De belangrijkste stromingen in de psychotherapie

Bij het kiezen van een therapeutische professional is het belangrijk om te weten wat je kunt verwachten en wat je zult vinden. Dit artikel zal je wegwijs maken in de bijzonderheden van de belangrijkste psychologische stromingen in de psychotherapie.
De belangrijkste stromingen in de psychotherapie

Laatste update: 11 mei, 2022

Bij het kiezen van een psycholoog is het belangrijk om te weten uit welke stromingen in psychotherapie ze werken, om er zeker van te zijn dat je de persoon raadpleegt die het beste bij jouw probleem past. Niettemin omvatten alle benaderingen het aanbrengen van positieve veranderingen in je manier van denken of handelen.

Je moet je ervan bewust zijn dat als je een probleem wilt oplossen, je iets moet veranderen dat je verkeerd deed. Meestal gaat het om een bepaalde manier van denken of handelen.

Hieronder lichten we de belangrijkste stromingen in de psychotherapie toe. Sommige professionals wisselen tussen verschillende stromingen, afhankelijk van de behoeften van de patiënt. Je kunt er ook zoveel gebruiken als je zelf nodig hebt, want er is geen universele formule. We zijn tenslotte allemaal anders en wat voor de een werkt, hoeft niet per se bij de ander te passen.

De belangrijkste stromingen in psychotherapie

Psychoanalyse

De psychoanalyse richt zich vooral op het verleden. De patiënt wordt geanalyseerd om te zoeken naar het psychische conflict dat hem ongemak bezorgt. Bijgevolg wordt het onbewuste het bewuste en kan de innerlijke wereld worden begrepen en geordend.

Deze therapie is nuttig als je je slecht voelt en niet weet waarom. Of misschien weet je de reden, maar ondanks dat je goed advies hebt gekregen, kun je het nog steeds niet oplossen. Daarom zal de therapeut je leven onderzoeken om de echte oorzaak van het probleem te vinden.

Omdat de therapeut je analyseert, zal hij of zij niet zoveel praten als jij. Ze helpen je te herkennen waarom je lijdt en geven je de tools om de nodige veranderingen aan te brengen om het te laten verdwijnen.

De basis van deze theorie is dat symptomen niets meer zijn dan manifestaties van psychologische conflicten. Het belangrijkste is om dit onbewuste conflict aan te pakken, zodat de symptomen verdwijnen of verdwijnen.

Psychologische stromingen

Behaviorisme

Het behaviorisme is gebaseerd op het huidige probleem en niet op de oorsprong ervan. Het is geschikt voor de behandeling van specifieke problemen die al zijn gediagnosticeerd. Het is een kortdurende therapie, waarbij de professional te allen tijde het gesprek regisseert en de patiënt realistisch en meer aangepast leert denken en handelen.

Deze therapie is geschikt als je belangrijkste probleem een gebrek aan leermiddelen is bij het omgaan met specifieke situaties. De professional moet enorm invloedrijk en oprecht met je zijn om je te laten beseffen dat je je gedrag moet veranderen. Sterker nog, als je wilt dat je problemen verdwijnen, moet je je negatieve gewoonten vervangen door meer constructieve. Het is als een soort gedragsheropvoeding.

Daarom proberen gedragsdeskundigen hun gedrag aan te passen, als basis voor mensen om hun emoties en gedachten te verbeteren. Het is vaak nuttig wanneer andere therapieën hebben gefaald. In werkelijkheid is het vaak het laatste redmiddel.

Humanisme

Het humanisme probeert het beste dat ieder mens in zich heeft naar boven te halen, om zo zijn innerlijke rust te herstellen. De professional zal empathie, gevoeligheid, respect en acceptatie overbrengen. Het wordt een gelijkwaardige relatie.

Als je deze therapie ondergaat, zal de therapeut op je capaciteiten vertrouwen in plaats van de controle over te nemen. In feite zullen ze je begeleiden zodat je zelf het antwoord op jouw probleem vindt. Je moet verbinding maken met je innerlijke wezen en onafhankelijk en vervuld worden.

