De biografie van Carl Jung: de pionier van de analytische psychologie

Carl Jung stichtte de analytische psychologie in een poging zich te verdiepen in het mysterie van het onbewuste en de droomsymbolen van de psyche.
De biografie van Carl Jung: de pionier van de analytische psychologie

Laatste update: 11 augustus, 2022

Carl Jung was een van de meest vooraanstaande psychologen in de geschiedenis. Zijn nalatenschap is een fascinerend soort alchemie. Daarin zijn analytische psychologie, het collectief onbewuste, spiritualiteit, humanisme, en mythologie allemaal met elkaar verbonden. Voor deze pionier van de droomanalyse betekende het begrijpen van de psyche, boven alles, het ontrafelen van het zelf: het onbewuste bewust maken.

Als je aan Jung denkt, komen gewoonlijk meteen begrippen als archetypen, synchroniciteit, of het hierboven genoemde collectief onbewuste in je op. Maar één ding dat mensen vaak over het hoofd zien bij hem en andere opmerkelijke figuren uit de 20e-eeuwse psychologie. Dat is dat ze in de eerste plaats grote denkers waren.

Carl Jung was in dit opzicht een voortreffelijke figuur. Tijdens de laatste dagen van zijn leven maakte hij een reeks beschouwingen. Die zijn tot op de dag van vandaag zeer inspirerend. Voor hem was psychologie een basisinstrument voor de mens; het was het zelfkennis kanaal dat hielp de oorsprong van de eigen schaduwen en de uitdagende angsten die het leven beperken te begrijpen.

De mens is in staat de meest verschrikkelijke oorlogen en de meest irrationele conflicten te ontketenen. Maar door de psyche wat beter te leren kennen, en ook de energie van de architectuur van de geest, kunnen we een meer verlicht, respectabel en gelukkig leven leiden, volgens Jung. Want kennis is een openbaring en dat is vrijheid.

Je visioenen worden pas duidelijk als je in je eigen hart kunt kijken. Wie naar buiten kijkt, droomt; wie naar binnen kijkt, ontwaakt.”

-Carl Jung-

Carl Gustav Jung in black and white.

Jung’s kindertijd: wanneer één droom alles verandert

Carl Gustav Jung werd geboren op 26 juli 1875 in Kesswil, Zwitserland. Zijn vader was een protestantse geestelijke, en zijn moeder, Emilie Preiswerk, bracht lange tijd in een inrichting door wegens verschillende psychische stoornissen.

Jung had drie broers en zussen, maar die overleden op jonge leeftijd. Te midden van dit direct sombere scenario duurde het niet lang of de jonge Carl ontwikkelde een eenzaam en oplettend karakter. Hij hield van de natuur, geschiedenis, filosofie en zich terugtrekken in zijn eigen innerlijke wereld.

Iets wat hem al heel vroeg duidelijk was, is dat hij niet hetzelfde religieuze pad wilde volgen als zijn vader en grootvader hem probeerden in te leiden. Hij had zijn eigen lot.

Zoals hij jaren later in verschillende interviews onthulde, veranderde zijn leven ten gevolge van een jeugddroom. Die was beslissend voor hem: hij droomde dat hij in een donker gat was gevallen dat leidde naar de koninklijke kamer van een paleis met hoge plafonds en rode tapijten.

In het midden van de kamer stond een donkere, sinistere, mensachtige boom. Op de achtergrond schreeuwde de stem van zijn moeder hem toe weg te gaan: de boom was de “menseneter.”

Ik speelde alleen, en op mijn eigen manier. Helaas kan ik me niet herinneren wat ik speelde; ik herinner me alleen dat ik niet gestoord wilde worden.”

-Een Leven van Jung door Ronald Hayman-

Carl Jung, de alienist

Uit die droom werd Carl Jung zich ervan bewust dat hij zich moest begrijp het mysterie van dromen. Hij verlangde ernaar zich te verdiepen in hun boodschappen, beelden en symbolen. Misschien dacht hij er daarom aanvankelijk aan om archeologie te gaan studeren. Maar omdat zijn familie arm was, studeerde hij in 1900 af in de geneeskunde aan de Universiteit van Basel.

Net toen hij op het punt stond als doktersassistent te gaan werken, deed zich een nieuwe kans voor. Alleen deze keer was het niet in de vorm van een droom, maar in de vorm van een boek: een handboek voor de psychiatrie. Daarin vond hij de oorsprong van psychose en persoonlijkheidsstoornissen uitgelegd.

Jung dacht aan zijn moeder en aan zijn behoefte om de psychologische structuur van de mens te begrijpen. Dus voelde hij opnieuw een vast voornemen: een alienist (bedenk dat dit in die tijd de naam was die gegeven werd aan psychologen die psychische problemen behandelden). Hij zette zijn toekomst als arts-assistent opzij en streefde een vrij nieuwe wetenschap met weinig aanzien na: de psychiatrie.

