De manier waarop je mensen begroet zegt veel over je

Hoeveel informatie kan de manier waarop je anderen begroet over je onthullen? Dr. Marcelo Ceberio beantwoordt deze vraag.
De manier waarop je mensen begroet zegt veel over je

Laatste update: 07 januari, 2022

Een interessant en representatief aspect van sociale interacties is dat er meer dan één manier is waarop je mensen begroet en dat dit afhangt van de sociale context.

Maar als we verder kijken dan een bepaalde cultuur, familie of sociale groep, komen je persoonlijkheid en de band die je met de mensen om je heen hebt naar voren.

Twee mensen begroeten elkaar

Culturele manieren waarop je mensen begroet

Zowel de eerste begroeting tussen twee mensen die elkaar nog nooit eerder hebben ontmoet als die van twee mensen die al een sterke relatie hebben, tonen een stijl van relationele expressie.

  • In Frankrijk bijvoorbeeld kussen mensen die elkaar kennen en die een soort van relatie hebben vier keer op beide wangen.
  • In Spanje schudden mannen echter elkaar de handen of geven elkaar een omhelzing, terwijl twee vrouwen of een vrouw en een man elkaar meestal twee keer op beide wangen kussen.
  • Zowel Italiaanse mannen als vrouwen schudden andere mannen en vrouwen de hand. Als het echter lang geleden is dat ze elkaar gezien hebben, geven ze elkaar een omhelzing.
  • In Chili schudden mannen elkaar de hand, maar tussen mannen en vrouwen is een kus op de wang standaard gebruik. Dit wordt ook zo gedaan in Bolivia en Peru.
  • In Argentinië begroeten mensen elkaar met een kus op de wang, zelfs vanaf de eerste ontmoeting.
  • Tot slot lopen mannen en vrouwen in Oost-Aziatische landen, met name in China, apart van elkaar. De man loopt ongeveer 1 meter vooruit en mensen begroeten elkaar met met een lichte buiging die geen fysiek contact vereist.

Begroetingsstijlen op basis van geslacht

Het is interessant om te zien hoe vrouwen minder remmingen hebben wanneer ze elkaar begroeten, althans in vergelijking met mannen. Vrouwen vermeden eigenlijk meestal contact met mannen, vooral tot in de jaren ’60.

Maar het feit dat een reeks man-vrouw stereotypen hun geloofwaardigheid verloor in de zestiger jaren, waardoor Victoriaanse seksuele obsessies werden verstoord, zorgde ervoor dat vrouwen meer initiatief namen als het ging om verleidelijke spelletjes tegenover mannen.

Historisch gezien begroetten vrouwen elkaar niet alleen met een kus, ze begonnen ook elkaars handen vast te houden op straat of arm in arm te lopen. Mensen associëren dergelijk gedrag met vrouwelijkheid, omdat het vreemd zou zijn geweest als twee mannen hetzelfde deden.

Daarnaast, als het gaat om verschillen tussen de geslachten, werden mannen gekoppeld aan rationaliteit en emotionele afstand, terwijl vrouwen als gevoeliger en aanhankelijk werden beschouwd. In de huidige samenleving is bevooroordeling echter zeer prominent aanwezig.

Al deze vooroordelen creëren onderscheidingen die voorkomen dat mensen fysiek affectie tonen. Met andere woorden, bepaalde regels die context bepalen, maken de vertoning van genegenheid min of meer kneedbaar. Context verbiedt of stimuleert contact.

Soorten gezinnen en hoe je mensen begroet

Ouders stellen bij het vormen van hun gezin bepaalde regels en gedragingen vast die zij acceptabel achten. Ze passen deze toe vanaf het allereerste moment dat zij met hun kinderen omgaan.

Dat is hoe relationele en affectieve codes worden gevormd, welke kunnen verschillen van familie tot familie. Meestal zijn deze codes gebaseerd op sociale stereotypen.

