10 verschillen tussen Freud en Jung

10 verschillen tussen Freud en Jung
Daniela Alós

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Daniela Alós.

Laatste update: 27 december, 2022

Er bestaan ontelbaar veel controverses – enkele waarvan vrij fors – omtrent Sigmund Freud en Carl Gustav Jung. Je kunt deskundigen vinden die hun ideeën ondersteunen en anderen die er juist fel tegen zijn. Elk hebben ze hun eigen genuanceerde redenen. Deze discussies worden nog interessanter wanneer we kijken naar de verschillen tussen Freud en Jung. In plaats van ze afzonderlijk van elkaar te bestuderen.

De verschillen tussen Freud en Jung zijn interessant omdat toen hun loopbaan begon, hun gedachten en theorieën paradoxaal genoeg, veel met elkaar gemeen hadden.

Eigenlijk waren ze zo vergelijkbaar dat hun theorieën vaak door elkaar werden gehaald. Iets dat later in hun carrière niet meer gebeurde. Naarmate de tijd verstreek werden de verschillen tussen Freud en Jund namelijk groter en begonnen hun visies op de psychologie van elkaar af te wijken. We willen graag een reis maken door de verhalen van deze grote geesten … reis je met ons mee?

Freud en Jung

Sigmund Freud was een Oostenrijkse neuroloog die een van de oudste en meest krachtige gebieden van de psychologie vormgaf: de psychoanalyse. Bovendien wordt hij door velen – zowel aanhangers als critici – beschouwd als een van de belangrijkste intellectuelen van de twintigste eeuw.

Omdat hij een neuroloog was, was zijn eerste interesse neurologie. Zijn ideeën begonnen hier en werden vervolgens steeds meer psychologisch van aard. Niet alleen in de manier waarop hij de oorzaken van aandoeningen analyseerde maar ook met betrekking tot het soort aandoeningen dat hij bestudeerde.

Carl Gustav Jung was een Zwitserse psychiater, psycholoog en schrijver. Hij speelde een belangrijke rol in de creatie van de psychoanalyse. Later vormde hij echter zijn eigen stroming binnen de analytische psychologie, bekend als de Jungiaanse psychologie.

Freuds werk was interessant voor Jung. Freud heeft zelfs publiekelijk aangekondigd dat Jung zijn “opvolger” zou zijn. Het duurde echter niet lang voordat ze hun eigen weg gingen door persoonlijke en theoretische meningsverschillen. Dit is ook de reden waarom Jung werd verbannen uit de International Psychoanalytical Association, waar hij op een gegeven moment (1910) zelfs voorzitter van was.

Freud die iets leest, maar wat zijn de verschillen tussen Freud en Jung?

Verschillen tussen Freud en Jung

Hoewel er veel verschillen tussen Freud en Jung bestaan, zullen we in dit artikel alleen kijken naar enkele van de belangrijkste.

1. Psychoanalyticus versus geen psychoanalyticus

Hoewel je misschien vaak de term ‘Jungiaanse psychoanalyse’ hoort om naar de theorieën van Jung te verwijzen, is dit een nominatieve fout. Jung wordt niet als een psychoanalyticus beschouwd. Eigenlijk heeft hij zelf besloten om zich volledig los te maken van die stroming en zijn eigen stroming te creëren.

2. De term ‘complex’

Freud erkende Jung als de auteur van deze term. Freud gebruikte de term ‘complex’ in zijn theorieën, zoals ‘oedipuscomplex‘ of ‘castratiecomplex.’ Maar voor Jung betekende de term ‘complex’ emotioneel geladen afbeeldingen of concepten die zich gedragen als hun eigen gespleten persoonlijkheid. Elk complex had een archetype als middelpunt en was gerelateerd aan het concept ‘trauma.’

Jung, maar wat zijn de verschillen tussen Freud en Jung?

3. Parapsychologie en paranormale verschijnselen

Voor Jung waren parapsychologie en ‘paranormale verschijnselen’ heel belangrijk. Freud was echter tegen het bestuderen van dergelijke ideeën en het koppelen ervan aan de psychoanalyse. Hij geloofde dat dit reeds bestaande theorieën verdraaide.

4. Het concept ‘archaïsche overblijfselen’

Voor Freud hadden ‘archaïsche overblijfselen’ te maken met bepaalde onbewuste mentale vormen. Hij associeerde ze met zijn concept genaamd “mnemic trace.” Voor Jung waren archaïsche overblijfselen echter meer dan dat. In feite gebruikte hij het om een ​​kaart van het onbewuste te maken die verschilde van de voorgestelde psychoanalyse. Jung had het over het collectief onbewuste.

