De definitie en de voordelen van kunsttherapie

De definitie en de voordelen van kunsttherapie

Laatste update: 23 oktober, 2019

Net als alle non-verbale uitdrukkingsvormen moedigt kunsttherapie het ontdekken, de expressie en de communicatie aan van dingen waarvan we ons niet bewust zijn. Door middel van kunsttherapie kunnen we aan emoties werken. Dit kan de relaties van mensen verbeteren omdat het focust op de emotionele kant. Die kant is een sleutelaspect van elk menselijk wezen. Dat is ook de manier waarop deze therapie mensen helpt om zich bewust te worden van de verborgen delen van zichzelf. Deze ontdekking is één van de grote voordelen van kunsttherapie en helpt mensen zich te ontwikkelen.

Kunsttherapie gaat over mensen. Het is geen project over de persoon. Maar ze voeren dit project uit omdat het steunt op hun ongemak en hun verlangen om te veranderen. Kunsttherapie maakt gebruik van persoonlijke en culturele verschillen. Het probeert de voorwaarden voor een creatieve uitvoering op te frissen. Deze therapie erkent de specifieke details van de verschillende kunstvormen en begrijpt hun invloed.

We kunnen kunsttherapie omschrijven als een discipline met specifieke aspecten en concrete grenzen. Het is een vorm van ondersteuning (of soms therapie) die visuele kunsten gebruikt als een manier om mensen te helpen hun geestelijk gezondheid en hun emotioneel en sociaal welzijn terug te krijgen of te verbeteren. De doelstellingen van kunsttherapie zijn precies dezelfde als van psychotherapie.

Deze ondersteuning focust op kunst als een manier van communicatie. Dat is de manier waarop het mensen helpt om hun gevoelens uit te drukken en over te brengen. Dat maakt het hen gemakkelijker om na te denken en de gedragsveranderingen te verwezenlijken die ze nodig hebben. Door artistieke schepping te gebruiken als een actie start een specifiek proces. Het neemt de therapeutische ruimte over. Dan onderbreekt het de werkelijkheid en beoordeelt het opnieuw.

“De wereld is vol kleine geneugten: de kunst is om te weten hoe je ze op moet merken.”

-Li Bai-

De kunstvormen die de  kunsttherapie gebruikt

De kunstvormen die men in de therapie gebruikt zijn visuele kunsten. Dat betekent schilderen, beeldhouwen, collages, toneelkunst zoals acteren, verhalen vertellen, theater van herinneringen, rollenspel en poppenkast. Wat muziek betreft gebruiken ze ritme, geluid, stem en instrumenten. Bij het schrijven kunnen ze verschillende genres toepassen. Mensen brengen door middel van de scheppende kunst een aantal dingen tot uiting. Het kan agressieve daden, achtergelaten worden, verlies en gevoelens voorstellen. Ze zullen dit ook op een onrechtstreekse manier doen en zonder dat ze het bewust bedoelen.

Kunsttherapie gebruikt verschillende kunstvormen

Theater

In theaterstukken, dramatisch werk of poppenshows spreekt de patiënt via het personage. Het is de acteerkunst door middel van een fictief figuur. Dit proces van individuele en/of collectieve schepping bevindt zich tussen twee gescheiden werelden: de fictie en de werkelijkheid.

Bij het maken van sculpturen in klei starten ze een dialoog op met het materiaal. De bedoeling is deze persoon aan te moedigen zich door middel van het materiaal te vinden. Maar het gaat ook over hen begeleiden op hun reis van de klei naar zichzelf.

Schilderen

Wanneer ze schilderen, zetten ze een eerste stap om zich te deblokkeren. Op deze manier laten ze zich meevoeren door alle beelden, lijnen, vormen en kleuren die ermee gepaard gaan. De bedoeling is dat hun handen stoppen met hun ogen te censureren, net als een vorm van ontremming. Dan kunnen ze later de dingen ordenen en steeds dichter bij hun diepste zelf komen.

Dansen en stemgebruik

Bij het dansen is er sprake van een eerste moment, een tijdstip waarop ze zich bewust worden van hun eigen beweging. Hiermee bedoelen we dat ze het kunnen horen en dat ze zichzelf via die beweging kunnen horen. Dat zal hen helpen om dichter bij zichzelf te komen en later met andere mensen te communiceren.

Wat het stemwerk betreft, wil je dat ze hun natuurlijke stem vinden en gebruiken en hun ademhaling vrijmaken. Dit kan je doen door hen te laten improviseren en vele verschillende geluiden te laten combineren.

