De gezinsecomap: een visuele weergave van de gezinsomgeving

De gezinsecomap is een heel interessant hulpmiddel om de staat van relaties binnen en buiten het gezin te bestuderen en de gebieden te identificeren die moeten worden versterkt.
De gezinsecomap: een visuele weergave van de gezinsomgeving
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 21 mei, 2023

De gezinsecomap is een instrument om snel en synthetisch de relaties die een gezin heeft met hun omgeving en de culturele context in beeld te brengen. Dit helpt om het extrafamiliale netwerk van hulpbronnen in kaart te brengen. Bovendien is het een gemakkelijk voor te bereiden instrument dat relevante informatie biedt.

Een van de belangrijkste bijdragen van de ecomap is dat hij de tekortkomingen van het gezinssysteem (Spaanse link) onderkent. Bovendien helpt het in veel gevallen om conflicten op te sporen die bemiddeling vereisen. Het geeft ook aan welke hulpbronnen moeten worden gezocht en gemobiliseerd en welke bruggen eventueel de moeite waard zijn om te bouwen.

Er zijn enkele extra gezinshulpbronnen die uiterst nuttig zijn bij een gezinscrisis. Daarom is het belangrijk ze te herkennen en voorwaarden te scheppen om ze te kunnen gebruiken. De ecomap vergemakkelijkt dit proces namelijk. Het helpt ook vaak psychologen, omdat het aanwijzingen kan geven over niet-geïdentificeerde intrafamiliale problemen.

“In de sociale en gezondheidswetenschappen is het vaak nodig om de omgeving waarin de familie of patiënten van de patiënt leven te kennen om erachter te komen wat de oorsprong van hun probleem is.”

-Nahum Montagud Rubio-

De gezinsecomap

De gezinsecomap is een psychosociaal mechanisme dat bij benadering, snel en eenvoudig een idee geeft van de toestand van een familierelatie, zowel binnen de groep als de banden met de buitenwereld.

Het helpt vast te stellen hoe de kinderlijke en affectieve relaties zijn tussen de leden van het gezin. Bovendien brengt het aan het licht hoe hun onderlinge relatie met andere contexten en sociale omgevingen is.

De gezinsecomap legt de nadruk op de identificatie van de belangrijke netwerken waartoe het gezin behoort en hoe die op het gezin inwerken. Deze netwerken bestaan uit mensen, groepen en ook instellingen die met het gezin verbonden zijn.

Via dit hulpmiddel heeft elk lid van het gezin de mogelijkheid om de mate van tevredenheid, nabijheid en verbondenheid met de groep aan te geven. Ze kunnen ook eventuele bestaande of potentiële conflicten op deze gebieden vaststellen.

In feite maakt deze informatie het ook mogelijk om eventuele problematische situaties op te lossen. Het kan ook helpen de relatie tussen de familie en haar omgeving te verrijken.

Gezinsecomap
Ecomaps beoordelen de status van alle familierelaties.

Een gezinsecomap voorbereiden

Om een gezinsecomap te maken pak je een potlood en papier. Je moet ook informatie verzamelen binnen je gezin en de interne dynamiek ervan observeren. Pas dan de hieronder beschreven stappen toe.

1. Een ecomap maken

Een ecomap is een grafische weergave van een gezin. Het is een structuur die laat zien wie de familie vormt en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Er moet onder andere rekening worden gehouden met het volgende:

 • Mannen worden voorgesteld door een vierkant en vrouwen door een cirkel.
 • De leeftijd van elk gezinslid moet men binnen de cirkel of het vierkant noteren.
 • Het huwelijk tussen twee gezinsleden wordt in een grafiek weergegeven door een rechte lijn te trekken van de ene naar de andere.
 • Echtscheiding wordt weergegeven door een ononderbroken lijn met twee diagonale streepjes die de lijn die de echtgenoten verbindt, doorbreken.
 • Verticale lijnen stellen vervolgens de kinderen van het huwelijk voor. Ze worden gepresenteerd van links naar rechts, van oudste naar jongste.

Om de relatie tussen familieleden in beeld te brengen, gebruikt men de volgende symbolen:

 • Verstoorde relatie. Een gebroken lijn.
 • Harmonische relatie. Een doorlopende horizontale lijn.
 • Hechte relatie. Twee parallelle horizontale lijnen.
 • Extreem nauwe relatie. Drie parallelle horizontale lijnen.
 • Uiterst nauwe maar conflictueuze relatie. Drie parallelle horizontale lijnen en daarboven een gebroken lijn.

2. Aanvullende informatie

Op de gezinsecomap kun je belangrijke data of gebeurtenissen noteren, die betrekking hebben op een of meerdere leden van de familie. Bijvoorbeeld sterfgevallen, het jaar van een scheiding, belangrijke ziektes, enz.

3. Het tekenen van de externe systemen

Dit bestaat uit het tekenen van cirkels, rekening houdend met het feit dat elk van hen een persoon, groep, instelling of ruimte voorstelt waarmee het gezin in wisselwerking staat. Bijvoorbeeld: opa, tuinclub, school, buurt, enz. Deze cirkels sluiten aan op de centrale cirkel, waar het kerngezin zich bevindt.

Dezelfde conventies worden gebruikt als hierboven beschreven. Bovendien kunnen verbanden worden gelegd met een of meer leden, of met het hele gezin.

Kalender
Een ecomap geeft informatie over belangrijke data voor het hele gezin.

Interpretatie

Uiteraard geeft de gezinsecomap alleen algemene informatie of een overzicht van de stand van zaken in de relaties van het gezin met zijn omgeving. Dit is echter voldoende om een globaal beeld te krijgen van de kwaliteit van de intra- en extra-familiale interacties.

Bovendien kun je hiermee vaststellen hoe goed het gezin ondersteund wordt door de contexten waarmee het verbonden is. Daarom laat het zien op welke gebieden gewerkt moet worden om de onderlinge relaties te versterken en betere ondersteuning te bieden.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Espronceda Amor, M. (2011). Métodos para el estudio de la familia: Pertinencias y alcances del familograma y sus usos. Santiago, (125). https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/145110205
 • López Larrosa, S., Sánchez Souto, V. & Mendiri, P. (2012). Los adolescentes y el conflicto interparental destructivo: impacto en la percepción del sistema familiar y diferencias según el tipo de familia, la edad y el sexo de los adolescentes. Universitas Psychologica, 11(4), 1255-1262. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672012000400019
 • Suárez Cuba, M. Á. (2015). Aplicación del ecomapa como herramienta para identificar recursos extrafamiliares. Revista Médica La Paz, 21(1), 72-74.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.