Hij zou de dromen van zijn patiënt psychoanalyseren, mythen uit verschillende culturen interpreteren en opnemen in zijn onderzoek naar alchemistische symbolen. Voor Jung is het collectief onbewuste een deel van de menselijke natuur. Het bestaat uit archetypische structuren afgeleid van de meest transcendente emotionele momenten van de mensheid. Hij zegt dat dit is waar onze eeuwenoude angst voor het donker en onze ideeën over God en goed en kwaad vandaan komen.

“De geest is als een ijsberg, het drijft met één zevende van zijn volume boven water.”

-Sigmund Freud-

Mediterende vrouw met een lotus onder haar kin

5. Historische factoren en het belang van het heden

Volgens Freud ontwikkelen zowel neurose als psychose zich vanwege de historische factoren van elk individu. Dus niet vanwege zijn huidige factoren of omstandigheden. Dat wil zeggen, historische factoren bepalen huidige en toekomstige acties.

Volgens Jung werkte dit echter juist compleet andersom. Historische factoren zijn voor hem relatief. Zelfs toen Freud het niet specifiek oneens was met deze kwestie, was hij het in het algemeen niet eens met Jungs focus op het heden als een resultaat van het verleden met betrekking tot neurose.

“Ik ben niet wat mij overkwam, ik ben wat ik kies om te worden.”

-Carl Jung-

6. Vitale kracht versus libido

Jung definieerde het concept van libido als een algemene levensenergie of levenskracht die zou veranderen afhankelijk van wat op dat moment het belangrijkst is voor de biologische evolutie van ons lichaam: voedsel, dood, seks. Maar Freuds concept van libido was anders. Hij zei dat het een overwegend seksuele energie was, geconcentreerd in verschillende delen van het lichaam gedurende de psychoseksuele ontwikkeling van een individu.

7. Psychotopologieën

Volgens Freud heeft de psychische structuur van een mens drie niveaus: het voorbewuste, het bewuste en het onbewuste. Hoewel Jung het eens was met Freud over het bewuste niveau, sprak hij echter over twee onbewusten: het persoonlijke en het collectieve.

8. Overdracht

Nog een van de verschillen tussen Freud en Jung kan gevonden worden in hoe zij het verschijnsel overdracht uitleggen. Freud geloofde dat het een asymmetrische relatie vereist. De therapeut is als een schone lei waar de patiënt fantasieën, rolmodellen, enz. op kan plaatsen of overdragen. Deze fantasieën en rolmodellen kunnen vervolgens gebruikt worden voor analyse. Het is dus eenrichtingsverkeer.

Hoewel Jung nog steeds van mening was dat overdracht een centraal probleem was voor analyse, was hij het niet eens met de traditionele ideeën van Freud. Hij definieerde de therapeutische relatie in termen van zijn alchemistische kennis. Hij gebruikte de metafoor van twee verschillende chemische stoffen die elkaar veranderen wanneer ze met elkaar in contact komen. Met andere woorden, de relatie tussen de patiënt en de psychotherapeut is collaboratief en tweerichtingsverkeer.

Vrouw die op de bank ligt tijdens een therapiesessie, maar wat zijn de verschillen tussen Freud en Jung

9. De bank

Freud gebruikte de bank als een onmisbaar instrument voor analyse, met als doel de analyticus buiten beeld te houden. Maar Jung deed zijn sessies face-to-face, zittend voor de patiënt, zonder bank.

10. Sessiefrequentie

Een van de laatste verschillen tussen Freud en Jung heeft te maken met hun sessiefrequentie. Carl Gustav Jung zag zijn patiënten in het begin minstens twee keer per week, ongeveer een uur per sessie. Daarna veranderde hij dit vaak naar nog maar één sessie per week, drie jaar lang. Freud zag zijn patiënten echter zes keer per week, ongeveer 45 tot 50 minuten per sessie.

Hierboven hebben we tien verschillen behandeld tussen de methoden, gedachten en theorieën van Freud en Jung. Maar er zijn er nog veel meer. Het is best interessant om naar hun relatie te kijken en hoe ze hun stempel op de psychologie hebben gedrukt. We moedigen je aan om een ​​beetje dieper in te gaan op hun werk en persoonlijkheden. 


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.