Schrijven

En dan is er het schrijven. Dit kan hen nieuwe manieren verschaffen waarmee ze door middel van de verbeelding met hun eigen ervaringen kunnen spelen. Er zullen denkbeeldige situaties en vrienden zijn, verschillende tijdslijnen. Uiteindelijk zullen ze op een fictieve manier hun verhalen opnieuw scheppen.

“Het doel van kunst is niet het uiterlijk van dingen voor te stellen, maar hun innerlijke betekenis.”

-Aristoteles-

In de kunsttherapie werkt men aan emoties

Emoties zijn uitermate belangrijk als het gaat over menselijke ervaringen en ontwikkeling. Door middel van kunsttherapie gaat men met kunstvormen werken. Dit helpt mensen op een persoonlijke en emotionele manier te ontwikkelen. In de kunsttherapie zijn er vier stadia om aan emoties te werken: benoemen, ontdekken, experimenteren en integreren.

Emoties zijn onze voornaamste manier van communiceren. Het kan zelfs belangrijker zijn dan woorden. Als je woorden dus niet gepaard gaan met de juiste emoties, zullen mensen ze waarschijnlijk niet geloven.

Wanner je uiting geeft aan iets emotioneel, gebruik je gewoonlijk gelaatsuitdrukkingen, beelden, verbale metaforen en stemtonen. Je doet dit om beter met mensen te communiceren. Ze helpen je om beter te begrijpen en veel meer dan de woorden zelf uit te drukken. De voorwaarde is dat de emoties op dezelfde lijn zitten als de woorden.

Net als alle non-verbale uitdrukkingsvormen moedigen de kunsten de ontdekking, de expressie en de communicatie aan van dingen waarvan we ons niet bewust zijn.

Door middel van de kunsttherapie aan emoties werken kan de kwaliteit van je relaties verbeteren. Het focust ook op de emotionele factor en helpt je om je bewust te worden van de verborgen aspecten. Dit zal helpen om je te ontwikkelen. Fundamentele emoties als angst, woede, geluk, liefde, verdriet en onaangename gevoelens zijn essentieel en noodzakelijk voor het emotionele evenwicht.

Waarom zijn emoties zo belangrijk?

Waarom zijn emoties zo belangrijk?

Al jouw emoties spelen een rol in je cognitieve vermogens, je lichamelijke gezondheid en je beroepsmatige prestaties. Een goede emotionele intelligentie bezitten betekent dat je in staat bent om in een bepaalde situatie precies de juiste emoties in precies de juiste mate uit te drukken. Het betekent ook dat je in staat bent om de emotionele toestand van andere mensen te zien en empathie te tonen.

Werken met kunst kan helpen bij de persoonlijke en emotionele ontwikkeling van mensen. Het onbewuste krijgt meer te maken met symbolen dan met logische woorden. Dat is de reden waarom het gebruik van kunst het gemakkelijker kan maken om een reflectieproces te ontwikkelen.

Door middel van kunst kan je veel meer dingen communiceren en dan vooral op het onbewuste vlak. Dat komt omdat beelden veel meer overbrengen dan woorden. Ze zijn ook een veilige manier om moeilijke onderwerpen te onderzoeken.

“Je gebruikt een glazen spiegel om je gezicht te zien; je gebruikt kunstwerken om in je ziel te kijken.”

-George Bernard Shaw-

De voordelen van kunsttherapie als een vorm van psychotherapie

Kunsttherapie biedt voordelen om mensen te helpen hun interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Het brengt de patiënt gemakkelijker in contact met andere mensen rond hen. Want deze therapie maakt het gemakkelijk om jezelf uit te drukken. Het is ook een erg heilzame methode om gedrag te sturen, het zelfvertrouwen te verbeteren en alle negatieve effecten van angst te voorkomen.

We geven je nu wat meer details over alle voordelen die kunsttherapie heeft voor de mensen die deze therapie toepassen:

1. Gevoelens uitdrukken die moeilijk te verwoorden zijn

We kunnen het moeilijk hebben om de dingen die we voelen uit te drukken. Of misschien hebben we een traditionelere manier van denken. Kunsttherapie is een instrument dat expressie aanmoedigt en eraan werkt. Het kan jou dus helpen om vorm te geven aan die gedachten en gevoelens die zo moeilijk te uiten zijn.

2. Gezonde confrontatievaardigheden ontwikkelen

Op een creatieve manier met gevoelens en emoties omgaan kan heel nuttig zijn om vastgeroeste gedragingen of gewoonten te veranderen. Mensen gebruiken die telkens als ze de behoefte voelen om die emoties uit te drukken.

