De voordelen en toepassingen van bedrijfspsychologie

Bedrijfspsychologie is verantwoordelijk voor de studie van individueel en collectief gedrag op het werk. Lees er alles over in dit artikel!
De voordelen en toepassingen van bedrijfspsychologie

Laatste update: 18 december, 2021

In het bedrijfsleven is het belangrijk om de werkomgeving van binnen en van buiten te leren kennen, evenals alle verschillende factoren die er een rol in spelen. Daarom is het van belang om je bewust te zijn van zowel de capaciteiten van de werkteams, als de mogelijke problemen. Deze en andere kwesties worden behandeld door de bedrijfspsychologie.

Dit gebied van de psychologie is gespecialiseerd in alle factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van werktaken. Het is ook een tak van de psychologie die zich richt op de studie van het menselijk gedrag op het werk. Dit kan zowel op individueel niveau als op groepsniveau.

Het doel is om alle mogelijke resultaten correct te definiëren om vervolgens de prestaties van de werknemers te verbeteren. Laten we hier eens goed naar kijken.

Collega's in een meeting aan tafel

De origines van bedrijfspsychologie

De eerste definitie van bedrijfspsychologie verscheen onder de naam industriële psychologie. Dit gebied hield zich voornamelijk bezig met wetenschappelijk werk in Europa aan het eind van de 16e eeuw.

In het boek The Examination of the Ingenuities for the Sciences, geschreven door Juan Huarte San Juan in 1575, vindt je alle details over het ontstaan van dit vakgebied. Deskundigen beschouwen dit als het eerste werkstuk dat op een effectieve manier met bedrijfspsychologie omgaat.

Enkele eeuwen later, na de Tweede Wereldoorlog en de daaruit voortvloeiende financiële crisis die zich over de hele wereld verspreidde, ontstond er een nieuwe belangstelling voor bedrijfspsychologie.

De belangrijkste reden was de duidelijke behoefte van veel bedrijven om te herstellen van deze wereldwijd veranderende gebeurtenissen. Dit was te wijten aan de gevolgen op zowel economisch als organisatorisch vlak.

Laten we de strijdkrachten als voorbeeld nemen. Tijdens de oorlog was er een grote behoefte aan nieuwe rekruten in de trainingskampen die in staat waren om geavanceerde taken op technologisch niveau te ontwikkelen. Al deze mensen kregen specifieke functies toegewezen met dit in gedachten.

Na de oorlog

Na afloop van de oorlog moesten al deze voormalige soldaten echter terugkeren naar andere banen. De problemen in verband met de revalidatie leidden tot toenemende psychische problemen en een hoge werkloosheid.

Om deze arbeidscrisis op te lossen, hielp het onderzoek dat in die jaren werd uitgevoerd het concept van de industriële psychologie te evolueren naar het gebied van de bedrijfspsychologie zoals we die vandaag de dag kennen. Dit kwam door het feit dat hun onderzoek en toepassingen zich uitstrekten tot alle gebieden van de werkomgeving, en niet alleen tot de industriële.

Een bijzondere verandering was hoe de toepassing van de industriële psychologie van het analyseren van het gedrag van werknemers op individueel niveau naar het bestuderen van hun gedrag in groepen ging. Het is in een bedrijfsomgeving waar je dit soort groepsonderzoek effectief kunt uitvoeren.

De verschillen tussen bedrijfspsychologie en HR

Het gebied van de bedrijfspsychologie moet niet verward worden met het werk van HR (Human Resources) in een organisatie. De eerste is een tak van de psychologie, en om het te beoefenen heb je een passende opleiding nodig.

Het is waar dat bedrijfspsychologie werk kan omvatten dat verband houdt met HR. Het behandelt echter ook factoren zoals motivatie, stress of cultuur.

Het is niet noodzakelijk om een psychologische opleiding te volgen om op een HR-afdeling te kunnen werken. Daar zal je voornamelijk te maken hebben met de voorbereiding en analyse van budgetten, personeelskosten, contracten of wettelijke kwesties. Hierdoor is de kennis die je nodig hebt meer gerelateerd aan economie en wetgeving dan aan de psychologie zelf.

Een sollicitatiegesprek op een bedrijf

De functies van bedrijfspsychologie

Dat gezegd hebbende kan de bedrijfspsychologie veel functies vervullen binnen de organisatie van een bedrijf. Om deze taken meer in detail te illustreren, zullen we ze onderverdelen in de volgende gebieden:

  • Personeelsoriëntatie. Dit kan het belangrijkste gebied binnen deze tak van de psychologie zijn. De belangrijkste doelstellingen zijn het plannen van de taken van de werkteams en het duidelijk definiëren van hun doelstellingen.
  • Personeelsontwikkeling. Een ander doel van de bedrijfspsychologie is het leren kennen van de behoeften van de werknemers als het gaat om hun opleiding. Daarnaast zult je de beste oplossingen moeten implementeren, zodat het personeel van het bedrijf alle nodige kennis kan verwerven om het werk goed uit te voeren. Het zal hen ook helpen vooruitgang te boeken in hun positie en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
  • Marketing. Dit gebied bestaat uit het uitvoeren van enquêtes en het werken met groepsdynamiek. Daarnaast voert het onderzoek uit naar het product- of bedrijfsimago en de mate van acceptatie door potentiële consumenten.
  • Management. Tot slot houdt de bedrijfspsychologie zich bezig met de management- en administratieve taken met betrekking tot het beleid van de onderneming. Deze omvatten het personeelsbeleid en de definitie van de verantwoordelijkheden in elke functie. Deze tak van de psychologie heeft tot doel bedrijven te helpen om de verschillende werkteams effectief te beheren.

Nu ben je wat meer te weten gekomen over bedrijfspsychologie, en kun je dit misschien ook terugzien bij jouw werkgever.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Robbina, S.P. (1996): Comportamiento Organizacional. Teoría y Práctica. Editorial Prentice – Hall, Hispanoamericana. S.A. 7ma Edición, México.
  • Rodriguez Fernández, A. (1995): Los Recursos Humanos en las Administraciones Públicas. Editorial Tecnos, Madrid.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.