bedrogen werd, samen wil blijven.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.