De communicatie in je relatie verbeteren: vijf tips

De communicatie in je relatie verbeteren: vijf tips
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 27 december, 2022

Communiceren met anderen is essentieel om conflicten op te lossen of onze meningen te delen. Zoals velen echter weten doen we dit niet altijd effectief. Communicatie is erg belangrijk in relaties. In dit artikel delen we enkele tips die je kunnen helpen om schadelijk gedrag uit te roeien en de communicatie in je relatie te verbeteren.

Als je geen goede communicatie hebt kan je relatie eronder lijden. Al het wantrouwen, leugens en onopgeloste woede kunnen bijvoorbeeld tot grotere problemen leiden. Ervan uitgaan dat de tijd de problemen wel zal oplossen zal alleen leiden tot wroeging en open wonden.

De communicatie in je relatie verbeteren

1. “Laten we er later over praten”

Je moet vermijden om te praten of iets te bespreken wanneer je emoties erg hoog oplopen. Wanneer je boos bent of je geïrriteerd voelt ga je de persoon die je het liefste hebt kwetsen met je woorden.

communicatie in je relatie verbeteren schrijven

Een praktische oefening is om een notitieboek of dagboek bij te houden en op te schrijven wat je voelt. Dit zal je helpen om je gevoelens te relativeren. Op deze manier houd je je emoties onder controle en weet je wat je wil communiceren als je eindelijk met je partner praat.

Je dient de “later” in “laten we er later over praten” wel respecteren. Je mag dit advies niet gebruiken als een excuus om je partner nooit te vertellen wat je voelt.

2. Het verleden is geen wapen

Het is altijd verleidelijk om het verleden te gebruiken tegen je partner. We mogen dit echter nooit doen. In plaats van het verleden als een wapen te gebruiken moet je ervoor zorgen dat je met je partner praat over een situatie uit het verleden die je pijn gedaan heeft zodat je deze kan afsluiten.

Om de communicatie in je relatie te verbeteren kan je de volgende oefening doen om te beseffen hoe je met je partner praat. Schrijf na een ruzie alles op wat je tegen de andere hebt gezegd.

Dit kan zijn: “Je bent zo egoïstisch,” “Je hebt me dit aangedaan in het verleden,” of “Weet je nog toen…?” Wanneer je dit doet zal je ontdekken hoe je onbewust het verleden als wapen gaat gebruiken.

communicatie in je relatie verbeteren koppel

3. Luister om te begrijpen

Een andere eenvoudige manier om de communicatie in je relatie te verbeteren is door je oren open te houden. Hoe vaak zijn we niet getuige geweest van een discussie waarbij twee mensen tegelijk praten zonder te luisteren naar wat de andere zegt?

Als we niet naar de andere persoon luisteren dan zullen we zijn standpunt niet begrijpen. Dit betekent niet dat we zijn kant zullen kiezen. Alleen door te luisteren kunnen we onderhandelen en tot een compromis komen. Als we dat niet doen zal er geen begrip zijn en zal het probleem alleen maar erger worden.

4. Wind er geen doekjes om

We zouden deze zin ergens moeten opschrijven zodat we zeker niet vergeten wat die betekent. Vaak zijn we niet duidelijk wanneer we discussiëren.

We gebruiken soms ironie of sarcasme om onze partner te berispen door dingen te zeggen zoals “Je zou al moeten weten wat er met me aan de hand is.” Je  mag echter niet vergeten dat onze partner onze gedachten niet kan lezen.

Als je direct communiceert met je partner kan je conflicten voorkomen en oplossen. Als je iets niet leuk vindt zoek dan naar de beste manier om dit uit te drukken.

Probeer te analyseren wat je voelt als je stil bent en niet direct tegen je partner. Schaam je je misschien? Misschien geloof je dat je partner moet weten hoe je je voelt. Als je je gedrag en emoties gaat analyseren dan kan je de communicatie in je relatie verbeteren.

5. We zijn een team

De laatste tip die we je willen geven is om als een team te denken. We hebben soms de neiging om in conflicten de andere de schuld te geven.

We moeten echter vermijden om dit te doen zodat we kunnen stoppen om onze partner als een rivaal te zien en in plaats daarvan als een teamgenoot gaan zien. Je gaat problemen op deze manier op een veel gezondere manier onder ogen zien.

“Alleen kunnen we zo weinig; samen kunnen we zoveel.”

Helen Keller

koppel knuffel

Hoe communiceer jij met je partner? Verwacht je van hen dat ze weten hoe jij je voelt of ben je direct in je communicatie? We hebben de neiging om veel communicatiefouten te maken met onze partner, vaak uit onwetendheid of omdat we gewoon kopiëren wat onze ouders deden. Deze tips kunnen je helpen om de communicatie in je relatie te verbeteren.

 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.