Van de verschillende stromingen in psychotherapie krijgt deze vorm vaak kritiek omdat ze meer gebaseerd is op intuïtie dan op een wetenschappelijke methode. Bij talloze gelegenheden is echter aangetoond dat wetenschappelijke methoden niet nodig zijn om het ongemak van mensen op te lossen.

Vrouw bij de psycholoog

Gestalttherapie

Gestalttherapie richt zich op het voelen van het hier en nu en bevordert actie, creativiteit en onvoorwaardelijke acceptatie. Emoties en non-verbale taal spelen een hoofdrol.

Als je deze therapie ondergaat, leer je aandacht te besteden aan je emoties en, voordat je handelt, bewust te zijn van hoe je denkt en voelt. Het helpt je om jezelf te leren kennen, emotioneel, intellectueel en fysiek.

Deze therapie is gebaseerd op bewust zijn van het huidige moment, van hoe je dingen doet, wat er op dit precieze moment gebeurt, en hoe je je voelt en het interpreteert. Gestalttherapie is bedoeld voor diegenen die hun menselijk potentieel en persoonlijke groei willen verbeteren en ontwikkelen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is tegenwoordig de meest populaire vorm van de verschillende stromingen in psychotherapie. Bovendien is het degene die wordt ondersteund door het meest wetenschappelijke bewijs, dat meestal wordt onderwezen in de curricula van de universiteiten.

Als je voor deze therapie kiest, zal deze zich meer richten op het veranderen van je m anier van denken en redeneren. Want door je manier van denken te veranderen, veranderen ook je emoties. Daarom, als je meer rationele en objectieve gedachten aanneemt, zal je lijden ook afnemen.

Sterker nog, met deze therapie leer je een nieuwe manier van denken en redeneren, dus handelen. Het richt zich op het heden en heeft tot doel je nieuwe manieren van kijken, denken en gedragen te leren.

De psycholoog die deze therapie toepast, wordt goed ondersteund door wetenschappelijk bewijs. Het is over het algemeen directief en vertelt de patiënt hoe om te gaan met specifieke situaties. Het heeft een hoog succespercentage.

Acceptance and commitment therapy

Acceptance and commitment therapie (ACT) is een van de meer recente toevoegingen aan de therapeutische wereld. Het is een van de derde generatie-therapieën. Het biedt een levensbeschouwing en is een cultureel perspectief om psychologische problemen te begrijpen en te behandelen, evenals een alternatief voor experiëntiële vermijding.

Het voert een functionele analyse uit van psychologische problemen en introduceert een gedragsmatige manier om emoties, gevoelens, herinneringen en gedachten te analyseren.

Deze therapie is gebaseerd op de manier waarop je verschillende concepten, herinneringen en woorden verband houden met je problemen. In feite onthult de therapeut de disfunctionele regels die je jezelf oplegt. Vermijding kan bijvoorbeeld veel van je problemen verklaren als je niet met je eigen persoonlijke ervaringen wordt geconfronteerd.

Wanneer je accepteert wie je bent zonder te proberen te veranderen, begint wie je bent te transformeren.

Emotionele en cognitieve controle

Zoals het team van Kohlenberg (2004) stelt, bij ACT de kenmerken van psychopathologie niet fundamenteel. Van belang is de rol die onaangepast gedrag speelt bij het vermijden van interne gebeurtenissen.

De therapie heeft twee hoofdelementen. Enerzijds de rol die privégebeurtenissen spelen bij de verklaring van problemen. Anderzijds het belang van de therapeutische relatie.

Acceptatie- en commitment-therapie heeft tot doel ervoor te zorgen dat de patiënt emotionele en cognitieve controle krijgt om een bevredigend leven te genieten. Het is echter niet door vermijding, maar door acceptatie. Acceptatie betekent dat je een gebeurtenis onder ogen ziet en je gevoelens als gevoelens ervaart, je gedachten als gedachten en je herinneringen als herinneringen.

Zo vermijd je niet, maar observeer je en van daaruit verander je. In feite accepteer je wat niet kan worden veranderd en verbind je je ertoe te veranderen wat je wel kunt veranderen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.