Cyclothymie: symptomen, oorzaken en behandeling

Cyclothymie: symptomen, oorzaken en behandeling

Laatste update: 03 september, 2018

Het bepalende kenmerk van cyclothymie (ook wel cyclothyme stoornis genoemd) is chronische schommelingen of veranderingen in de gemoedstoestand. Je zou kunnen zeggen dat het het “kleine broertje” is van de bipolaire stoornis.

Voor mensen met cyclothymie bestaan de stemmingswisselingen uit talrijke, verschillende perioden van hypomanische en depressieve symptomen. Maar het belangrijkste kenmerk is dat de hypomanische symptomen onvoldoende zijn in aantal, ernst, omvang of duur om aan de criteria van een manische episode te voldoen.

Hetzelfde gebeurt met de depressieve symptomen. De depressieve symptomen zijn onvoldoende in aantal, ernst, omvang of duur om aan de criteria van een grote depressieve episode te voldoen. Anders zouden we de bipolaire stoornis bespreken. De vergelijkbare maar minder ernstige symptomen zijn de reden waarom sommige mensen cyclothymie de “kleine broer” van de bipolaire stoornis noemen.

Hypomanische en depressieve symptomen

Hypomanie verwijst naar een staat die vergelijkbaar is met manie, maar minder intens. Hypomanie is een psychiatrische episode met voorbijgaande symptomen van prikkelbaarheid of opwinding. Het wordt vaak beschreven als een minder intense of ‘onvolledige’ vorm van een manische episode.

Verdrietige vrouw

Hypomanische symptomen omvatten een euforie die meerdere dagen aanhoudt. Het omvat ook opwinding, verkorte slaaptijd, hyperactiviteit en overdreven zelfvertrouwen die allemaal aanzienlijk verschillen van de eerdere emotionele toestand van de persoon. In tegenstelling tot manie is een ziekenhuisopname voor hypomanie normaal gesproken niet nodig.

Wat de depressieve symptomen van cyclothymie betreft, ze zijn meestal vergelijkbaar met die van een depressieve persoon. Niettemin zijn deze symptomen gewoonlijk niet zo merkbaar of zo intens als bij een depressieve episode.

Symptomen van cyclothymie of cyclothyme stoornis

Bovendien moeten de symptomen gedurende de eerste twee jaar van de aandoening aanhoudend zijn. Ze moeten namelijk de meeste dagen aanwezig zijn. Voor kinderen en adolescenten moeten ze een jaar aanhouden in plaats van twee.

Bovendien mag de patiënt niet langer dan twee maanden symptoomvrij zijn. Symptoomvrije perioden van langer dan twee maanden betekenen dat de persoon geen cyclothymie heeft. Ze moeten ook niet voldoen aan de criteria voor ernstige depressie, manie of hypomanie.

Het is ook geen cyclothymie als het patroon van de stemmingswisselingen beter wordt verklaard door een schizoaffectieve stoornis. Maar ook schizofrenie, een schizofrene episode, een waanstoornis en eender welke schizofrenie-spectrumstoornis of andere psychotische stoornis. Kortom zou het niet moeten passen in de diagnostische criteria voor een andere mentale aandoening.

Aan de andere kant is het belangrijk om cyclothymie niet te verwarren met een veranderde gemoedstoestand veroorzaakt door een psychoactieve drug of een andere medische aandoening. Dit is net zo belangrijk om een nauwkeurige diagnose te krijgen. Sommige stoffen (drugs of medicijnen) kunnen namelijk vergelijkbare symptomen veroorzaken.

Zoals de meeste psychologische episodes, moet de patiënt klinisch significante stemmingswisselingen of stoornissen hebben om ze met cyclothymie te kunnen diagnosticeren. De stemmingswisselingen kunnen het sociale leven, het werk of andere belangrijke aspecten van hun dagelijks leven beïnvloeden of aantasten.

Diagnostische criteria van cyclothymie

Volgens de DSM-5 (Diagnostisch en statistisch handboek van psychische stoornissen, 5e editie) moeten de volgende diagnostische criteria aanwezig zijn voor een diagnose van cyclothymie:

  • Periodes met hypomanische symptomen die niet voldoen aan de criteria van een hypomane episode, en talrijke perioden met depressieve symptomen die niet voldoen aan de criteria van een grote depressieve episode gedurende ten minste twee jaar (een jaar voor kinderen en adolescenten).
  • Tijdens de eerder genoemde periode van twee jaar moeten de hypomanische en depressieve perioden meer dan de helft van de tijd en gedurende ten minste zes opeenvolgende maanden aanwezig zijn.
  • De symptomen voldeden nooit aan de criteria van een depressieve episode of een manische of hypomanische episode.
  • De symptomen worden niet beter verklaard door schizoaffectieve stoornis, schizofrenie, een schizofrene episode, een waanstoornis en eender welke schizofrenie-spectrumstoornis of andere psychotische stoornis.
  • Symptomen kunnen niet worden toegeschreven aan de psychologische effecten van een stof (bijvoorbeeld een drug of medicatie). Maar ook niet aan een andere medische aandoening (bijvoorbeeld hyperthyreoïdie).
Vrouw die op de grond zit

Deze aandoening is vaak moeilijk om ermee om te gaan en het is vrij chronisch. Bovendien hebben patiënten met cyclothymie een kans van 15-50% om later bipolaire stoornis type 1 of type 2 te ontwikkelen. Zoals we hebben gezien, is cyclothymie of cyclothyme stoornis gerelateerd aan een bipolaire stoornis. Het enige grote verschil is dat noch de hypomanische symptomen, noch de depressieve symptomen voldoen aan de criteria van een manische of depressieve episode.  Wellicht ook interessant voor jou

Bipolaire stoornis: wat is het eigenlijk?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Bipolaire stoornis: wat is het eigenlijk?

Er zijn twee vormen van bipolaire stoornis. Manische of euforische episodes behoren tot type I. Type II kent hypomanische en depressieve episodes.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.