De positieve kracht van ambitie

Ambitie wordt vaak negatief bekeken. Dit hoeft echter niet het geval te zijn.
De positieve kracht van ambitie

Laatste update: 24 april, 2022

Veel mensen verwarren de betekenis van het woord ambitie met iets dat slecht is of een negatieve bijklank heeft. In feite hebben onze cultuur en samenleving ons van kinds af aan geleerd niet ambitieus te zijn, niet meer te willen dan nodig is en ons te concentreren op ‘nederig’ zijn.

Het probleem is dat we ook geleerd hebben nederigheid te verwarren en te associëren met schaarste, armoede of de afwezigheid van overvloed.

Wikipedia definieert ambitie als iets schadelijks. Ze beweren dat het een negatief, slecht en pervers gevoel is dat in onze geest ontstaat als we meer willen. Bovendien stelt het artikel dat het leven en voelen op deze manier anderen schaadt.

Het probleem met deze definitie en dit concept, dat de meesten van ons op een bepaald punt in ons leven hebben geïntegreerd, is dat we het kunnen verwarren met hebzucht.

Ambitie kan zowel kruipen als opstijgen.”

Edmund Burke

Om deze reden nodigen we je in dit artikel uit om na te denken over en het ware concept van ambitie te begrijpen. Door dit te doen, kun je voorkomen dat het je in je persoonlijke leven blijft beperken, waardoor je veel van je doelen en dromen niet kunt bereiken.

Ambitie

Man met een wereldbol die zijn ambitie toont

We willen duidelijk maken dat het concept en de betekenis van ambitie niet de blinde wens is om doelen zoals rijkdom of macht te verkrijgen, ongeacht de middelen die worden gebruikt om ze te bereiken.

Desalniettemin is het vrij gebruikelijk om te denken dat een ambitieus persoon anderen zal betreden om hun doelen te bereiken. Dit is echter niet noodzakelijk waar. Integendeel, bij veel gelegenheden zullen de verlangens, doelen en dromen van deze mensen gericht zijn op het voordeel van andere mensen.

Ambitie en liefde zijn de vleugels voor grote daden.”

Johann Wolfgang von Goethe

Je moet je er ook van bewust zijn dat ambitie niet de wens inhoudt om willekeurig, zonder reden of zonder betekenis te groeien. In feite zou je kunnen zeggen dat het de wens is om bescherming, veiligheid en welzijn te zoeken.

Ambitie stelt je in staat om deze doelen in dit opzicht te versterken en op grotere schaal te bereiken. Daarom is het een goed idee om te stoppen met het verwarren van ambitie met menselijke gebreken.

Een ambitieus persoon heeft een goed doel nodig om hem door de enorme barrière van tegenspoed te loodsen. Ambitie stelt hen in staat om allerlei obstakels te overwinnen, voor hun zaak te blijven vechten en deze te bereiken. Kun je je voorstellen hoe dit zou kunnen worden bereikt zonder ambitie?

Een voorbeeld

Echtpaar met sterke armen die ambitie symboliseren

Om te begrijpen wat ambitie werkelijk is, is het de moeite waard om over Mason Wartman te leren. Deze jonge Amerikaan wilde altijd al een eigen pizzeria hebben. Hij was een tijdje ondernemer op Wall Street. Gemotiveerd door ambitie, besloot hij een risico te nemen en zijn persoonlijke droom te verwezenlijken.

Hij begon pizzapunten te verkopen voor een dollar. Dankzij deze betaalbare prijs kon hij vele wanhopig arme mensen voeden.

Op een dag stelde een klant hem een briljant idee voor, waardoor zijn bedrijf later zijn droom zou worden. Het was het idee dat klanten ‘het vooruit konden betalen’ door een stuk pizza te kopen voor iemand die het niet kon betalen.

Het idee kreeg een sneeuwbaleffect. Elke keer dat iemand een extra stuk kocht, werd er een Post-it-briefje aan de muur van de pizzeria geplakt. Dat kan worden ingewisseld door degenen die het zich niet konden veroorloven om hun eigen stuk te kopen.

Motivatie

In bovenstaand voorbeeld zie je hoe ambitie een prachtig project kan opleveren. Het is een motor die ons drijft en motiveert om onze doelen te bereiken.

Zelfs in het boeddhisme, waar nederigheid wordt gepredikt, pleiten ze voor gezonde ambitie om elke dag een beter mens te zijn. Bovendien stellen ze ook dat nederigheid niet gerelateerd is aan een gebrek aan rijkdom. Het probleem ligt in onze relatie met die rijkdom.

Wanneer ambitie ons ertoe brengt om op anderen te stappen om te slagen, daar beginnen de problemen. In dit geval zouden we het hebben over een krankzinnige en kwaadaardige soort.

Als we het echter gebruiken voor het welzijn van anderen, kunnen we ons gelukkig voelen. Dat komt omdat het betekent dat we op de goede weg zijn. Het zal er inderdaad toe leiden dat we elke dag beter worden, waarbij we onszelf en anderen bevoordelen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.