Androgyne hersenen: wat betekent het en wat zijn de voordelen?

Androgyne hersenen zijn een aandoening die een belangrijke link lijkt te hebben met de geestelijke gezondheid. Lees meer in dit artikel.
Androgyne hersenen: wat betekent het en wat zijn de voordelen?
Ebiezer López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Ebiezer López.

Laatste update: 13 oktober, 2023

Ze zeggen dat mannen en vrouwen erg van elkaar verschillen. Maar hoe nauwkeurig is deze bewering? Op biologisch niveau hebben sommige auteurs gewezen op het bestaan van mannelijke en vrouwelijke hersenen. Ze baseren dit op functionele en structurele variabelen. Nieuwe studies lijken echter het bestaan van androgyne hersenen aan te tonen, een tussenliggend punt tussen de twee polen.

Het lijkt erop dat deze aandoening veel voordelen heeft op adaptief niveau. Daarom is dit gebied een actief onderzoeksgebied. Bovendien roept het interessante vragen op over genderrollen in de samenleving.

Is het nodig om mannelijke en vrouwelijke stereotypen overboord te gooien als het gaat om aanpassing? In dit artikel proberen we deze vraag te beantwoorden.

Androgyne hersenen

Het menselijk brein is een van de meest bestudeerde organen in de geschiedenis van de wetenschap. Toch begrijpen we het nog steeds niet helemaal. In feite is er elke dag wel een nieuw onderzoek dat ons nieuwe informatie over het onderwerp geeft.

Een van de meest besproken aspecten betreft de seksuele differentiatie van de hersenen. Met andere woorden, zijn de hersenen van een man anders dan die van een vrouw? Op het eerste gezicht lijkt dat zeker zo te zijn.

Om te beginnen is het volume van dit orgaan bij mannen gemiddeld 13 tot 18 procent groter dan bij vrouwen. Ten tweede, wat de hemisferen betreft, is bij mannen de linkerhersenhelft meer ontwikkeld. Ten derde zijn er ook verschillen vastgesteld in de grootte van de hippocampus of de dichtheid van grijze en witte stof. Is dit dan de reden waarom mannen en vrouwen zich verschillend gedragen?

Ander onderzoek wijst er juist op dat androgynie van de hersenen een meer valide opvatting is. Om deze aandoening beter te begrijpen, noemen we een studie (Engelse link) van Joel et al. (2015) over hersenverschillen.

In deze studie analyseerden de auteurs 1400 menselijke hersenbeelden. Ze concludeerden dat elk brein een unieke combinatie van eigenschappen heeft. Als gevolg daarvan bestaan er geen mannelijke of vrouwelijke hersenen.

Later, in 2018, publiceerden dezelfde auteur en haar team een nieuw werk (Engelse link) waarin ze de structuur van 2.176 menselijke hersenen analyseerden. Ze vonden geen significante verschillen tussen de hersenen van mannen en vrouwen.

Blauw oplichtend brein

Androgyne hersenen en geestelijke gezondheid

Een “androgyne” persoon verwijst naar een individu met gedrag dat eigenschappen combineert die op sociaal niveau als zowel mannelijk als vrouwelijk worden beschouwd. In het verlengde hiervan is androgynie van de hersenen in verband gebracht met een grotere cognitieve flexibiliteit bij het aanpassen aan de omgeving.

In deze zin hebben Zhang et al. (2021) een onderzoek (Engelse link) uitgevoerd waarin ze neurale beelden van 9.620 mensen analyseerden. De onderzoekers stelden een mannelijk en vrouwelijk hersencontinuüm of spectrum vast.

Degenen die zich ergens in het midden bevonden, vertoonden minder symptomen die geassocieerd werden met angst en depressie, vergeleken met degenen die zich elders in het spectrum bevonden.

Uitgaande van deze premisse, is het mogelijk om te bevestigen dat een meer androgyne cognitieve configuratie de neiging heeft om gunstig te zijn. De reden hiervoor is dat dit soort hersenen meer plasticiteit heeft, wat het oplossen van problemen en aanpassing vergemakkelijkt. Dit bevordert op zijn beurt het psychologisch welzijn, omdat er minder stress en angst wordt ervaren.


Dit artikel kan ook interessant voor je zijn: Gendergelijkheid begint thuis: huishoudelijke taken eerlijk verdelen


Implicaties voor genderstereotypen

Neuronen

 

De laatste jaren zijn de discussies rond het begrip gender toegenomen,  zowel op academisch niveau als onder het grote publiek.

Er wordt zelfs gewezen op de stereotypen die geassocieerd worden met het mannelijke en vrouwelijke als oorzakelijke factoren van verschillende geestelijke gezondheidsproblemen. Anderzijds is cerebrale androgynie gerelateerd aan een groter psychologisch welzijn.

Deze discussies versterken het idee dat genderstereotypen schadelijk kunnen zijn voor mensen. Op sociaal niveau wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat mannen hun gevoelens niet op een open manier uiten. Daarnaast hebben ze de neiging onder sociale druk te staan om de belangrijkste economische kostwinner binnen het gezin te zijn.

Vrouwen zijn op hun beurt vaak het slachtoffer van discriminatie in een traditioneel mannelijke omgeving. Als gevolg daarvan geven velen van hen het op om doelen te bereiken omdat ze die als onmogelijk zien.

Factoren die samenhangen met mannelijke en vrouwelijke stereotypen kunnen emotioneel leed veroorzaken bij mannen en vrouwen. Dit wordt steeds vaker gezien bij mensen die er meer naar streven om te passen binnen de patronen die op sociaal niveau zijn vastgesteld.

In tegenstelling hiermee zouden individuen met een meer androgyn gedrag minder beïnvloed worden door deze lijnen die op sociaal vlak zijn gemarkeerd. Ze hebben dus minder snel last van dit soort druk en voelen zich meestal beter over hun leven.

Concluderend, hoewel er meer onderzoek nodig is, laat het huidige bewijs zien dat het hebben van androgyne hersenen bepaalde voordelen heeft voor de gezondheid.

Bovendien benadrukken de bevindingen die we eerder noemden de noodzaak voor meer onderzoek naar de invloed van genderstereotypen. Het is ook nodig om te beoordelen welke maatregelen nuttig zouden zijn om de gevolgen ervan te verminderen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Joel, D., Berman, Z., Tavor, I., Wexler, N., Gaber, O., Stein, Y., … & Assaf, Y. (2015). Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(50), 15468-15473.
  • Joel, D., Persico, A., Salhov, M., Berman, Z., Oligschläger, S., Meilijson, I., & Averbuch, A. (2018). Analysis of human brain structure reveals that the brain “types” typical of males are also typical of females, and vice versa. Frontiers in human neuroscience, 12, 399.
  • Zhang, Y., Luo, Q., Huang, C. C., Lo, C. Y. Z., Langley, C., Desrivières, S., … & IMAGEN consortium. (2021). The Human Brain Is Best Described as Being on a Female/Male Continuum: Evidence from a Neuroimaging Connectivity Study. Cerebral Cortex, 31(6), 3021-3033.
  • Ruigrok, A. N., Salimi-Khorshidi, G., Lai, M. C., Baron-Cohen, S., Lombardo, M. V., Tait, R. J., & Suckling, J. (2014). A meta-analysis of sex differences in human brain structure. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 39, 34-50.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.