De beste citaten van Carl Rogers

De beste citaten van Carl Rogers
Beatriz Caballero

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Beatriz Caballero.

Laatste update: 27 december, 2022

Carl Rogers heeft vaak gesproken over de controle die we over onze lotsbestemming hebben. Hij sprak over ervaring en persoonlijke groei, en ook over de waarde van mensen en relaties. De citaten van Carl Rogers laten je over het leven nadenken.

Sinds de jaren vijftig is Carl Rogers een uitmuntend figuur geweest in het veld van de humanistische psychologie. Zijn meest bekende publicaties zijn Client-Centered Therapy (1951), en Becoming a Person (1961).

Samen met Abraham Maslow was Rogers psycholoog die een groot belang hechtte aan persoonlijke ontwikkeling. Veel citaten van Carl Rogers zijn gericht op het helpen van mensen bij het nadenken over hun eigen leven. Daarom hebben we in dit artikel enkele van zijn beste citaten voor jou gebundeld.

Empathie, één van de favoriete onderwerpen van Carl Rogers

“Empathisch zijn betekent dat je de wereld door de ogen van de ander ziet en niet dat je jouw wereld weerspiegeld ziet in hun ogen.”

Empathie is vanuit het perspectief van Carl Rogers een fundamenteel concept. Eigenlijk beschouwde hij het als één van de basishoudingen die een persoon moet ontwikkelen om tot zelfverwezenlijking te komen.

Nu, volgens Carl Rogers betekent empathisch zijn niet dat je jezelf in een ander verplaatst. Empathie vereist ernstig werk, reflectie en kennis over hoe de andere persoon de wereld rond hem waarneemt en ervaart.

Empathie is niet alleen wat jij zou doen in de situatie van de ander. Maar het is ook hoe jij in die situatie zou reageren op basis van hun visie op de wereld.

Rechtstreekse ervaring is prioriteit

“Noch de bijbel, noch de profeten, noch de openbaringen van God of van mensen… Niets heeft prioriteit boven rechtstreekse ervaring.”

Dit citaat is controversieel, maar het zet je ook aan het denken. Rogers beklemtoont dat onze belangrijkste gids niet anderen zijn, en zelfs niet het geloof. De belangrijkste gids bevindt zich in jezelf.

Rogers zegt dat de hoogste autoriteit de eigen ervaring is van een persoon. Hij denkt dat we moeten luisteren naar het oordeel van andere mensen. Maar hij zegt dat we ze niet als een gids moeten beschouwen.

Elk mens moet dus als een individu behandeld worden die respect verdient. Elk mens heeft het recht op zijn eigen manier en met de kracht van de autonome keuze zijn ervaring te evalueren.

Vrouw die geniet van de zon op haar gezicht

Aanvaarding als een drijfveer voor verandering

“De vreemde paradox is dat, wanneer ik mezelf aanvaard zoals ik ben, ik dan kan veranderen.”

Voor Rogers is aanvaarding de basis voor verandering. Als er geen aanvaarding is, dan is er geen verandering omdat de geest ‘verloren’ is. We moeten dus kijken wie we werkelijk zijn en onszelf leren kennen. Dit is de sleutel om als persoon te groeien.

De waarde van jezelf zijn

“Ik voel me gelukkiger alleen door mezelf te zijn en anderen zichzelf te laten zijn.”

Carl Rogers vindt dat mensen even mooi zijn als zonsondergangen – als ze zonsondergangen mogen zijn. Hiermee willen we zeggen dat hij boven alles oprechtheid en authenticiteit waardeert; de natuurlijke staat van elk van ons.

Rogers leerde in zijn relaties dat het op lange termijn niet helpt te doen alsof hij iemand is die hij niet is. We kunnen niet gelukkig zijn als we een valse versie tonen van onszelf. Want dan wijzen we onszelf echt af.

Onze gevoelens toegeven

“Het gaat niet over het verwijderen van het gevoel uit onze gedachten of over het verbergen ervan, maar over het gevoel ervaren in aanvaarding.”

Wanneer we een gevoel ervaren, dan is de gepaste handeling het te aanvaarden, niet het te ontwijken of onderdrukken. Want het gevoel moet beschermd en gehoord worden.

Welke boodschap draagt het met zich mee? Alleen dan zullen we in staat zijn onszelf en anderen te kennen. Alleen dan zullen we elkaar leren kennen.

Twee handen waar een hartje in ligt

Onzekerheid verdragen

“Ik besef dat als ik stabiel, voorzichtig en statisch zou zijn, ik dan in de dood zou leven. Daarom aanvaard ik verwarring, onzekerheid, angst en emotionele voor- en tegenspoed. Want dat is de prijs die ik bereid ben te betalen voor een vloeiend, verwarrend en boeiend leven.”

Angst en onzekerheid zijn onze kameraden in het leven. Je kan niet alles controleren of voorspellen. Zelfs niet alles is veilig. Verwarring en emotionele voor- en tegenspoed zullen gebeuren. We moeten dus voorbereid zijn.

Het idee dat we alles onder controle hebben, komt van de angst niet te weten hoe we moeten reageren. Het is het resultaat van onzekerheid. En zelfs al is het onmogelijk op alles voorbereid te zijn, toch handelen we soms alsof we dat wel kunnen. We raken zo gevangen in een geestelijke rigiditeit.

Als we in de stroom willen leven, dan moeten we leren loslaten. Dit zal de weg openen naar flexibiliteit en vreugde.

Leren leren

“De ontwikkelde man is de man die leert te leren.”

Carl Rogers begreep dat hij, als een ontwikkeld persoon, probeerde te groeien en te veranderen. Zelfkennis en zelfverwezenlijking gaan hand in hand op het pad van het leven. Om ontwikkeld te zijn moet iemand geïnformeerd zijn, nadenken en dingen in twijfel trekken.

Jongen die in een rad loopt

We stellen vast dat Carl Rogers een nalatenschap achtergelaten heeft die een geweldige bron van kennis is. Het kan mensen echt helpen. In zijn eerste jaren als een professionele psycholoog heeft hij zichzelf steeds dezelfde vraag gesteld: hoe kan ik deze persoon behandelen, genezen of veranderen?

Maar zijn ervaring heeft deze vraag uiteindelijk veranderd in: hoe kan ik voor een relatie zorgen die deze persoon voor zijn eigen persoonlijke groei kan gebruiken?

Zijn talrijke bijdragen aan de psychotherapie en zijn vernieuwende kijk op de therapeutische praktijk zijn vandaag de dag nog steeds levend. Hij ontwikkelde vele theorieën. Maar sta even stil bij deze citaten want ze zullen je ongetwijfeld helpen om zijn manier van denken te begrijpen. Ze doen ons nadenken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.