De verschillen tussen het mannelijke en vrouwelijke brein

De verschillen tussen het mannelijke en vrouwelijke brein

Laatste update: 17 september, 2018

Er zijn veel mythen over het functioneren en de mogelijkheden van de hersenen. Er is ook veel gesproken over de verschillen in functie tussen de ene hersenhelft en de andere. En over de verschillen tussen het mannelijke en vrouwelijke brein. Hoeveel waarheid zit er in? Wetenschappelijk bewijs over fysiognomische en functionele afwijkingen van de hersenen tussen geslachten is niet zo duidelijk als sommigen ons willen laten geloven.

Het is waar dat er bewijs is gevonden met betrekking tot verschillen tussen het mannelijke en vrouwelijke brein op structureel niveau. Maar velen hebben dit feit gebruikt om beweringen te doen over functionele verschillen die niet helemaal waar zijn. In dit artikel zullen we wetenschappelijke bevindingen bekijken over de verschillen tussen het mannelijke en vrouwelijke brein.

5 verschillen tussen het mannelijke en vrouwelijke brein ondersteund door de wetenschap

Laten we kijken naar de belangrijkste verschillen die de wetenschap ondersteunt:

  • Mannen hebben een groter brein dan vrouwen. Een studie door Witelson constateerde dat het gemiddelde gewicht van de hersenen van vrouwen 1.248 gram was, terwijl dat van mannen hoger is met 1.378 gram. Maar door een afzonderlijke waarneming van sommige hersens te maken, concludeerde de studie dat sommige vrouwen meer hersencapaciteit hadden dan sommige mannen. De grootte is niet direct gerelateerd aan intelligentie of grotere capaciteit, dus de gevolgen van deze ontdekking zijn niet precies bekend.
  • De hippocampus is meestal groter bij vrouwen en de amygdala is groter bij mannen, volgens een studie uitgevoerd door Cahill in 2006. De hippocampus is gerelateerd aan functies zoals onmiddellijke herinnering en de amygdala met emoties en agressie.
  • Sommige gebieden in de hersenen worden in elk geslacht verschillend geactiveerd. Bijvoorbeeld, emotionele herinneringen activeren de linkeramygdala meer bij vrouwen, maar bij mannen is dit de rechteramygdala.
  • Mannen zijn beter in het uitvoeren van rotatietaken. Rotatietaken bestaan uit het observeren van een geometrische figuur en voorstellen hoe het beeld mentaal zou roteren. Het is een visueel-ruimtelijke taak, zoals oriëntatie op een kaart.
  • Vrouwen zijn beter in het verwerken van emoties. Ze hebben meer middelen als het gaat om het begrijpen en verwerken van hun emoties. Dit heeft ook te maken met meer empathie bij vrouwen.
Vrouw en man die nadenken

Mythen over de verschillen tussen het mannelijke en vrouwelijke brein

De verschillen tussen geslachten zijn altijd al een controversiële kwestie geweest – ook erg interessant. Dat is de reden waarom sommige verklaringen ondersteund door wetenschappelijke studies overdreven zijn om spannende krantenkoppen te maken.

Het is echter belangrijk om de oorspronkelijke informatiebron te vinden. We moeten alle gegevens in perspectief plaatsen, zodat we mythen zoals deze niet bestendigen:

  • De vrouwelijke hersenfuncties zijn meer gebalanceerd en compleet. De beroemde auteur van de bestseller ‘Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus’, John Gray, schrijft in zijn vervolg ‘Waarom Mars en Venus botsen’ dat mannen slechts één hersenhelft gebruiken bij het uitvoeren van taken, terwijl vrouwen beide gebruiken. Het is de basis van vele grappen: mannen kunnen zogenaamd slechts één taak tegelijk uitvoeren. Een simplistische conclusie verbergt zich achter deze verklaring. Aangezien er geen wetenschappelijk bewijs voor is, is het betwistbaar.
  • De spiegelneuronen van vrouwen zijn ‘hyperactief’. Velen gaan ervan uit dat vrouwen empathischer zijn en emoties beter verwerken doordat ze meer activiteit van spiegelneuronen hebben. Maar niemand heeft dit wetenschappelijk bewezen. Het is waar dat vele studies beweren dat vrouwen beter in staat zijn om emoties te verwerken. Maar het is niet vastgesteld dat de fysiologische reden in een grotere activiteit van spiegelneuronen ligt.

De verschillen tussen individuen kunnen niet worden herleid tot geslacht

Het menselijk gedrag is zeer divers en onvoorspelbaar. Ondanks onze inspanningen om een antwoord te vinden op dergelijke verschillen, moeten we toegeven dat heterogeniteit een inherent kenmerk is voor alle mensen. Ondanks pogingen om verschillen in het gedrag van elk geslacht toe te schrijven aan verschillen in de hersenen, hebben we niet veel bewezen.

De realiteit is dat verschillen tussen geslachten niet zo duidelijk zijn als tussen individuen. Een groot aantal van deze verschillen zijn waarschijnlijk te wijten aan cultuur. In feite kunnen culturele overtuigingen, zoals vrouwen die slecht zijn in wiskunde, een effect hebben op verwachtingen of de beoordeling die we kunnen maken van onze eigen vaardigheden.

Telraam

Het zou niet verrassend zijn om te ontdekken dat de verschillen in gedrag tussen geslachten hun oorsprong hebben in de manier waarop hun opvoeding plaatsvindt. Het is belangrijk om je niet te laten meeslepen door de aantrekkingskracht van merkwaardige, opvallende gegevens.

In plaats daarvan moeten we informatie grondig interpreteren. Het is tijd om te stoppen met het bestendigen van overtuigingen die niet helemaal waar zijn. Misschien kunnen we op deze manier een beetje dichter bij gelijke kansen komen en beide geslachten hun potentieel laten bereiken. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.