Dit zijn de 10 beste citaten uit de psychologie

oktober 24, 2018

Vandaag zullen we ons richten op enkele van de meest beroemde citaten uit de erg vruchtbare geschiedenis van de psychologie. Misschien herken je sommige uitspraken. Andere zullen echter nieuw zijn en jou echt laten nadenken. We nodigen je uit om door middel van de gedachten van de briljantste geesten een stap terug  te zetten in de geschiedenis van de psychologie. Laten we dus beginnen: citaten uit de psychologie die jou laten nadenken.

Citaten uit de psychologie

Een optimistisch standpunt

“Wanneer ik naar de wereld kijk, ben ik pessimistisch, maar wanneer ik naar mensen kijk, ben ik optimistisch.”

-Carl Rogers-

Carl Rogers was één van de grootste geesten uit de humanistische psychologie. Hij was een verdediger van een positieve kijk op menselijke wezens. Rogers ontkent niet dat er in de wereld vijandigheid en gevaar is (op z’n zachtst gezegd). Hij beklemtoont echter het belang van met een positieve geest en een optimistische kijk de confrontatie met moeilijkheden aan te gaan. Volgens het standpunt van Rogers kunnen we allemaal het soort mensen worden dat we willen zijn.

Een optimistisch standpunt

Op een flexibele denkwijze leren

“Ik veronderstel dat het verleidelijk is om, als het enige instrument dat je hebt een hamer is, alles te behandelen alsof het een spijker is.”

-Abraham Maslow-

Als we in een heel arm land zouden leven en dromen van schoon drinkwater, dan heeft het geen zin om te denken aan de volgende auto die we willen kopen. Maslow nodigt ons uit om na te denken over hoe onze omgeving onze manier van denken verandert. Hij heeft het over hoe onze kijk op de wereld afhankelijk van onze omgeving, onze middelen en onze gedachten verandert.

Het belang van conflicten oplossen

“De meest intense conflicten laten een gevoel van zekerheid en rust na, als we ze overwinnen. Dat gevoel wordt niet gemakkelijk verstoord. Het zijn alleen deze intense conflicten en hun vlam die nodig zijn om waardevolle en duurzame resultaten te behalen.”

-Carl Gustav Jung-

Jung was een leerling van Freud. Hij was één van de meest opvallende architecten van de psychologie. Jung vormde een theorie over de invloed van de psyche van mensen op hun leven. Zijn uitspraak is één van de belangrijke citaten uit de psychologie. Jung kwam tot het besluit dat we onze problemen moeten overwinnen en ze niet verdringen. Anders zullen ze plots tot uiting komen wanneer je dat niet wil.

Wat wordt overgebracht, is niet altijd wat begrepen wordt

“De verstuurde boodschap is niet altijd de boodschap die ontvangen wordt.”

-Virginia Satir-

Soms praten we alsof de persoon tegenover ons allemaal dezelfde ideeën met ons deelt. Virginia Satir is één van de belangrijkste psychologen in de geschiedenis. Zij herinnert ons eraan dat we met de mening van andere mensen moeten rekening houden.

In haar werken vraagt Virginia ons om met andere mensen om te gaan door hun visie op het leven te omarmen. Als we denken dat onze meningen de enige zijn, ondermijnen we ons vermogen om te communiceren.

Vrijheid van expressie

Vrijheid van expressie

“Als we niet in de vrijheid van expressie geloven voor de mensen die we minachten, geloven we er helemaal niet in.”

-Noam Chomsky-

Chomsky is één van de invloedrijkste hedendaagse psycholinguïsten en denkers. In dit citaat heeft hij het erover hoe gemakkelijk wij meestal mensen aanvaarden met wie we meningen delen, en hoe moeilijk we het hebben met mensen die anders denken. Polemiek en verschil is waar we tonen hoe verdraagzaam we echt zijn.

Zelfverwezenlijking komt wanneer we onze waarden vervullen

“Wanneer we niet langer in staat zijn om een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te veranderen.

-Viktor Frankl-

Deze tekst van Frankl heeft in wezen te maken met motivatie. Deze grote denker spreekt de waarde van spiritualiteit van mensen aan. Hij past het toe op hoe we onze doelstellingen verwezenlijken. Dit is tenslotte de enige manier waarop we in harmonie met onze waarden zelfverwezenlijking kunnen bereiken. Viktor Frankl gelooft dat de uiteindelijk zin van het leven buiten ons begripsvermogen ligt. Uit al onze citaten uit de psychologie is deze uitspraak één van de meest diepgaande die nog steeds van toepassing is.

De grootsheid van het leven vinden we in de liefde

“Geven schenkt meer vreugde dan ontvangen, niet omdat het een verlies is, maar omdat in de daad van het  geven de uitdrukking zit van het feit dat ik leef.”

-Erich Fromm-

We vinden dit citaat in het boek ” De kunst van het liefhebben” van Erich Fromm. Fromm gelooft dat liefde elke barrière kan overwinnen die door afzondering en eenzaamheid opgeworpen is. Vriendelijkheid, goedheid en gulheid maken deel uit van de liefde. Liefde geven is hoe je het ware geluk verwezenlijkt, jouw eigen geluk en het geluk van andere mensen.

De grootsheid van het leven bevindt zich in de liefde

In het leven is onzekerheid voortdurend aanwezig

“We moeten leren leven met onzekerheid.”

-Gerd Gigerenzer-

Deze Franse psycholoog onderzoekt hoe de rede een beperkt nut heeft. Hij heeft het over hoe we onbewust mentale en heuristische kortere wegen gebruiken om beslissingen te nemen. Daarom gelooft hij dat mensen moeten leven samen met de cognitieve vooroordelen die ons opjagen, onzekerheid inbegrepen. En wat nog belangrijker is, we moeten ze leren aanvaarden en ermee omgaan.

Het heden elke dag waarderen

“Wanneer we de tijd nemen om de dingen op te merken die goed lopen, betekent het dat we door de dag heen vele kleine beloningen krijgen.”

-Martin Seligman-

Seligman is een pionier van de positieve psychologie. Zijn uitspraken behoren tot de belangrijke citaten uit de psychologie. Hij gaat ervan uit dat geluk eigen is aan menselijke wezens. Het is dus een goed idee om stil te staan en na te denken zodat we alles wat we om ons heen hebben kunnen waarderen. Dit zal onze innerlijke kracht vergroten. Bovendien zal het ons in staat stellen om in voortdurende harmonie te leven, weg van zorgen en verdriet.

Het heden elke dag waarderen

Kunnen we leren denken?

“Het echte probleem is niet of machines denken maar of mensen denken.”

-B.F. Skinner-

In tegenstelling tot de traditionele theorieën geloofde Skinner dat motivatie niet verbonden is met de behoeften van mensen. Het is zogezegd niet nodig om rekening te houden met verlangens of redenen wanneer we op zoek gaan naar wat hen ertoe bracht om te handelen. Hij zegt dat we kunnen leren denken, een idee van instrumentele conditionering.

Van alle tijden zijn dit enkele van de beste citaten uit de psychologie. Misschien zijn het niet de meest poëtische uitspraken. Ze vatten echter zeker de essentie van de wetenschap samen. We hopen dat jij ze gelezen hebt als een interessante blik op de benaderingen die ons het diepste inzicht gegeven hebben in de menselijke ervaring.