Depressie voorkomen: drie gewoontes

Depressie voorkomen: drie gewoontes

Laatste update: 16 december, 2017

Er is inmiddels al een hele hoop gezegd over depressie en hoe het zich manifesteert, alsook over hoe je om kunt gaan met de symptomen die ermee gepaard gaan. Toch is de nadruk, geloof het of niet, nog niet gelegd op een zeer belangrijk aspect ervan: dat depressie voorkomen kan worden. Er zijn zelfs enkele gewoontes die je hierbij kunnen helpen.

Het is voor niemand een geheim dat depressie zich wereldwijd steeds vaker voordoet. Er bestaan honderden studies die deze stelling onderbouwen. Het is zelfs iets geworden waar een hoop mensen het doodleuk over hebben alsof het volkomen normaal is. Mensen zeggen wel ‘op een dag werd ik depressief wakker’ en dat was het. Alsof het iets is dat geen aandacht verdient.

“Wat een geweldig leven heb ik geleid. Had ik dit maar eerder beseft.”

-Colette-

Hoewel depressie misschien een normaal onderwerp is geworden, weten een hoop mensen nog steeds niet wat precies het verschil is tussen droefheid en depressie. Het laatste is geen normale gemoedstoestand, maar een gemoedstoestand die een bepaalde tijd aanhoudt en de juiste maatregelen vereist om het te kunnen overwinnen. Droefheid is een gevoel, depressie is een aandoening. Net als met elke aandoening, kan ook depressie voorkomen worden, wanneer je bijtijds de juiste maatregelen treft.

Depressie voorkomen door je eigen emoties te herkennen

Mensen zijn vaak geneigd om hun emoties helemaal niet correct te omschrijven. Dit probleem heeft niet te maken met taal, maar met gedachte. Velen van ons doen niet genoeg moeite om hun emoties te identificeren en erachter te komen wat ze nu werkelijk voelen.

Klein flesje met een hartje erin want je kunt depressie voorkomen met liefde

In werkelijkheid is het helemaal niet makkelijk om je emoties een naam te geven en te omschrijven. Dit kan alleen worden gedaan door je er voortdurend voor in te spannen. Het helpt om te proberen om elke emotie op papier te omschrijven, zodat je achter de ware aard ervan kunt komen. Ben je boos of gefrustreerd? Ben je gelukkig, of zou je het gevoel dat je ervaart beter kunnen omschrijven als euforisch? Soms zijn de verschillen heel subtiel, maar toch relevant.

Als je leert om je emoties te herkennen, dan neem je een grote sprong voorwaarts om depressie te kunnen voorkomen. Herkenning helpt om orde in je geest te creëren. Als gevolg, zul je gemakkelijker in staat zijn je problemen te begrijpen en oplossingen te bedenken.

Zorg voor meer empathie

Het ontwikkelen van empathie is een zeer belangrijke factor om depressie te voorkomen. Het is een vermogen dat ons in staat stelt om de gevoelens van een ander te begrijpen en onszelf in deze persoon te verplaatsen. Dit zorgt er weer voor dat je de realiteit kunt begrijpen vanuit het perspectief van een ander: iemand die in andere omstandigheden verkeert, met verschillende interesses, en beïnvloed door andere gedachten.

Depressieve vrouw die behoefte heeft aan empathie want met empathie kun je depressie voorkomen

Waarom helpt empathie om depressie te voorkomen? Door meer begrip op te leren brengen voor een ander, zul je ook meer begrip en genegenheid op kunnen brengen voor jezelf. Het stelt je in staat om uit je eigen hoofd te kruipen en de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken. En natuurlijk maakt het je relaties met anderen een stuk makkelijker.

Empathische mensen zijn veel minder op zichzelf gesteld en veel flexibeler. Dit betekent ook dat ze toleranter en, als gevolg, minder moeilijk zijn. Een persoon die over een goed ontwikkeld empathisch vermogen beschikt, zal minder snel ten prooi vallen aan de klauwen van depressie.

Beoefen assertieve communicatie

De manier waarop je met de wereld communiceert is bepalend voor de manier waarop je je tot de wereld verhoudt. Er is geen andere manier om erachter te komen wat iemand denkt of voelt dan door te kijken naar de manier waarop hij communiceert. Het kan een klein gebaar zijn, woorden, of zelfs een stilte. Ook artistieke uitdrukking is een manier om te communiceren. Met andere woorden, mensen communiceren de hele tijd door.

Twee poppetjes die samen een draad uit de knoop proberen te halen

De kwaliteit van onze banden hangt af van hetgeen je communiceert, zelfs al is dit onbewust. Zwijgen wanneer je iets te zeggen hebt, zal leiden tot verwarring, niet begrip. Zeggen wat je te zeggen hebt zonder daarbij na te denken over de manier waarop je het zegt, zal leiden tot reacties op jouw botheid en agressiviteit, niet tot begrip voor hetgeen je wilt overbrengen.

Assertieve communicatie heeft te maken met uitdrukken wat je denkt en voelt op een manier die anderen oprecht kunnen begrijpen. Dit bewerkstelligen vereist voortdurende oefening. Daarnaast heb je niet altijd controle over hoe anderen iets opvatten of wat ze wel of niet begrijpen. Desalniettemin is het belangrijk om op een duidelijke, rustige en gepaste manier te communiceren. Als je dit doet, dan is de kans een stuk groter dat je ook begrepen zult worden.

Je emoties herkennen, empathie opbrengen en assertieve communicatie toepassen, zijn nauw met elkaar verbonden. Deze drie vaardigheden dragen bij aan het voorkomen van depressie. Ze zullen zich niet op eigen houtje ontwikkelen, dit zijn vaardigheden die je zelf moet cultiveren. Het is absoluut niet makkelijk, maar het is het wel waard. Jouw inspanning zal weerspiegeld worden in een verbeterde mentale gezondheid en hogere levenskwaliteit. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.