De voordelen van emotionele uitingen

Vroeger hield men artistieke en emotionele uitingen vooral voor zichzelf. Zo moesten negatieve gevoelens worden verhuld. Vandaag de dag geven emotionele uitingen de wereld een vrijer gevoel.
De voordelen van emotionele uitingen

Laatste update: 15 september, 2021

Op klinisch niveau ontdekten onderzoekers dat de juiste emotionele uitingen bevrijdend werken. Ook dat ze mensen dichter bij een groter gevoel van algemeen welzijn brengen, ook al is dat subjectief. Dus, je moet jezelf toestaan om te praten. Houd niets voor jezelf. Dans en schrijf, ook al deel je niet wat je voelt; ook al is het alleen maar om het uit je hoofd te krijgen.

In zijn bestseller over emotionele intelligentie (EQ) legt Daniel Goleman uit dat het succes van iemand niet voor 100% afhangt van zijn IQ of academisch niveau. Emotionele intelligentie is belangrijker.

Emotionele intelligentie, zoals Goleman aangeeft, is het vermogen om de eigen gevoelens en de gevoelens van anderen te herkennen. Dit alles met het doel om goed met emoties om te gaan en productievere relaties te hebben met de mensen om je heen.

Mensen die deze vaardigheid bezitten, weten hoe ze hun emoties kunnen herkennen. Ze weten ook waarom ze die voelen. Deze mensen herkennen hoe hun gevoelens hun prestaties beïnvloeden en zijn ze in staat om ze in verband te brengen met hun waarden en doelen.

Emotionele intelligentie is een manier om te herkennen, te begrijpen en te kiezen hoe we denken, voelen en handelen. Het geeft vorm aan onze interacties met anderen en ons begrip van onszelf. Het bepaalt ook hoe en wat we leren, het stelt ons in staat prioriteiten te stellen, en het bepaalt het merendeel van onze dagelijkse handelingen. Onderzoek suggereert dat het verantwoordelijk is voor maar liefst 80% van het “succes” in ons leven.

-Joshua Freedman-

Een tekening van hersenen met een hartje in een omlijning van een hoofd

Zeven voordelen van emotionele uitingen

We kunnen zeggen dat er drie kanten zitten aan ons EQ, onze emotionele intelligentie. Aan de ene kant verwijst het naar het vermogen om met andere mensen om te gaan, evenals het vermogen om individuele emotionele informatie te reguleren.

De tweede modaliteit houdt de organisatie in van alle aspecten van de persoonlijkheid die bijdragen tot succes. Ten slotte kan het worden gebruikt om het vermogen te beschrijven om emotionele informatie te reguleren en te beheren (Mayer et al. 2000).

In het algemeen verwijst emotionele intelligentie naar het vermogen om de eigen emoties en die van anderen waar te nemen, te begrijpen, te beredeneren en te beheersen (Goleman 1998; Mayer et al. 2000). Bovendien gaat het om het vermogen zich bewust te zijn van emoties en hoe deze emoties van invloed zijn op en in wisselwerking staan met zogenaamde traditionele vormen van intelligentie.

Dit artikel zal zich specifiek richten op het deel van de emotionele intelligentie dat overeenkomt met expressie, of uitingen. Dit bestaat uit het vermogen om emotionele informatie te reguleren en te beheren. Dus, emotionele uitingen en emotioneel bewustzijn zijn vaardigheden die je helpen, zoals:

 • jezelf te scheiden van emotie
 • het voorkomen en oplossen van conflicten te vergemakkelijken
 • bewust te worden van vervormingen
 • in staat te zijn je te verbinden met je behoeften
 • helpen emoties te begrijpen
 • in staat zijn om begrip en steun te ontvangen
 • spanning loslaten

De gemeenschap

De maatschappij voedt mensen niet op om emotioneel intelligent te zijn. Bepaalde auteurs stellen zelfs dat het van belang is te bedenken dat deze maatschappij momenteel zeer begaan is met agressiviteit, sociale conflicten in het algemeen, en geweld op school in het bijzonder.

In het licht van deze algemene situatie kan men zich dus afvragen of de mens dringend een passend opvoedingskader moet scheppen. Eén dat aanleiding geeft tot een maatschappij die een lagere incidentie van “emotionele ontvoering” mogelijk maakt.

Daartoe is een groter begrip van je emoties en die van anderen noodzakelijk, samen met een grotere beheersing van persoonlijke en sociale situaties. Niet alleen doelen met een “persoonlijke balans”, zoals voorgesteld door het huidige onderwijssysteem, maar ook doelen met een “sociale balans” (Gutiérrez & García Cué, 2015).

Twee mensen omhelzen elkaar

Zoals je ziet, zijn communicatie en emotionele uitingen een noodzaak voor samenlevingen in crisis. Het menselijk brein schakelt dus over op de automatische piloot en heeft de neiging om meer van hetzelfde te doen wanneer er stress ontstaat, alleen op een gecompliceerde manier, wanneer het iemand ontbreekt aan emotionele intelligentie. Dit is dus precies de verkeerde aanpak in de wereld van vandaag.

Ten slotte, volgens Peter Salovey, een van de toonaangevende pioniers op het gebied van emotionele intelligentie en gezondheidsbevorderend onderzoek, zal er binnen een decennium onderzoek zijn dat emotionele uitingen aantoont. Bovendien zal blijken dat competenties veel te maken hebben met iemands prestaties op verschillende gebieden. Wellicht ook interessant voor jou

Het leven wordt gemeten in emoties, niet in uren
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Het leven wordt gemeten in emoties, niet in uren

Je meet het leven niet in uren. Het wordt gemeten in emoties, in die kleine momenten van geluk, verlangen, hoop, opwinding en verdriet. • Bisquerra Alzina, R., & Escoda, N. P. (2007). Las competencias emocionales.

 • Cerezo, M. V., Ortiz-Tallo, M., & Cardenal, V. (2009). Expresión de emociones y bienestar en un grupo de mujeres con cáncer de mama: una intervención psicológica. Revista Latinoamericana de psicología41(1), 131-140.

 • Estrada, A. R. B., & Martínez, C. I. M. (2014). Psicología de las emociones positivas: generalidades y beneficios. Enseñanza e investigación en psicología19(1), 103-118.

 • Gabel Shemueli, R. (2005). Inteligencia emocional: perspectivas y aplicaciones ocupacionales.

 • Goleman, D. (1998). La inteligencia emocional en la práctica. Barcelona: Editorial Kairós. SA

 • Gutiérrez Tapias, M., & García Cué, J. L. (2015). La comunicación emocional, una necesidad para una sociedad en crisis. In I Congreso Internacional de Expresión y Comunicación Emocional (CIECE)(2015), p 397-408. Universidad de Sevilla.

 • Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Models of emotional intelligence. RJ Sternberg (ed.).

 • Sánchez-Navarro, J. P., & Román, F. (2004). Amígdala, corteza prefrontal y especialización hemisférica en la experiencia y expresión emocional. Anales de Psicología/Annals of Psychology20(2), 223-240.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.