  • Er zijn gezinnen waarvan de emotionele interactiepatronen zeer beperkt zijn. Ze vermijden zoenen, knuffelen, strelen of zelfs oogcontact te maken. Bovendien drukken ze hun genegenheid uit door materiële dingen te verstrekken, zoals kleding, reizen, geld, bloemen en andere geschenken.
  • Andere gezinnen tonen genegenheid door middel van hun woorden. Ze geven geen geschenken, maar ze zeggen vaak hoeveel ze van elkaar houden, zelfs als ze nooit kussen, knuffelen of elkaar aanraken.
  • Dan zijn er mensen die hun liefde tonen door middel van hun acties. In deze context doen familieleden dingen voor elkaar. Ze helpen elkaar, weten precies wat de ander nodig heeft en letten altijd op elkaars welzijn.
  • Tot slot zijn er de gezinnen die geen enkele remming hebben als het gaat om fysiek contact. Ze uiten hun genegenheid door constant hun lichaam te gebruiken om elkaar te knuffelen.
Elkaar knuffelen als je mensen begroet

Het is duidelijk dat de gezondste uiting van genegenheid in een gezin die uiting is die meerdere manieren van expressie combineert en waar de gezinsleden het juiste mechanisme vinden dat het beste bij hen past.

Er is echter altijd een overheersende stijl van expressie die een nieuw gezin aanneemt. Mensen doen meestal precies hetzelfde of juist het tegenovergestelde van het familiepatroon waarin ze zijn opgegroeid.

In het algemeen is er hier geen middenweg. Dit betekent dat mensen de neiging hebben zich te identificeren met bepaalde stereotypen, om deze vervolgens toe te eigenen en te herhalen in andere relaties buiten hun familie.

Soorten begroetingen

Als je oplet, geeft de manier van hoe je mensen begroet een idee van hoe je je gedraagt in termen van emoties en genegenheid. De mate van gemak (of stijfheid) waarmee je je lichaam beweegt, vertelt veel over je gevoelens tegenover de mensen om je heen.

Begroeting bij de eerste kennismaking

Sommige mensen omhelzen elkaar niet maar zwaaien naar elkaar als ze elkaar begroeten. Als we het bijvoorbeeld over mannen hebben, presenteren ze zich meestal wat formeler, zelfs nog meer als ze begroeten met een sociale glimlach en het typische “aangenaam kennis te maken.”

Formele begroeting

In een extremer geval zijn er mensen die begroeten met een stevige handdruk en een lichte leger-achtige beweging van de arm. Natuurlijk zijn er ook mensen die mannen specifiek begroeten met een handdruk, maar vrouwen met een kus op de wang.

Handen schudden als je mensen begroet

De kracht van de handdruk is een zeer interessant detail: gemiddelde sterkte betekent dat de begroeting niet echt relevant is. Mannen die in een meer formele setting zijn, schudden verschillende keren de handen en knijpen zelfs in de vingers van de andere persoon.

Dit zijn begroetingen die je je gemakkelijk herinnert vanwege de pijn die ze veroorzaken. In feite uiten velen hun genegenheid met hun kracht of door ruwe bewegingen te maken.

Dan is er de stevige handdruk met oogcontact, die sociaal en persoonlijk vertrouwen uitdrukt. Soms begroeten mensen iemand anders met een slap, glad handje. Ze zijn meestal verlegen, hebben moeite met het maken van sociale interacties en durven geen diepe relaties aan te gaan. Ze leren anderen daardoor alleen oppervlakkig kennen.

Dat soort handdruk versterkt deze theorie, vooral als ze niet veel oogcontact maken. Het is daardoor normaal dat hun handen zweterig zijn en dat ze gespannen zijn door het gevoel van opwinding van de eerste ontmoeting.

Tussen een handdruk en een omhelzing

Tot slot zijn er mensen die vol vertrouwen de hand van de ander schudden en er zelfs hun linkerhand bovenop plaatsen. Deze begroetingsstijl zit halverwege tussen een handdruk en een omhelzing. Ze zijn duidelijk meer open als het gaat om fysiek contact, hoewel hun persoonlijkheid misschien controlerend en invasief is.

Iemand die mensen begroet met zelfvertrouwen

Al deze aspecten die je tijdens een eerste ontmoeting kunt zien, vertonen een relationele complementariteit. Het is een soort spel, een dynamiek die je kunt interpreteren om te schatten wat voor soort relatie je met de andere persoon kunt aangaan.

Hoewel er geen vaste patronen zijn als het gaat om sociale interacties, kunnen deze generalisaties je een idee geven over de persoonlijkheid van de andere persoon.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.