Kunsttherapie helpt wanneer je een verdrietige periode doormaakt. Je probeert die emotie dan te gebruiken om iets te creëren. Het is vooral belangrijk om de confrontatie met de situatie op de best mogelijke manier aan te gaan.

3. De verbeelding en de creativiteit aanboren

Door deze therapievorm te gebruiken help je de persoon om zijn scheppingsvermogen te stimuleren en zich dingen voor te stellen. Ze kunnen die vaardigheden ook aanwakkeren door ze op een meer gerichte manier en met de hulp van de therapeut te hanteren.

4. Het zelfvertrouwen en het zelfbeeld verbeteren

Je bewijst dat je iets voor jezelf doet. En dat helpt om je in een meer emotioneel evenwichtige staat te brengen. Tegelijkertijd zal jij je eigen doelen verwezenlijken. Het gevolg is dat jouw vertrouwen in jezelf zal verbeteren. Het vult je met de gedachte dat je het goed doet.

5. Bezorgdheden herkennen en verduidelijken

Met deze therapie krijg je vat op iets in de buitenwereld waarover jij jezelf zorgen maakt. Het zal je helpen met alle ideeën die je moeilijk vindt om te begrijpen. Je zal ze op een meer praktische en toegankelijke manier kunnen begrijpen. Meestal gaat het hier over abstracte ideeën. De enige manier om diep in je hersenen te graven, is door ze vanaf de buitenkant te bekijken.

Toegenomen communicatievaardigheden

6. Toegenomen communicatievaardigheden

Deze therapie gebruikt artistieke uitwegen om de mensen zichzelf te laten uitdrukken. Op die manier leren ze nieuwe vaardigheden voor een goede communicatie. Dit geldt zowel voor de communicatie met anderen als met zichzelf. Ze zijn in staat om wat ze moeilijk kunnen verwoorden, op een meer heldere manier tot uitdrukking te brengen. Het zal beter aansluiten bij wat ze willen communiceren.

7. Verbeteren van de lichamelijke vermogens

Kunsttherapie betekent meestal dat je jouw lichaam gebruikt om iets te uiten dat je niet kan zeggen. Dat is de reden waarom deze therapievorm ook goed is voor mensen die het lastig hebben om specifieke bewegingen uit te voeren of een slechte coördinatie hebben.

8. Verminderen van de stressniveaus en van de angstgevoelens

De activiteiten in deze therapie zijn verbonden met kunst en creativiteit. Ze geven mensen een moment waarop hun stressniveau en angstgevoelens dalen. Mensen, die deze therapievorm volgen, vinden dit soort activiteiten ontspannend.

9. Mensen aanmoedigen om te werken aan hun manier van denken en hen helpen na te denken.

Het wetenschappelijk denken gaat zelfs nog verder. Want het heeft ook te maken met in staat zijn om onafhankelijk te zijn of de problemen in je dagelijks leven op te lossen.

10. De concentratie, de aandacht en het geheugen verbeteren

In het dagelijks leven is je leren concentreren belangrijk. Het vermogen tot concentratie zal je enorm helpen om bijna elke opdracht op een doeltreffende manier aan te pakken. Een goede concentratie biedt je oneindig veel voordelen. Het geheugen, de vermogens om beslissingen te nemen, nauwkeurigheid en flexibiliteit verbeteren samen met het doel dat jij aan jouw handen geeft.

Kunsttherapie verbetert het geheugen

Verschillende delen van de bevolking gebruiken kunsttherapie voor een aantal dingen: de lichamelijke en de geestelijke gezondheid, het emotioneel en sociaal welzijn. Sommige mensen hebben hulp nodig bij lichamelijke expressie. Je kan een soort kunsttherapie gebruiken die gebaseerd is op technieken uit de psychotherapie.

Je kan kunsttherapie zowel bij kinderen als bij tieners en volwassenen gebruiken. Deze therapievorm kan je zelfs aanpassen aan hun therapeutische en educatieve behoeften. In het laatste geval kunnen cognitieve gedragstechnieken een geweldige partner zijn in de kunsttherapie (of vice versa). Je kan ze namelijk gebruiken om te onderwijzen over dingen die rechtstreeks deel uitmaken van de opvoedkundige ontwikkeling.

“Als elke mens, zelfs een gewoon mens, zou leren hoe hij zijn eigen leven kan vertellen, dat zou hij één van de beste romans schrijven die ooit geschreven werd.”

-Giovanni Papini-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.