Hoe zijn emotioneel misbruik en angstgevoelens met elkaar verbonden?

Hoe zijn emotioneel misbruik en angstgevoelens met elkaar verbonden?
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Eva Maria Rodríguez

Laatste update: 27 december, 2022

Mensen die in relaties van misbruik geleden hebben, vertonen vaak het symptoom van angstgevoelens. Niet alle vormen van misbruik zijn echter lichamelijk. Er bestaat nog een andere soort misbruik dat ook heel vaak optreedt: emotioneel misbruik. Zijn emotioneel misbruik en angstgevoelens met elkaar verbonden?

Deze vorm van misbruik heeft ernstige en ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer. In dit artikel bekijken we hoe emotioneel misbruik en angstgevoelens met elkaar verbonden zijn. We zullen ook de effecten van emotioneel misbruik bespreken.

“Het maakt niet uit hoe geweld tot uiting komt, het is een falen.”

-Jean-Paul Sartre-

Wat is emotioneel misbruik?

Emotioneel misbruik is de term die het gedrag beschrijft waarmee iemand zijn partner kwetst, controleert, manipuleert of bang maakt. Het is eerder een misbruik dat de emoties van iemand treft dan het lichaam. Er bestaan echter subtielere vormen van emotioneel misbruik die in relaties kunnen optreden. Het kan dus moeilijk zijn om te merken wanneer er sprake is van misbruik.

Wat is emotioneel misbruik

Dit zijn enkele heel duidelijke vormen van emotioneel misbruik:

 • Dreigen om zelfmoord te plegen als je partner jou verlaat of iets doet dat jij niet wilt.
 • Regelmatig kwetsende verwijten, vernedering en opmerkingen gebruiken.
 • Proberen het gedrag van de andere persoon onder controle te houden. Dit omvat hun uiterlijk, de mensen die ze mogen zien en wat ze in hun dagelijks leven mogen doen.
 • Bedreigingen of intimiderend gedrag.
 • Manipulatie.

Dit zijn andere veel subtielere vormen van emotioneel misbruik:

 • “De stilzwijgende aanpak” waarbij één persoon weigert met de ander te spreken.
 • Weigeren om seks met de partner te hebben tot ze krijgen wat ze willen.
 • Na een kleine discussie dreigen om uit de relatie te stappen of het huis te verlaten.
 • Niet toelaten dat de andere persoon met iemand van het andere geslacht praat.
 • De telefoon van de partner controleren om te zien wie gebeld heeft, of berichten gestuurd enzovoort.
 • Regelmatig jaloers zijn, ook om onduidelijke reden.
 • De andere persoon de schuld geven van dingen die in hun eigen leven mislopen.

Heel weinig mensen kunnen zeggen dat ze nog nooit emotioneel misbruikt zijn door hun partners, kinderen, ouders of andere mensen. Deze gedragingen kunnen zelfs vaak optreden en de manier beïnvloeden waarop jij en jouw partner denken, voelen en handelen. Als dit het geval is, dan bevind jij je wellicht in een relatie van emotioneel misbruik.

Emotioneel misbruik en angstgevoelens: onzichtbare effecten

Emotioneel misbruik veroorzaakt geen lichamelijk letsel. Je loopt ook geen risico op ernstige lichamelijke verwondingen. De effecten van relaties van emotioneel misbruik zijn echter ingrijpend. Eigenlijk kunnen ze langdurige emotionele gevolgen hebben.

Mensen die in een relatie van emotioneel misbruik leven, kunnen het gevoel hebben dat ze waardeloos zijn. Dat komt omdat de relatie hun vertrouwen en zelfvertrouwen kan verwoesten. Ze kunnen ook verdrietig en depressief worden en zelf zonder aanwijsbare reden pijn voelen. Bovendien kunnen ze bang zijn dat hun partner hen zal verlaten.

Toch ervaart niet iedereen deze symptomen. Iedereen is verschillend. Emotioneel misbruik kan bijvoorbeeld van beide kanten komen (dit betekent dat beide partners elkaar emotioneel misbruiken). In dit geval kunnen beide partners gelijksoortige gedragingen vertonen zoals onder andere woede, negeren of schreeuwen.

Onzichtbare effecten van emotioneel misbruik

Tekenen van emotioneel misbruik

Er is ook een symptoom dat een leven lang kan blijven bestaan als het niet aangepakt wordt: angst. Eigenlijk zijn angstgevoelens wellicht één van de meestvoorkomende symptomen van emotioneel misbruik. Soms kan de angst zich beperken tot de relatie.

In andere gevallen kan het zich echter zelfs verspreiden naar andere situaties of relaties, zoals bijvoorbeeld op de werkvloer. Bovendien kan het zelfs blijven bestaan nadat je de giftige relatie beëindigd hebt.

Emotioneel misbruik veroorzaakt vaak angstgevoelens. Dit komt omdat het bijna de volmaakte storm van gebeurtenissen is die angst laten ontstaan:

 • Het veroorzaakt chronische stress. Dit is één van de meestvoorkomende oorzaken van angstgevoelens.
 • Emotioneel misbruik veroorzaakt buitensporig denken.
 • Het leidt tot een laag zelfbeeld en een laag zelfvertrouwen.
 • Het geeft mensen een zenuwachtig en bezorgd gevoel. Anderen kunnen hen immers opnieuw kwetsen.
 • Emotioneel misbruik neemt ook de sociale ondersteuning weg omdat het veroorzaakt wordt door iemand die ze nodig hebben voor die steun.

Deze combinatie van verschillende problemen betekent dat emotioneel misbruik gemakkelijk symptomen van angst kan opwekken. Die angstgevoelens treden dan op bij de mensen die op korte en lange termijn te maken hebben met emotioneel misbruik.

In ernstige gevallen kan dit leiden tot het samengaan van angstgevoelens en depressie of zelfs paniekaanvallen


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.