Angst bij de millenniumgeneratie

Angst- en stressstoornissen zijn wijdverbreid onder de millenniumgeneratie. Dit is echter geen toeval. Hier vertellen we je waarom.
Angst bij de millenniumgeneratie

Laatste update: 02 november, 2021

Millennials zijn een controversiële generatie. Men zegt meestal dat ze verslaafd zijn aan sociale media. Daarnaast dat ze meer problemen in hun leven hebben dan hun ouders. Gegevens suggereren zelfs dat de angst bij de millenniumgeneratie de hoogste in de geschiedenis is.

Chronologisch gezien is een millennial iedereen geboren tussen 1981 en 1993. Deze periode in de tijd wordt gekenmerkt door bepaalde mijlpalen die een groot effect lijken te hebben gehad op deze hele generatie. Hier vertellen we hoe.

De sociaal-culturele context van millennials

De periode tussen 1981 en 1993 was het moment waarop de grote technologische en sociale veranderingen plaatsvonden die hebben geleid tot de wereld die we nu kennen.

Degenen die op dit punt zijn geboren, groeiden op met de komst van internet in veel van hun huizen. Daarnaast beleefde de samenleving een bloeitijd en was iedereen zich er totaal niet van bewust dat we op weg waren naar de economische crisis van 2008.

Aan de andere kant markeerde seksuele voorlichting op scholen het begin van een cultuur van gezonde seksualiteit. Dit ging gepaard met een open geest die zich inzet voor het verwelkomen van groepen die tot dan toe werden gekenmerkt door stereotypen en sociale stigma’s.

We hebben het dus over een sociale en economische evolutie die vervolgens werd getroffen door een aardbeving met de economische crisis van 2008. Hoe kan dit verband houden met angststoornissen?

Millennial met angst

Angst in de millenniumgeneratie

Angst, als een mentale toestand, niet als een symptoom, wordt gekenmerkt door zorgen of nervositeit bij gebeurtenissen die nog niet hebben plaatsgevonden.

Wanneer deze bezorgdheid extreem hoge niveaus bereikt en in de loop van de tijd wordt gehandhaafd boven wat als gezond wordt beschouwd, kunnen we het hebben over een angststoornis. Normaal gesproken zijn de interne en externe factoren die deze angst veroorzaken gelijktijdig en interageren ze met elkaar.

Sommige sociaal psychologen, zoals Victoria Docu (Engelse link), geven ons verschillende redenen waarom angst bij de millenniumgeneratie zo gewoon is. Hier zijn er een paar:

De hoge verwachtingen 

Het gevoel van dynamiek en vooruitgang in de vroege kinderjaren van deze generatie stellen hoge verwachtingen: op bijna alle niveaus exponentiële ontwikkeling voortzetten.

Er was een welvaart die hen de ruimte gaf om te trainen en zich voor te bereiden. Bovendien hoefden ze zich niet te haasten om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt zoals vorige generaties.

De krimp van de markt vertroebelde echter het optimisme, sloot bedrijven en maakte een einde aan veel initiatieven, zelfs voordat ze waren begonnen.

Het bericht veranderde van “je kunt krijgen wat je wilt” in “je zult genoegen moeten nemen met wat er is”. Als er iets was, dan wel. Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze periode een voedingsbodem bleek voor chronische frustratie en angst.

Geboren in een omgeving van overbescherming, hebben ze zich moeten aanpassen aan een tijd van constante verandering

De oudere generatie leefde in een wereld waar de middelen schaars waren en de mogelijkheden beperkt. Dit resulteerde in een overbezorgde opvoedingsstijl, waarbij ze de middelen hadden om te investeren in het hebben van een ‘trofeekind’.

Toen de samenleving en de economie echter snel begonnen te veranderen, was onzekerheid over de nieuwe uitdagingen die men het hoofd moest bieden een van de belangrijkste oorzaken van angst.

Psychosociale ontwikkeling naar individualisme

De consumptiemaatschappij en de geboorte van sociale netwerken hebben millennials een zelfgevoel gegeven dat gebaseerd is op individualiteit en gevoed wordt door de versterking van de publieke goedkeuring.

Hoewel men hen op een later tijdstip waarschuwde voor de misleidingen van het virtuele leven, waren veel millennials in feite al tot op zekere hoogte afhankelijk van goedkeuring.

Vitale omstandigheden die onverenigbaar zijn met psychisch welzijn

Veel millennials vonden het moeilijk om een huis of goedbetaalde baan te vinden. Dit heeft hun psychosociale rijping op bepaalde gebieden vertraagd. Bijvoorbeeld coping in het volwassen leven zonder ouderlijke hulp.

In feite is de gemiddelde leeftijd van emancipatie aanzienlijk vertraagd. Dit heeft bij sommigen een gevoel van frustratie en stagnatie veroorzaakt.

Slechte levensgewoonten

Het misbruik van cafeïne, slechte slaaphygiëne en overmatig gebruik van mobiele apparaten. Dit zijn onder andere de gewoonten die deze generatie kenmerken.

Het zijn gewoonten die hen vatbaar maken voor bepaalde mentale toestanden die verenigbaar zijn met angst. Er zijn trouwens onderzoeken die de consumptie van cafeïne en andere stoffen in verband hebben gebracht met angst. Wel vonden ze een directe link tussen de twee.

Jongeren met mobiel

Verandering in gezinsmodellen

Het traditionele gezinsmodel van twee ouders van verschillend geslacht plus kinderen werd beïnvloed door de politieke en sociale veranderingen die de vorige generatie doormaakte.

Daarom moesten millennials zich aanpassen aan echtscheidingen en eenoudergezinnen. Daarnaast was er vanuit de samenleving weerstand tegen niet-heteroseksuele stellen die de rol van ouders op zich namen. Dit waren inderdaad tot nu toe ondenkbare modellen, bij gebrek aan de psychosociale middelen die we nu hebben.

Alle hoop is niet verloren

Niet alles wat deze generatie omringt heeft echter te maken met angst en problemen. Men beschouwt de millenniumgeneratie zelfs als een van de generaties met een groter vermogen om zich aan te passen aan veranderingen.

Bovendien zijn ze in staat om hun ruimdenkendheid en tolerantie over te brengen op degenen die hen zowel volgen als voorgaan.

Bovendien worden deze nieuwe generaties gekenmerkt door het overwinnen van het stigma van psychische stoornissen. Daarnaast door het creëren van veilige omgevingen voor al diegenen die lijden aan psychische aandoeningen.

Daarom, ondanks het feit dat angst in de millenniumgeneratie een probleem is dat we nog moeten corrigeren, hebben de bronnen die eruit zijn voortgekomen een solide basis gelegd voor een goed beheer van de geestelijke gezondheid. Wellicht ook interessant voor jou

Millennials en het huwelijk: een nieuwe sociale trend
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Millennials en het huwelijk: een nieuwe sociale trend

Velen beweren dat het huwelijk in dalende lijn gaat. De laatste vaststellingen spreken dit echter tegen. Ontdek hier alles over millennials en het ...
De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.