De voordelen van mannenkringen

Kwetsbaarheid werd nogal afgekeurd als het ging om rigide en conventionele mannelijkheid. Dankzij de mannengroepen durven velen voor het eerst over hun emoties, angsten en behoeften te praten. Dat zijn de grote therapeutische voordelen.
De voordelen van mannenkringen

Laatste update: 29 mei, 2020

Mannenkringen kunnen grote psychologische voordelen hebben. Eigenlijk is het gebaseerd op een oud gebruik. Vroeger was het gebruikelijk om zich te verzamelen rond een kampvuur om bijvoorbeeld verhalen te delen, problemen op te lossen, advies te vinden, te leren of angsten te ventileren.

Vandaag de dag zijn er veel mannen die deze dynamiek een veilige plek vinden om naar anderen te luisteren en voor het eerst gehoord te worden.

Het is zeer waarschijnlijk dat bepaalde mensen het vreemd en ongebruikelijk vinden dat een groep volslagen vreemden elkaar in een kamer of op een open plek in het bos ontmoet, om steun te vinden en intimiteiten, frustraties en twijfels te delen.

Dit geldt nog meer voor het mannelijke geslacht, omdat het vrij ongewoon is om mannen diepe, emotionele aspecten van hun leven te zien delen met andere mensen, laat staan met mannen die ze niet kennen.

We leven in een maatschappij waar het mannelijk geslacht al decennia lang een zeer rigide hegemoniaal model hanteert. De constructie van de mannelijke identiteit was bijna als een mal, waar iedereen zonder vragen in moest passen. In dat inflexibele schema was er blijkbaar geen ruimte voor twijfels, emoties of kwetsbaarheid.

Michael Kimmel, oprichter en directeur van het Center for the Study of Man and Masculinities van Stony Brook University in New York, wijst erop dat dit alles gelukkig aan het veranderen is. Tegenwoordig kunnen we het over meer dan één soort mannelijkheid hebben. Het aanbod wordt ook uitgebreid met elke vorm van identiteit, expressie en behoefte.

Een silhouet van een man aan een meer

Mannenkringen: wat zijn dit en wat is hun doel?

Het National Institute of Statistics (NIE) geeft elk jaar gegevens over zelfmoord vrij, die ons zeker laten nadenken over het onderwerp. Een van deze gegevens is het volgende: het aantal mannelijke zelfmoorden is in vrijwel alle landen hoger dan het aantal vrouwelijke zelfmoorden.

In Nederland bijvoorbeeld is de laatste jaren het aantal mannen dat zelfmoord pleegt zelfs twee keer zo hoog als het aantal vrouwen. Dezelfde cijfers gelden voor andere landen. Het toont aan dat als het gaat om geslacht, het erop lijkt dat mannen het vaakst voor het meest dramatische einde kiezen.

Bovendien heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport over zelfmoordpreventie opgesteld waarin zij erop wijst dat er geen verklaring is voor het feit dat dit gebeurt. We weten niet wat de oorzaken zijn. We weten echter wel dat het ons aan middelen ontbreekt.

Zo stelden deskundigen op dit gebied, zoals Dr. Brené Brown, een onderzoeksprofessor aan de Universiteit van Houston, vast dat mannen meestal veel druk voelen, omdat anderen veel van hen verwachten.

Een man zijn heeft altijd gelijk gestaan aan krachtig, dominant en succesvol zijn, en met veel zelfbeheersing. Realiteiten zoals werkloosheid, gebrek aan perspectief, identiteitsproblemen en het onvermogen om met mislukkingen om te gaan leiden echter vaak tot een ongrijpbare leegte.

In de meeste gevallen worden mannen ook blootgesteld aan genderrollen, waardoor ze zich uiteindelijk geïsoleerd voelen. Als gevolg daarvan worden ze onderworpen aan een realiteit waarin er geen emotionele eerlijkheid is en waarin kwetsbaarheid wordt omgezet in woede, wat leidt tot geestelijke gezondheidsproblemen.

