Authentiek zijn is de sleutel tot succes

Authentiek zijn betekent zowel ontdekken wie je bent als wat je waarden, verlangens, hoop en angsten zijn. Het enige dat overblijft is de moeilijke taak om je eraan te conformeren en rekening te houden met de druk die de omgeving vaak op je uitoefent om in een bepaald patroon te passen.
Authentiek zijn is de sleutel tot succes
Rocío García Garzón

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Rocío García Garzón.

Laatste update: 14 december, 2023

Beslissen om authentiek te zijn betekent een nieuw persoon worden. Deze nieuwe persoon moet echter bepaalde overtuigingen, dromen en relaties achter zich laten en vervangen door nieuwe. In feite is besluiten om de weg te gaan van wat je gelukkig maakt een onderneming die moed vereist.

Een beslissing als deze markeert het beginpunt van een levenslange reis. Soms kun je je verloren voelen, niet wetend of de optie die je hebt gekozen de juiste is. Omdat het moeilijk is om te weten wat je echt wilt. Je bent misschien bang om ongelijk te hebben en veroordeeld te worden, maar ook bang dat je jezelf niet kunt accepteren zoals je werkelijk bent.

Vrouw balanceert op een treinspoor

Wat betekent authentiek zijn?

Jezelf zijn betekent lachen om wat je grappig vindt, huilen om wat je verdrietig maakt en in woede uitbarsten over wat je woedend maakt. Op dezelfde manier betekent authentiek zijn dat je je leven leeft volgens wat je wilt, voelt en denkt, van moment tot moment, ongeacht wat de rest van de wereld denkt.

Je leeft in een gemeenschap en bouwt je imago op op basis van de ervaringen die je opdoet in je interacties met anderen. Met andere woorden, deze sociale context beïnvloedt je. Hoewel je rekening moet houden met en respect moet hebben voor de mensen om je heen, moet je, om authentiek te zijn, je eigen normen vaststellen en handhaven.

Zoals we hierboven al zeiden, moet je, om authentiek te zijn, waarschijnlijk afstand doen van sommige gewoonten, gedachten en mensen die deel zijn gaan uitmaken van je identiteit of je leven. Want kiezen voor jezelf betekent afscheid nemen van bepaalde elementen van je leven. Dit betekent dat je misschien alleen zult zijn.

Alleen zijn is echter niet hetzelfde als eenzaam zijn. Alleen zijn is een staat van zijn die, als je er goed mee omgaat, je helpt om je persoonlijke vrijheid te verkrijgen en de noodzakelijke stappen naar succes te zetten.

“Het is gemakkelijk in de wereld om naar de mening van de wereld te leven; het is gemakkelijk in de eenzaamheid om naar de onze te leven; maar de grote man is hij die te midden van de menigte met volmaakte zoetheid de onafhankelijkheid van de eenzaamheid bewaart.

Ralph Waldo Emerson

De verwachtingen van anderen

Als je jezelf blootstelt aan de meningen van anderen, kom je tegenover de mensen te staan die je sociale steunstructuur vormen.

  • Je binnenste cirkel. De mensen die je hebben zien groeien en met wie je een hechte band hebt. Ze denken waarschijnlijk dat ze je perfect kennen. Bovendien denken ze dat ze weten wat je wilt en wat het beste voor je is.
  • Je professionele kring. Hun meningen en feedback geven aan hoe professioneel je bent op de werkvloer.
  • Je bredere kring. Dit zijn mensen met wie je misschien ooit een relatie hebt gehad of die je vaag kent. Het zijn zeker niet de belangrijkste mensen in je leven. Toch heb je vaak de neiging om hen die rol te geven. In feite worden ze af en toe een soort perverse spiegel, waarvan je uiteindelijk het spiegelbeeld ziet.
  • Jezelf. Vreemd genoeg ben je uiteindelijk vaak je eigen ergste vijand en de hoofdschuldige aan je onzekerheden en pech.

Vragen als “Wat zullen ze zeggen?” trekken je in een spiraal van vergelijking en twijfel waar je moeilijk doorheen komt. Maar wat bepaalt nu precies wie je bent? Hebben de anderen gelijk of moet je je laten leiden door wat je voelt en wat je echt wilt?

Achterkant van een vrouw in de zon

Angst om authentiek te zijn

De studies van Albert Bandura over sociaal leren toonden aan dat de belangrijkste bron van leren observatie is. Met andere woorden, je leert door het gedrag van anderen en de gevolgen ervan te observeren.

Soms kan het anticiperen op waardevolle informatie ervoor zorgen dat je meer naar buiten kijkt dan naar jezelf. Dit is duidelijker in gevallen waarin je je laat leiden door onzekerheid en angst.

Steven C. Hayes, die werkt binnen het kader van Acceptance and Commitment Therapy, suggereert bijvoorbeeld dat authentiek zijn de sleutel is tot het bereiken van je doelen. Bovendien beweert hij dat het loskoppelen van jezelf de prijs is die je betaalt voor het leven van de dromen van anderen.

Als je je loskoppelt van wat je echt wilt en voelt, koppel je je los van je ware, innerlijke zelf. Dit is een verdedigingsmechanisme dat veel voorkomt bij mensen die niet handelen naar hun eigen verlangens en waarden.

Een ander typisch gedragspatroon dat voortvloeit uit het niet authentiek zijn, is ervaringsvermijding. Dit soort mensen vermijdt voortdurend alles wat hen bang maakt of angstig. Ze hebben echter vaak het gevoel dat datgene waaraan ze ontsnappen in feite is wat ze echt willen.

Betekenisvol leven, de weg naar succes

Wat betekent succes? Iedereen heeft zijn eigen definitie. Acceptatie- en commitmenttherapie stelt dat het verhelderen van je waarden fundamenteel is voor het opbouwen van een leven dat de moeite waard is. Bovendien geven deze waarden betekenis aan wie je bent.

Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert om iets anders van je te maken, is de grootste prestatie.”

-Ralph Waldo Emerson-

Je bent geneigd je te richten op wat anderen van je verwachten en wat ze willen. Maar om authentiek te zijn, moet je beginnen met je op jezelf te richten. Meer specifiek moet je jezelf grondig leren kennen. Dat betekent tolereren, sterker nog, zelfs alleen willen zijn. Dit leidt je niet naar het niets, maar naar jezelf.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.