Alles wat je moet weten over psychologie

Wist je dat psychologie de wetenschappelijke studie van de geest en het gedrag is? Deze veelzijdige discipline omvat vele deelgebieden. Lees verder om veel meer te weten te komen over deze intrigerende discipline.
Alles wat je moet weten over psychologie
Rocío García Garzón

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Rocío García Garzón.

Laatste update: 05 september, 2023

Psychologie is de wetenschappelijke discipline die mentale toestanden, processen en gedrag bij mensen en andere dieren bestudeert. Deze discipline is in grote lijnen op te delen in twee delen. Ten eerste is er een groot beroep van beoefenaars.

Ten tweede is er een kleinere maar groeiende wetenschap van geest, brein en sociaal gedrag. Hoewel beide verschillende doelen en praktijken hebben, integreren sommige psychologen de twee.

Met andere woorden, psychologie is de studie van de geest  en het gedrag. Volgens de American Psychological Association (APA) is het de studie van de geest, hoe deze werkt en hoe deze het gedrag beïnvloedt. De APA stelt ook dat het “alle aspecten van de menselijke ervaring omvat – van de functies van de hersenen tot de acties van naties, van de ontwikkeling van kinderen tot de zorg voor ouderen.”

Deze discipline omvat vele deelgebieden van onderzoek, zoals menselijke ontwikkeling, sport, gezondheid, klinisch, sociaal gedrag en cognitieve processen. Psychologie is eigenlijk een heel nieuwe wetenschap, met de meeste vooruitgang in de afgelopen 150 jaar of zo. De oorsprong gaat echter terug tot het oude Griekenland, 400-500 jaar voor Christus.

Hoewel psychologen en psychiaters samenwerken om mensen met psychische aandoeningen te helpen, zijn ze niet hetzelfde. Ter verduidelijking: psychologen behandelen een patiënt door middel van psychotherapie en helpen de symptomen te verlichten door gedragsverandering. De rol van de psychiater is het voorschrijven van medicijnen en andere interventies om psychische aandoeningen te beheersen.

Psychologie is , in tegenstelling tot scheikunde, in tegenstelling tot algebra, in tegenstelling tot literatuur, een handleiding voor je eigen geest. Het is een gids voor het leven.”

Daniël Goldstein

De wetenschap van de psychologie

De wetenschap van de psychologie komt de samenleving ten goede en verbetert ons leven. Psychologen onderzoeken de relaties tussen hersenfunctie en gedrag. Vervolgens de omgeving en het gedrag, waarbij ze toepassen wat ze leren om ons begrip te verlichten en de wereld om ons heen te verbeteren.

De go-to-wetenschap

Nieuwsgierigheid maakt deel uit van de menselijke natuur. Een van de eerste vragen die kinderen leren stellen, is “waarom?” Als volwassenen blijven we ons afvragen. Met behulp van empirische methoden passen psychologen universele nieuwsgierigheid toe om onderzoeksgegevens te verzamelen. Hierdoor kunnen ze de meest uitdagende problemen van de samenleving beter begrijpen en oplossen.

Psychologen hanteren dan de wetenschappelijke methode. Daarna passen psychologen het inzicht toe dat door onderzoek is vergaard en creëren ze op bewijzen gebaseerde strategieën. Deze lossen problemen op en verbeteren levens. Het resultaat is dat de psychologische wetenschap betere manieren onthult waarop mensen kunnen leven in een complexe wereld.

Wetenschap in actie

Psychologie is een veelzijdig vakgebied. Psychologen voeren fundamenteel en toegepast onderzoek uit, dienen als adviseurs voor gemeenschappen en organisaties, diagnosticeren en behandelen mensen, en geven les aan toekomstige psychologen en degenen die andere disciplines zullen nastreven. Ze testen bijvoorbeeld intelligentie en persoonlijkheid.

Veel psychologen werken als zorgverleners. Ze beoordelen gedrags- en mentale functies en welzijn. Andere psychologen bestuderen hoe mensen zich tot elkaar en tot machines verhouden en werken aan het verbeteren van deze relaties. Evenzo vermindert de toepassing van psychologisch onderzoek de economische last van ziekten voor de samenleving.

De wetenschap van de psychologie is alomtegenwoordig. Psychologen werken in enkele van de meest vooraanstaande bedrijven en organisaties van het land. Van Google, Boeing en NASA tot de federale overheid , zorgorganisaties, onderzoeksgroepen, Disney en NASCAR – psychologen spelen een belangrijke rol.

Takken

Er zijn verschillende soorten psychologie die verschillende doelen dienen. Er is geen vaste manier om ze te classificeren, maar hier zijn enkele veelvoorkomende typen.

Klinische psychologie

Klinisch psychologen integreren wetenschap, theorie en praktijk om problemen met aanpassing, handicap en ongemak te begrijpen, te voorspellen en te verlichten. Het bevordert adaptie, aanpassing en persoonlijke ontwikkeling.

Cognitieve psychologie

Het onderzoekt interne mentale processen, zoals probleemoplossing, geheugen, leren en taal. Cognitieve psychologen kijken naar hoe mensen denken, waarnemen en leren. Daarnaast bestudeert het hoe we informatie verwerken.

Ontwikkelingspsychologie

Het is de wetenschappelijke studie van systematische psychologische veranderingen die mensen in hun leven ervaren. Vaak verwijst het naar de menselijke ontwikkeling. Het richt zich niet alleen op baby’s en kinderen, maar ook op tieners, volwassenen en ouderen.

