De betekenis van je onbewuste droedels (gedachteloos tekenen)

De betekenis van je onbewuste droedels (gedachteloos tekenen)

Laatste update: 30 maart, 2017

Bijna iedereen is er wel bekend mee. Tijdens een telefoongesprek of terwijl je op iemand aan het wachten bent, pak je een papiertje en begin je zonder specifieke bedoeling een beetje te tekenen. Zonder dat je het direct door hebt, zitten er in deze routinematige, krabbelachtige schetsen vaak een x-aantal terugkerende patronen. Het gebeurt onopzettelijk, maar toch blijk je bepaalde vormen en voorstellingen steeds opnieuw te herhalen.

Hoewel zulke toevallige ontwerpen natuurlijk niet precies blootleggen wie we zijn, kunnen ze wel degelijk iets onthullen over onbewust tot uitdrukking komende karaktertrekken. Intuïtief geven we namelijk de voorkeur aan bepaalde contouren en constellaties boven andere, omdat die waarheidsgetrouwer onze meest intieme indrukken en gevoelens weerspiegelen.

Er is dan ook een wezenlijk verschil tussen een verzameling lukrake lijntjes en objecten of symbolen die telkens weer tevoorschijn treden. Willekeurige krabbels komen misschien een paar keer voorbij, maar dan nooit meer. Terwijl het type hardnekkige schetsen steevast de kop blijft opsteken. Je onderbewuste lijkt er simpelweg geen weerstand aan te kunnen bieden. Dit soort favoriete droedels verklappen vaak iets over jezelf waar je wellicht selectief blind voor bent geweest.

Automatisch tekenen

De vorm, druk en het specifieke arrangement van deze uit-de-losse-pols geschetste lijnen, die tezamen een herkenbaar motief of beeld creëren, brengen soms bepaalde eigenschappen, emoties en gevoelens aan het licht die eerder over het hoofd werden gezien. De belangrijkste betekenissen zijn:

Tekeningen
  • Geometrische lijnen: hierbij gaat het om eenvoudige geometrische figuren (driehoeken, vierkanten, rechthoeken enz.) Als er geen tierlantijntjes of versielsels aanwezig zijn, duidt dat dikwijls op het onderdrukken van gevoelens en alles rationeel onder controle willen houden. Als er schaduw is aangebracht, dan twijfelt de persoon in kwestie mogelijkerwijs aan zijn of haar overtuigingen. Als sommige vlakken helemaal wit zijn gelaten en andere juist volledig zwart zijn gemaakt, is dat een teken van innerlijke twijfel.
  • Strakke of doorgedrukte lijnen: als de lijn met grote druk in het papier is ‘gekerfd’, of als de persoon het zo pietepeuterig precies en perfect heeft proberen te tekenen, toont dat aan dat hij of zij last heeft van angst, obsessiviteit en overmatig gefocust is op de eigen problemen. Het kan een getuigenis zijn van onderdrukte of niet-geïdentificeerde woede en agressie. Als potlood of pen zowat door het papier heen krast, is iemand in de ban van boosaardige bevliegingen.
  • Onregelmatige of zigzaggende lijnen: gebroken of hoekige lijnen verraden impulsiviteit. Dat zijn doorgaans mensen die spanning opkroppen en dan op een ongelegen moment ontploffen. Over het algemeen zijn dit gepassioneerde individuen, die buitengewoon veel waarde hechten aan emoties.

De verschillende verschijningsvormen van de droedel

De symptomatische gestalte van dit soort geschets kan ook iets prijsgeven over de onbewuste gevoelens en gedachten waarop ze geïnspireerd zijn. Een correcte analyse onderzoekt daarom zowel de de facto getrokken lijnen, alsmede de daaruit oprijzende beeltenissen.

Afhankelijk van het type tekening, zijn de de voornaamste interpretaties:

Droedel
  • Pijlen: pijlen zinspelen normaal gesproken op een driftige component. Te weten: dynamische en impulsieve persoonlijkheden die geneigd zijn gauw in actie te komen. Als de pijl van links naar rechts wijst, is dat een uiting van agressie gericht op anderen. In het omgekeerde geval, van rechts naar links wijzend, gaat het om agressie naar zichzelf toe. Gebogen pijlen geven aan dat iemand goed in staat zijn energie doelgericht te verleggen.
  • Spiralen: de aanwezigheid van spiralen verkondigt een hoge mate van egocentriciteit, mensen die grote moeite hebben verder te kijken dan hun eigenbelang. Spiralen die aan de linkerkant eindigen wijzen op een boel onverwerkte bagage uit het verleden. Eindigen ze aan de rechterkant, dan etaleert dat een stevige angst voor eenzaamheid, afgewisseld met een intense behoeften aan sociaal contact, om aan de eigen isolatie te ontsnappen.
  • Sterren en kruizen: mensen die sterren tekenen, verlangen ernaar om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Maar als de sterren veel punten hebben en van binnen leeg gelaten worden, kan dat een indicatie van melancholie en depressie zijn. Kruizen worden gelinkt aan degenen die een hoop schuld en zwaar gewicht op hun schouders voelen.
  • Portetten: gezichten en posturen schetsen is een signaal dat iemand zich weerloos waant tegenover andere mensen of dat iemand gelooft niet aan zijn verantwoordelijkheden te kunnen voldoen. Dit geldt in het bijzonder wanneer de figuurtjes extra klein zijn. En als de figuurtjes slechts zeer schematisch zijn getekend, zogeheten stokmannetjes, dan hint dat op onzekerheid, schroom om anderen dichtbij te laten komen en een drang zich af te zonderen.
Schetsen

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.