De 10 beste uitspraken van Paul Ekman

De 10 beste uitspraken van Paul Ekman

Laatste update: 01 februari, 2018

Deze Amerikaanse psycholoog (Washington, 1934) is een expert in het onderzoek naar emoties en de gezichtsuitdrukkingen die daarbij horen. Zijn meer dan 14 boeken en rond de 200 gepubliceerde krantenartikelen waarborgen zijn carrière. Om hem beter te leren kennen, tonen we hier de tien beste uitspraken van Paul Ekman!

Hij is al meer dan 30 jaar hoogleraar aan de Universiteit van Californië en momenteel wordt hij beschouwd als een van de meest prestigieuze professoren van de eenentwintigste eeuw. In 2009 is hij door TIME Magazine benoemd tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld.

Ook is hij adviseur van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten en de FBI geweest. Daarnaast heeft hij workshops en interactieve opleidingsprogramma’s online ontwikkeld met als doel mensen op te leiden op het gebied van emotioneel bewustzijn.

Van Darwiniaanse ideeën

De begingedachte van Paul Ekman was dat emoties cultuurbepaald waren. Naarmate hij echter vorderde met zijn onderzoek, veranderde zijn manier van denken radicaal.

Op zodanige manier dat zijn ontdekkingen hem ertoe hebben gebracht een evolutionair perspectief aan te nemen, in navolging van de vooraanstaande Engelse natuuronderzoeker Charles Darwin. Bij deze opvatting, en specifiek bij die van Ekman, is er sprake van het feit dat emoties universeel zijn en dat hun oorsprong biologisch en niet cultureel van aard is.

Bovendien heeft de wetenschapper op een noemenswaardige manier bijgedragen aan het onderzoek naar de sociale aspecten die leugens veroorzaken, of de redenen waarom ze verteld worden. En daarvoor wordt hij momenteel ook beschouwd als een expert op het gebied van het detecteren van leugens.

Gezichtsuitdrukkingen van emoties

10 uitspraken van Paul Ekman die zijn ideeën samenvatten

Enkele van zijn meest emblematische titels zijn Emotion in the Human Face (1972)Telling Lies: Clues to Deceit? (1985), Why Kids Lie: How Parents Can Encourage Truthfulness (1991), What the Face Reveals (1998) en Emotions Revealed (2003).

Veel van zijn bevindingen hebben als inspiratiebron gediend voor de populaire televisieserie Lie to Me en hebben Ekman ertoe gebracht de documentaire The Human Face voor het Amerikaanse televisienet BBC te publiceren.

Hoewel we genoeg uitspraken van deze geweldige psycholoog kunnen laten zien, lichten we hieronder degenen toe die beschouwd worden als de tien beste uitspraken van Paul Ekman. Zonder twijfel, zelfs vandaag de dag nog, nodigen ze ons uit tot diepgaande bezinning. Hier komen ze!

Over leugens…

Enkele van de meest iconische uitspraken van Paul Ekman over leugens zijn:

“De meeste leugens zijn succesvol omdat niemand de moeite doet om de waarheid te achterhalen”.

“De leugenaar wordt steeds beter door te oefenen”.

Hij gaat ervan uit dat liegen een elementair kenmerk is van mensen. Het speelt een essentiële rol in ons leven. Hij gelooft dat het volledig begrijpen ervan (hoe leugens gecamoufleerd worden, waarom ze verteld worden, hoe ze tot uitdrukking komen en hoe ze kunnen worden gedetecteerd), relevant is voor bijna alle menselijke aangelegenheden.

“Kun je zien wanneer een politicus liegt? Als hij zijn lippen beweegt!”

“Een verbroken belofte is geen leugen”.

Ekman wordt beschouwd als mede-ontdekker van de micro-gezichtsuitdrukkingen. Zoals hij met Wallace W. Friesen heeft aangetoond, kunnen deze worden gebruikt om leugens te detecteren. En dit met een zekere mate van betrouwbaarheid.

Over emoties…

Enkele van de meest emblematische uitspraken van Paul Ekman over emoties zijn:

“Mensen glimlachen ook als ze zich ellendig voelen”.

“De verrassing is de kortste emotie, want we zijn verrast totdat we door hebben waar we door verrast zijn. Het is altijd iets onverwachts”.

Gezichtsuitdrukkingen

Ekman is van mening dat emoties aangeboren zijn. Op deze manier lachen mensen van over de hele wereld als ze vrolijk zijn of lijken te zijn. Of openen ze hun ogen wijder als ze verrast zijn of net doen alsof.

Daarom kent hij culturen de rol toe van dissimilatie, overdrijving, verhulling of onderdrukking van gebaren en emoties.

“De glimlach is waarschijnlijk de meest onderschatte gezichtsuitdrukking, veel gecompliceerder dan de meeste mensen denken. Er zijn tientallen glimlachen, elk verschillend in uiterlijk en uiting gevend aan een verschillende boodschap”.

“Geen enkele belangrijke relatie kan overleven als het vertrouwen volledig verloren is”.

“Mensen interpreteren gebeurtenissen verkeerd. Vooral de betekenis van de dingen die andere mensen doen, en de redenen waarom ze op de een of de andere manier handelen”.

“Emoties veranderen de manier waarop we de wereld zien, en hoe we de dingen die anderen doen, interpreteren.”

Het gezicht: een open boek

Eerst beschouwde Ekman dat er zes universele gebaren bestonden voor zes andere universele emoties (angst, woede, vreugde, verdriet, afkeer en verrassing), maar later breidde hij deze uit tot zeventien. Nog later ontwikkelde hij het Facial Action Coding System (FACS) om alle menselijke uitdrukkingen, die we op de een of andere manier in het gezicht kunnen identificeren, te categoriseren.

Deze methode classificeert gezichtsuitdrukkingen door de bewegingen van de gezichtsspieren te bestuderen. De methode houdt rekening met wat een persoon wil uitdrukken als hij zijn wenkbrauwen naar beneden trekt, zijn neus rimpelt, met zijn ogen knippert, zijn hoofd optilt of juist draait, of met de richting en inclinatie van het hoofd. Alles telt mee.

Verschillende gezichtsuitdrukkingen

Zoals je ziet, wordt de basis van het onderzoek van Paul Ekman gevormd door de kenmerken en toestanden van de mens. Zijn bijdragen stonden bijvoorbeeld tot drie keer toe garant voor de Prijs voor Wetenschappelijk Onderzoek van het National Institute of Mental Health.

Momenteel worden de resultaten van zijn meer dan 40 jaar aan waardevolle ontdekkingen toegepast op een groot aantal gebieden, van het onderzoek naar schizofrenie tot het detecteren van leugens. Een professional die zeer de moeite waard is om niet uit het oog te verliezen, vind je niet? 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.