Evolutionaire psychologie

Het kijkt naar hoe menselijk gedrag psychologische aanpassingen tijdens de evolutie beïnvloedt. Een evolutionair psycholoog gelooft dat menselijke psychologische eigenschappen adaptief zijn, waardoor we in de tijd kunnen overleven.

Forensische psychologie

Het gaat om het toepassen van psychologie op strafrechtelijk onderzoek en de wet. Een forensisch psycholoog beoefent het als een wetenschap binnen het strafrechtsysteem en civiele rechtbanken. Dit vitale werk beïnvloedt een zaak.

Gezondheidspsychologie

Ook bekend als gedragsgeneeskunde, observeert het hoe gedrag, biologie en sociale context ziekte en gezondheid beïnvloeden. Psychologen richten zich op de hele persoon, en wat precies hun gezondheidstoestand beïnvloedt.

Beroepspsychologie

Arbeidspsychologen beoordelen en doen aanbevelingen over de arbeidsprestaties van mensen. Ze helpen bedrijven effectieve manieren te vinden om te functioneren, door te leren hoe mensen zich op het werk gedragen.

Sociale psychologie

Sociaal psychologen gebruiken wetenschappelijke methoden om te begrijpen hoe sociale invloeden het menselijk gedrag beïnvloeden. Het probeert uit te leggen hoe gevoelens en gedrag worden beïnvloed door de feitelijke of impliciete aanwezigheid van andere mensen.

Andere takken zijn onder meer militaire, consumenten-, onderwijs-, interculturele en milieupsychologen . Geloof het of niet, het aantal vestigingen blijft groeien.

Verrassende mythes over psychologie en de wetenschap erachter

Veel van wat je weet over psychologie kan een leugen zijn. In de afgelopen decennia was er een opkomst van tientallen mythen. Deze gaven mensen een vals gevoel van begrip over hoe hun hersenen werken en hoe ze andermans gedrag moeten interpreteren.

Hier is ons doel om de ware wetenschap te onderwijzen die onze gedachten en gedragingen aanstuurt. Dus besloten we om drie populaire mythen te overwinnen en de wetenschap uit te leggen waarom ze onjuist zijn.

Mensen zijn creatief als ze in groepen brainstormen

De mythe

De zakenwereld van vandaag staat meer dan ooit te popelen om samenwerking te bevorderen. Het is echter uitsluitend gebaseerd op de populaire overtuiging dat meerdere hoofden beter zijn dan één. We hebben er baat bij om feedback te krijgen en van elkaar te leren. Maar het is een mythe dat groepen meer en betere ideeën kunnen bedenken dan individuen.

De wetenschap

Volgens het American Institute of Graphic Arts en vele andere onderzoekers zijn brainstormsessies in groepen precies het tegenovergestelde. Bovenal beperken ze de creativiteit in plaats van deze te versterken.

Tegenpolen trekken en maken betere partners

De mythe

Het is een mythe dat je je tijdens het daten waarschijnlijk aangetrokken voelt tot mensen die heel anders zijn dan jij. De belangrijkste reden waarom deze mythe zo populair is, is dat mensen de valse logica geloven. Ze geloven zeker dat potentiële partners met tegengestelde eigenschappen ons aantrekken omdat ze een evenwichtige relatie zullen creëren.

De wetenschap

Onderzoek toont daarentegen aan dat het tegenovergestelde waar is. We voelen ons aangetrokken tot potentiële partners die op ons lijken. Niet alleen dat, maar gelijkenis duidt op langdurige relatiesucces. In feite zijn vergelijkbare mensen het doorgaans over meer dingen eens en delen ze dezelfde communicatievoorkeuren.

Het ego is geen baas in zijn eigen huis.”

Sigmund Freud

De verschillende soorten psychotherapie

Probeer je angst of depressie onder controle te krijgen, maar weet je niet waar te beginnen? Je bent niet alleen. De psychotherapiewereld is verwarrend voor degenen die er nieuw in zijn. Er is een scala aan therapeutische benaderingen, maar geen enkel type is geschikt voor iedereen. Om je te helpen vertrouwd te raken met de benaderingen, volgt hier een gids voor vier veelgebruikte vormen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende, doelgerichte therapie gericht op het verband tussen onze gedachten en ons handelen. Het helpt mensen om denkpatronen te veranderen die ongezond, onproductief of invaliderend gedrag veroorzaken.

Psychotherapeuten gebruiken deze benadering vaak bij mensen die lijden aan angst, depressie, stress of fobieën. Het is ook populair bij mensen die schadelijke gewoonten en verslavingen willen overwinnen, zoals roken, te veel eten of gokken.

Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie benadrukt hoe bepaalde levensgebeurtenissen en relaties, zowel in het verleden als in het heden, je huidige gevoelens beïnvloeden. Het belangrijkste is dat het zich ook richt op hoe levensgebeurtenissen zowel huidige relaties als keuzes beïnvloeden.

Het doel is om je te helpen negatieve gevoelens en onderdrukte emoties te begrijpen. Op deze manier kun je interne conflicten oplossen en levenservaringen verbeteren. Ten slotte zoeken mensen met depressie, angst en paniekstoornissen deze benadering.

Dialectische gedragstherapie

DGT is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Het belangrijkste doel is om mensen de vaardigheden bij te brengen om hun emoties te reguleren en op een gezonde manier met stress om te gaan. Ook verbetert het relaties en levens.

Hoewel gemaakt voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, wordt DGT gebruikt om mentale aandoeningen te behandelen. Bovendien is het vooral nuttig voor mensen met schijnbaar onbeheersbare en intense negatieve emoties, die bereid zijn zichzelf te beschadigen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.