De 10 typen psychopaten volgens Kurt Schneider

Het werk van Kurt Schneider over de verschillende typen psychopaten is een klassieker in de criminologie. Zijn beschrijvingen bleken nauwkeurig en ondersteund door bewijs.
De 10 typen psychopaten volgens Kurt Schneider
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 31 december, 2020

Kurt Schneider was een Duitse arts, psychiater, filosoof en pionier in zijn vakgebied. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Heidelberg School of Psychiatry, samen met Karl Jaspers. Zijn werk aan het identificeren van 10 typen psychopaten was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van deze tak van de psychologie.

De Heidelbergschool was uniek vanwege zijn benadering van psychische aandoeningen omdat het de nadruk legde op de biologische factoren  die patiënten troffen. Emil Kraeplin had een belangrijke invloed op deze denkrichting met zijn werk over het classificeren van stoornissen op basis van hun manifestaties en niet hun oorzaken.

Kurt Schneider’s classificatie van de verschillende typen psychopaten heeft ook een belangrijke invloed gehad op latere ontwikkelingen in de psychiatrie. Het is gebaseerd op het idee dat een psychopaat iemand is die meerduidig afwijkt van normatief gedrag. Vanuit dat oogpunt zijn er 10 typen psychopaten.

”Ondanks het gebrek aan geweten van de psychopaat en het gebrek aan empathie voor anderen, is hij onvermijdelijk beter in het voor de gek houden van mensen dan welk ander type dader dan ook.

-Anna Salter-

10 typen psychopaten die anderen heel makkelijk voor de gek kunnen houden

1. Typen psychopaten: de hyperthymische psychopaat

Het eerste type van Schneider is de hyperthymische psychopaat. Hyperthymische psychopaten zijn meestal gelukkig, actief en impulsief. Schneider sprak over dit persoonlijkheidstype als het optimistische temperament van een man met dun bloed.

Hij beschreef dit type als argumentatieve en sympathieke fraudeurs die de neiging hebben om op te lichten, te bedriegen en betrokken te raken bij kleine overtredingen.

2. Depressief

Deze psychopaten hebben de neiging om somber en humeurig te zijn, hoewel het niet altijd gemakkelijk te herkennen is. Ze verbergen namelijk wat ze voelen. Voor sommigen is hun primaire emotie melancholie, terwijl het voor anderen irritatie of paranoia is.

Dit type en het eerstgenoemde type lijden vaak aan alcoholisme. Mensen met een paranoïde depressie kunnen ook extreem ongevoelig zijn.

3. Onzeker of wantrouwend

Binnen deze groep zijn er twee soorten psychopaten: gevoelig en obsessief-compulsief. Het eerste type is erg beïnvloedbaar, maar ze vinden het moeilijk om hun emoties te uiten.

Aan de andere kant veranderen obsessief-compulsieve psychopaten hun onzekerheden in obsessies. Ze kunnen ook erg inflexibel zijn. Hoewel mensen in deze categorie vaak ‘vreemd’ en zelfs ‘achterdochtig’ lijken, begaan ze zelden misdaden.

4. Fanatici

Psychopaten in deze categorie hechten een buitensporige waarde aan een groep ideeën en leven die met grote emotionele intensiteit uit. Sommigen zijn passieve fanatici en sommigen zijn juist strijdlustige fanatici.

Over het algemeen zie je deze typologie vaker bij volwassen mannen en vrouwen. Ze begaan misschien kleine misdrijven op basis van hun overtuiging, maar ze beperken zich meestal tot dingen die sociale onrust veroorzaken.

5. Typen psychopaten: aandachtzoekenden

Het onderscheidende kenmerk van deze groep is ijdelheid. Ze doen altijd alsof ze meer zijn dan ze zijn (dan zichzelf en anderen). Ze vertellen bijvoorbeeld opzettelijk leugens en mensen geloven ze.

Aandachtzoekende psychopaten faken ook hun emoties, waardoor het onmogelijk wordt om relaties met andere mensen aan te gaan. Ze weten niet hoe ze moeten liefhebben.