Een jonge Carl Jung

Fascinatie en meningsverschillen met Sigmund Freud

Tussen 1900 en 1906, Carl Jung werkte samen met Eugen Bleuler, een baanbrekend psycholoog in het begrijpen van geestesziekten. In die tijd ontdekte hij hoe bepaalde woorden bij patiënten emotionele reacties opwekten; iets wat volgens hem niet meer of minder dan onbewuste associaties vertegenwoordigde, aanwijzingen voor ieders eigen complexen.

 • Hij verzamelde deze analyses in zijn boek Studies in Word Association. Het is  een werk dat hij niet aarzelde naar een andere prominente figuur van die tijd te sturen, en een verwijzing naar Jung: Sigmund Freud.
 • Freud werd al gauw Jungs mentor. Ze werkten 10 jaar samen, maar zoals Jung zelf jaren later verklaarde, had Freud geen filosofische opleiding, en gesprekken met hem waren star, beperkt, en vol tegenstrijdigheden.
 • Zo, en hoewel beiden het eens zijn over de relevantie van de onbewuste wereld in de mens, Jung verdedigde een collectief idee over het onbewuste, terwijl Freud pleitte voor een individueel onbewuste. Dit verschil, naast de seksualiteitstheorieën, zorgde uiteindelijk voor onoverkomelijke afstanden tussen de twee psychiaters.

Analytische psychologie en psychologische typen

Het verbreken van de banden met Freud’s persoonlijke en theoretische universum had gevolgen voor Carl Jung. De meeste academische kringen, zoals de Internationale Psychoanalytische Vereniging sloten de deuren voor hem.

Maar nadat hij een zenuwinzinking had gehad, zette hij zich aan de ontwikkeling van zijn ideeën, verdedigde ze en vestigde zijn eigen persoonlijke benadering: de analytische psychologie.

Hij betoogde dat empirisch bewijs niet de enige manier was om tot psychologische of wetenschappelijke waarheden te komen. Voor Jung speelde ook de ziel een sleutelrol in het begrijpen van de psyche. De belangrijkste bijdragen van zijn perspectief zijn dus:

 • Het collectief onbewuste, dat verwijst naar het onbewuste dat elke generatie gelijkelijk zou delen, ongeacht de cultuur. Het is het psychische scenario waarin dromen en nachtmerries onder dezelfde symboliek vallen, dezelfde figuren, en mythen die de mens door de geschiedenis heen gemeen heeft gehad.
 • De archetypen, die de psychische constructen zijn die het onbewuste bewonen en die elk individu erft. Ze zijn als persoonlijkheidssporen die het gedrag bepalen op basis van de figuur van de vader, de moeder, of de held.
 • Droomanalyse en de interpretatie van symbolen uit het onbewuste was een ander sleutelgebied in de Jungiaanse erfenis.
 • Psychologische complexen. Ze verwijzen naar het geheel van onbewuste gevoelens die zich tijdens de kindertijd vormen en de persoonlijkheid van een individu bepalen.
 • De theorie van de persoonlijkheid. Deze Jungiaanse benadering richt zich op twee prominente persoonlijkheden: introversie en extraversie. Op zijn beurt definieerde hij de functies die processen als gewaarwording, denken, intuïtie en gevoel in elk van deze twee persoonlijkheden vervullen.
Drie mannelijke figuren

Carl Jung, een onconventionele wetenschapper

Gary Lachman wees er in zijn biografie van Jung op dat een groot deel van de academische gemeenschap in die tijd hem meer als een mystieke figuur dan als een wetenschapper zag. Hij laveerde een groot deel van zijn leven tussen tastbare en spirituele dingen.

Ook onderzocht hij primitieve culturen, riten, kosmogonie en mythologieën. Hij dook zoveel mogelijk in de psychische duisternis van de mensheid, waar volgens hem alle antwoorden liggen.

Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven sturen en je zult het het lot noemen.”

-Carl Jung-

Veel van deze openbaringen vonden hun neerslag in Het Rode Boek. Dit is een vreemd, cryptisch en fascinerend werk dat pas jaren na zijn dood werd gepubliceerd. Ondanks deze gnostische en spirituele stromingen werd Carl Jung ere-vice-voorzitter van de Duitse Vereniging voor Psychotherapie. Daarnaast was hij een van de meest relevante psychologen van de 20e eeuw.

Ondanks het feit dat hij geen enkele psychologische school stichtte, is er tegenwoordig de Jungiaanse stroming. Dit is een therapeutische benadering die zijn analytische methoden toepast om de mysteries van het onbewuste en de diepe, door de archetypen bewoonde psyche te blijven ontsluieren.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 •  Hayman Ronald (1999). A Life of Jung. W. W. Norton & Company.
 • Aniela Jaffé, (1989) Was C.G. Jung a Mystic?and Other Essays.
 • Gary Lachman (2010) Jung the Mystic: The Esoteric Dimensions of Carl Jung’s Life and Teachings.
 • Albert Oeri (1997). “Some Youthful Memories,” in C.G. Jung Speaking: Interviews and Encounters. William McGuire and R.F.C. Hull.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.