De ontwikkeling van vriendschappen in de loop van je leven

De ontwikkeling van vriendschappen in de loop van je leven

Laatste update: 23 oktober, 2019

In ons leven spelen vriendschappen een fundamentele rol. We willen allemaal vriendschappen hebben die op emotioneel vlak bijzonder zijn en met mensen die we kunnen vertrouwen. Voor een goede ontwikkeling en een vreugdevol leven hebben we andere mensen nodig. Wat is vriendschap precies? Hoe zijn deze vriendschappen die we in de loop van ons leven vormen? In dit artikel hebben we het over de ontwikkeling van vriendschappen.

Volgens de theorie van Sternberg is vriendschap een emotionele relatie die gebaseerd is op vertrouwen en betrokkenheid. Wat elk individu over vriendschappen denkt, kan echter op vele vlakken verschillen. Dit is een gevolg van de opbouwende factoren die over dit begrip bestaan. De subjectiviteit van elke persoon heeft een belangrijke invloed. Het wijzigt de voorwaarden die de vriendschap omschrijven.

Volwassenen geloven in het algemeen dat vriendschap geen eenrichtingsrelatie is. De meeste volwassenen gaan ervan uit dat het uit twee richtingen moet komen. Vriendschap houdt wederzijdse psychologische tevredenheid in. We bepalen deze tevredenheid op basis van de gevoelens en gedachten van beide partijen. In het vervolg van het artikel hebben we het over hoe vriendschappen zich in de loop van ons leven ontwikkelen.

De ontwikkeling van vriendschappen

Volgens Damon en Fuentes bestaan er verschillende fasen in de ontwikkeling van vriendschappen. Elke fase heeft specifieke kenmerken.

Vriendschap tijdens de vroege kinderjaren

We verwijzen hier naar de periode tussen de leeftijd van 0 en 2 jaar. Tijdens deze fase kunnen we moeilijk spreken van vriendschap in de strikte zin van het woord. We maken hier echter de eerste toenaderingen die deel uitmaken van een sociaal leven. Onderzoeken tonen aan dat kleine kinderen meer beginnen met interacties te ontwikkelen en te onderhouden met mensen die ze kennen dan met mensen die ze niet kennen. Deze voorkeur houdt in dat kinderen de mensen vertrouwen die ze kunnen herkennen.

Bovendien verkiezen kinderen om met mensen om te gaan die lijken op die mensen met wie ze positieve ervaringen hebben. Als ze negatieve ervaringen met iemand hebben, dan vermijden ze ook anderen die op die persoon lijken. We kunnen dus spreken over het begin van vriendschappen. Het kind kiest met wie hij speelt en aan wie hij genegenheid toont.

Vriendschap tijdens de vroege kinderjaren

Vriendschap tijdens de voorschoolse jaren

De voorschoolse fase is tussen 2 en 6 jaar oud, net vóór kinderen met de basisschool beginnen. Op deze leeftijd begrijpen en analyseren kinderen vriendschappen vanuit een egocentrisch standpunt. Ze maken geen onderscheid tussen hun eigen perspectief en dat van anderen. Dat komt omdat ze nog geen theorie van de geest ontwikkeld hebben (ze kunnen het perspectief van de andere persoon nog niet begrijpen).

Het gevolg is dat deze vriendschappen gekenmerkt zijn door onstabiele ontmoetingen. Interpersoonlijke conflicten komen ook veel voor. Ze kunnen bovendien gemakkelijk leiden tot het einde van de vriendschap. Kinderen zijn meestal vrienden met die kinderen die dicht bij hen wonen of met hun klasgenootjes. Samengevat zijn het onstabiele relaties die gebaseerd zijn op nabijheid. Over het algemeen zijn het de ouders en de verzorgers die op deze leeftijd de vriendschappen van de kinderen onder controle hebben en sturen.

Vriendschappen bij schoolgaande kinderen

Deze fase start wanneer kinderen beginnen naar school gaan en eindigt wanneer ze de adolescentie bereiken. Het is dus de periode tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar. Het kenmerk van deze vriendschappen is het in stand houden van een relatie van samenwerking en wederzijdse hulp.

Op deze leeftijd beginnen kinderen anderen te begrijpen. Ze geven hun egocentrische kijk op vriendschap op. Nu kiezen ze vrienden die genegenheid en bezorgdheid tonen voor hun behoeften en vragen.

Vriendschappen bij schoolgaande kinderen

In dit fase is het begrip vriendschap heel gelijksoortig aan wat de meeste volwassen beschouwen als vriendschap. Deze relaties blijven ook vaker lang duren. Als vrienden hun vriendschappen vanaf deze fase tot aan de adolescentie volhouden, dan kunnen ze een hechte en heel emotionele band hebben.

Vriendschappen tijdens de adolescentie

Deze fase begint rond de leeftijd van 12 jaar en duurt tot de leeftijd van 18 jaar. Adolescenten hebben hetzelfde begrip van vriendschap als volwassenen. Ze beschouwen vriendschap als een duurzame relatie die gebaseerd is op wederzijds begrip. Genegenheid en emoties spelen een fundamentele rol.

In deze fase van de ontwikkeling van vriendschappen worden deze relaties ook veel diepgaander. Vrienden beginnen met het tot uiting brengen van trouw, vertrouwen, intimiteit en oprechtheid. Vrienden kiezen elkaar op basis van psychologische kenmerken en gelijklopende interesses of hobby’s.

Vanaf de adolescentie wordt de vriendschap door vele verschillende ervaringen verrijkt. Afstand en toevallige conflicten zijn niet langer een barrière die vrienden tegenhoudt om van hun emotionele band te genieten.

Volgens dit overzicht veranderen vriendschappen dus na verloop van tijd. De evolutionaire ontplooiing van het individu beïnvloedt de ontwikkeling van vriendschappen. We mogen ook niet vergeten dat vriendschap een subjectief begrip is. Elke persoon heeft zijn eigen idee over wat vriendschap is. Dat idee heeft met vele variabelen te maken. Belangrijk is dat jij begrijpt wat vriendschap voor jou betekent. Je kan dan met andere mensen op een gepaste en bevredigende manier omgaan. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.