Mannenkringen

Ruimte voor connectie

Mannenkringen zijn vandaag de dag een ideale bron om het concept van mannelijkheid te veranderen en op de een of andere manier te genezen. Dit is een ruimte waar mannen van verschillende leeftijden en sociale achtergronden zich verzamelen. Iets belangrijks om op te merken is ook, dat geen van hen elkaar vooraf heeft ontmoet.

Iets wat velen van ons weten is dat een gesprek aangaan met een volslagen vreemde ons soms in staat stelt te communiceren en aspecten op te roepen die we niet zouden delen met familie, zelfs niet met vrienden. In principe biedt dit hen dus een veilige plek voor zelfexpressie.

Bij mensen is pure mannelijkheid of vrouwelijkheid niet te vinden, noch in psychologische noch in biologische zin.”

-Sigmund Freud-

Onze huidige samenleving is altijd bezig met het oordelen over of aanwijzen van bepaalde gedragingen en woorden. Mannen zijn niet vrijgesteld van het gevoel hierdoor aangevallen te worden.

Dit is een soort last die ze in de meeste gevallen opdoen door onderwijs, waar ze worden aangemoedigd om sterk te zijn en hun ware gevoelens te verbergen. Daarom is er bij mannenkringen een veilige ruimte om zich open te stellen, eerlijk te zijn, en validatie en steun te krijgen van andere mannen.

Wat is het doel van deze ontmoetingen en dynamiek?

Het doel van de mannenkringen is zowel positief als uitdagend. Het doel is om mannen in staat te stellen zich emotioneel volwassen, krachtig en begripvol te voelen, om hun eigen wonden te helen en anderen te helpen. Het is zeker een vaste verbintenis in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling.

De dynamiek en de voordelen die mannen in deze kringen kunnen vinden zijn de volgende:

 • gehoord worden door andere mannen met respect en empathie, zonder enig oordeel
 • het leren uitdrukken en communiceren van hun emoties, gevoelens, angsten en pijnlijke ervaringen
 • werken aan hun eigen identiteit
 • leren om hulp en advies te vragen
 • het vormen van een broederschap van steun
 • leren luisteren naar anderen op een compassievolle manier
 • zich openstellen voor kwetsbaarheid
 • meer zelfvertrouwen ontwikkelen
 • vitale doelen duidelijker maken
 • het ontwikkelen van een sterke betrokkenheid bij zichzelf en anderen
 • zich verantwoordelijk voelen, respectvol en compleet met hun eigen emoties en behoeften
 • het actualiseren van aspecten met betrekking tot mannelijkheid
Twee mannen in een korenveld

Waar vind je deze mannenkringen?

Deze mannenkringen worden steeds populairder. Enkele landen waar ze het meest populair zijn, zijn het Verenigd Koninkrijk, Australië, Spanje en de Scandinavische landen. Interessant genoeg is er in de Verenigde Staten altijd een grote traditie in deze richting geweest.

Zo werkt de non-profit organisatie genaamd ManKind Project al meer dan dertig jaar aan het ondersteunen en persoonlijke ontwikkeling van mannen. Bijna overal ter wereld vinden we op dit moment ook dochterondernemingen van deze organisatie.

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van innovatie, creativiteit en verandering.”

Brené Brown

Tot slot moeten we zeggen dat iedere man die met deze groepen in contact wil komen, niet moet aarzelen om dat te doen. We moedigen hen dan ook aan om elk centrum dat gespecialiseerd is in mannenkringen te benaderen. Soms ontstaan er grote belangrijke veranderingen als gevolg van het nemen van een kleine beslissing. Wellicht ook interessant voor jou

Seksueel misbruik bij jongens en mannen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Seksueel misbruik bij jongens en mannen

Een cultuur van stilzwijgen omhult nog steeds seksueel misbruik bij jongens.Toch komt het vaak voor en laat het blijvende littekens na.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.