De hersenen van een optimist werken op een andere manier

De hersenen van een optimist werken op een andere manier

Laatste update: 21 december, 2018

De hersenen van een optimist bekijken, verwerken en begrijpen de werkelijkheid op een andere manier. Dit vermogen om een straaltje licht te zien waar anderen alleen muren en duisternis zien, is afkomstig van specifieke gebieden in de hersenen. Deze zones zijn getraind in openheid, flexibiliteit en veerkracht. Ze hebben het vermogen om beter met dagelijkse stress om te gaan.

Is het dan toch waar dat de hersenen van een optimist anders zijn dan die van een pessimist? Zoals je al zou verwachten, is er geen anatomisch verschil tussen de twee. Alle menselijke wezens hebben dezelfde hersenstructuren en hersengebieden. Het verschil zit hem in de manier waarop deze gebieden geactiveerd worden en met elkaar in verbinding komen.

Je hersenen zijn uiteindelijk een weerspiegeling van wie je bent. Ze spreken tot wat je doet, wat je denkt en hoe je met het leven omgaat. We weten bijvoorbeeld dat chronische stress en verhoogde cholesterolniveaus na een lange tijdsperiode veranderingen veroorzaken in de hippocampus, de amygdala en het limbisch systeem.

Je geheugen kan dus slecht werken. Je kan ook je aandacht verliezen. Het vermogen om beslissingen te nemen kan bovendien beperkt zijn.

De menselijke hersenen zijn inderdaad verbazingwekkend. Ze hebben echter hun beperkingen. Ze werken ook niet altijd zo doeltreffend als we hopen. Eigenlijk weten we dat sommige mensen de genetische aanleg hebben voor depressie en angststoornissen.

Anderen bezitten meer veerkracht en zijn beter bestand tegen stress. Dat is een gevolg van een subtiele combinatie van genetica, opvoeding, onderwijs en persoonlijke mechanismen om met dingen om te gaan.

Dit alles verwijst naar één enkele waarheid: de hersenen vertonen een ongelooflijke plasticiteit. Dat betekent dat iedereen van ons het vermogen bezit om onze hersenen te trainen en optimistischer te zijn.

“Optimisme is het fundament van moed.”

-Nicholas M. Butler-

De hersenen van een optimist

Zijn de hersenen van een optimist aangeboren of gevormd?

Je kent waarschijnlijk wel iemand die een eeuwige optimist is. Die persoon klaagt nooit over een probleem. Hun positieve houding wankelt nooit, zelfs niet op de ergste momenten. Ze bezitten ook het krachtige vermogen om de mensen om zich heen tot optimisme te inspireren.

Hoe doen ze het? Zijn ze ter wereld gekomen en was de optimisme-chip al in hun hersenen ingebracht? Of is hun optimisme het resultaat van jaren begeleiding en positieve psychologie?

Onder andere King’s College in Londen heeft hierover een onderzoek uitgevoerd. Deze studie onthult iets interessant over hetzelfde onderwerp. 25% van de mensen met positieve houdingen waren wegens hun genetica op die manier geboren. Ze hadden hun optimisme met andere woorden van hun ouders gekregen.

Alle andere mensen zijn optimistisch als gevolg van een persoonlijke keuze, hun houding en hun vastberadenheid.

Dr. Leah Weiss is professor aan Stanford en deskundige in mindfulness op de werkvloer. Zij zegt dat sommige mensen van nature optimistisch zijn. Een grote groep optimisten zijn echter zo omwille van de beslissingen die ze nemen.

Wanneer ze met een probleem geconfronteerd worden, kiezen ze zelf welke houding ze willen aannemen. Ze beslissen zelf hoe ze met de situatie zullen omgaan zodat ze het kunnen veranderen.

Wat maakt de hersenen van een optimist anders

Wat maakt de hersenen van een optimist anders?

We zullen straks uitleggen hoe de hersenen van een optimist eruitzien. Je moet echter eerst enkele dingen begrijpen. Ten eerste is optimisme niet hetzelfde als gelukkig zijn. Optimisme gebruikt eigenlijk alle strategieën en vaardigheden die jouw kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Bovendien omvat optimisme een reeks vermogens en vooroordelen die gelukkig zijn bevorderen.

  • De hersenen van een optimist hebben dus een positieve houding. Die is afkomstig van één specifiek vermogen. Dat is het vermogen op dagelijks te kunnen omgaan met stressvolle factoren.
  • Optimisten verbergen zich niet voor de duisternis en de uitdagingen van het leven. Ze aanvaarden ze integendeel en maken het beste van de situatie.
  • Deze optimistische kijk op de dingen maakt het gemakkelijker voor hen om met gevoelens van verdriet om te gaan. Optimistische mensen lopen minder kans om aan angstgevoelens en depressie te lijden. Ze bezitten ook het vermogen om sterkere en meer bevredigende banden te smeden.

De hersenen van een optimist en de linkerhersenhelft

Dr. Richard Davidson is directeur van het Laboratory for Affective Neuroscience van de universiteit van Wisconsin-Madison. Hij heeft een reeks onderzoeken uitgevoerd om iets aan te tonen dat even interessant als onthullend is. In één van zijn artikels heeft hij de resultaten van deze studie uitgelegd:

  • Wanneer mensen angstig, boos of gefrustreerd zijn, dan zijn de amygdala en de rechter prefrontale cortex de hersengebieden die het actiefst zijn. Aan de andere kant zien we intensere activiteit in de linker prefrontale cortex bij mensen die positief, optimistisch, enthousiast en energiek zijn.

Deze studie toont aan dat positieve emoties de linkerkant van de hersenen meer activeren dan de rechterkant.

Dit is wat Dr. Richard Davidson stelde. “Na talrijke studies over het verband tussen de activiteit in de frontale hersenkwab en emoties, hebben we ontdekt dat een groot aantal mensen optimist is. De mensen die de neiging hebben om ongelukkig te zijn en aan een depressie of angstgevoelens te lijden, vertonen meer activiteit in het rechtse deel van de hersenen.”

De hersenen van een optimist werken anders

We sluiten af met een idee van Daniel Goleman zelf. Dit is iets dat hij meestal in zijn boeken en artikels beklemtoont. Goleman gelooft dat iedereen in staat is om een flexibelere, positievere en opener houding te ontwikkelen.

Alles heeft te maken met leren om stress en emoties beter te hanteren zodat ze in jouw voordeel werken. Richt je blik altijd op de horizon.  Wellicht ook interessant voor jou

De kracht van positief denken/positieve bekrachtiging
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
De kracht van positief denken/positieve bekrachtiging

De kracht van positief denken kan werken vanwege zijn vermogen om te motiveren, aan te moedigen en zelfs onze geest te laten werken aan een bepaald...
De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.