Deze groep heeft een aantal subcategorieën. We hebben hier bijvoorbeeld excentriekelingen (degenen die aandacht krijgen met vreemde acties), opscheppers (degenen die constant opscheppen) en leugenaars (degenen die gestructureerde fantasieën organiseren om anderen te misleiden.

6. Labiele psychopaten

Het is gemakkelijk om dit type te verwarren met het depressieve type. In dit geval heeft de persoon in kwestie echter episodes van intens verdriet of een slecht humeur die plotseling beginnen en ook weer stoppen.

Het is als een intense storm die onverwachts begint te waaien. Labiele psychopaten zijn vaak verslaafd en kunnen af en toe emotionele misdaden begaan. Dit type is typerend voor hele jonge of hele oude mensen.

7. Explosief

Explosieve psychopaten hebben een gewelddadige geest en zelfs onbeduidende situaties kunnen hen laten exploderen. De meeste explosieve psychopaten zijn vrouwen onder de 50 jaar.

Ze raken betrokken bij allerlei soorten misdaden. Deze psychopaten zijn ongehoorzaam, opstandig en hebben een slechte invloed op anderen. Ze zijn meestal kinderachtig, onderontwikkeld en hebben weinig zelfbeheersing.

8. Affectieloos

Dit is het toppunt van psychopathie. Affectieloze psychopaten missen namelijk medeleven, schaamte, verlegenheid of schuldgevoel. Hun belangrijkste eigenschap is een zeer laag niveau van zelfbewustzijn. Ze hebben de neiging nors, koud en asociaal te zijn.

Mensen in deze categorie plegen allerlei soorten misdrijven, ook misdrijven waarbij sprake is van gewelddadigheid. Dat gezegd hebbende, er zijn er een flink aantal die er ondanks hun gebrek aan scrupules in slagen de wet niet te overtreden.

10 typen psychopaten

9. Typen psychopaten: psychopaten met een zwakke wil

Dit soort psychopaat is gemakkelijk te beïnvloeden en staat open voor alle soorten stimuli. Ze zijn aardig en redelijk, maar inconsistent en kneedbaar. Personen in deze categorie houden zich bijvoorbeeld vaak bezig met overvallen, verduistering, fraude en prostitutie.

Ze zouden misdaden kunnen plegen vanwege de sociale druk in hun sociale groep. Zwakke psychopaten zijn meestal jonge mensen.

 10. Asthenisch

Sommige soorten asthenie (zwakte) zijn fysiek en andere zijn mentaal. In beide gevallen houdt de persoon met asthenie het lichaam en de geest echter nauwlettend in de gaten.

In beide gevallen kunnen ze zich ook heel vreemd gaan voelen in hun eigen gezelschap. Ze kunnen last hebben van denkbeeldige stoornissen zoals hypervigilantie. Ze plegen echter zelden misdaden. In plaats daarvan worden ze vaak in het ziekenhuis gezien.

Typen psychopaten: conclusie

Concluderend, de 10 soorten psychopaten van Kurt Schneider zijn een classificatietool die nu als achterhaald wordt beschouwd. Dat gezegd hebbende, zijn veel van zijn ideeën de basis geworden voor latere ontwikkelingen. Over het algemeen maakt niemand serieuze aanspraak op het omverwerpen van zijn categorieën. In plaats daarvan passen ze ze aan. Wellicht ook interessant voor jou

Zeven manieren om psychologie te begrijpen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Zeven manieren om psychologie te begrijpen

Er zijn net zoveel manieren om psychologie te begrijpen als er manieren zijn om menselijk gedrag op te vatten. Lees er hier meer over.  • Pozueco Romero, J. M., Romero Guillena, S. L., & Casas Barquero, N. (2011). Psicopatía, violencia y criminalidad: un análisis psicológico-forense, psiquiátrico-legal y criminológico (Parte I). Cuadernos de Medicina Forense, 17(3), 123-136.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.