Albert Einstein: biografie van een revolutionair genie

Albert Einstein wendde zich tot denkbeeldige experimenten om zijn theorieën te testen. Hij was de eerste die het had over de uitbreiding van het universum en het oneindige verleden ervan.
Albert Einstein: biografie van een revolutionair genie
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

Albert Einstein was een wetenschapper en een revolutionair genie. Hij vond schoonheid in duisternis, revolutioneerde de natuurkunde en hielp ons het universum op nieuwe manieren te begrijpen. Hij zei vaak dat hij geen talent had en dat hij gewoon een gepassioneerde en nieuwsgierige man was. Nieuwsgierigheid en creativiteit waren zonder twijfel zijn kernprincipes.

Albert Einstein is wellicht de meest charismatische figuur van de 20e eeuw. We kennen allemaal zijn beroemde massa-energierelatie, E = mc2. We moeten hem echter ook erkenning geven voor het leggen van de basis voor kosmologie, statistische fysica en kwantumfysica.

Bovendien noemen veel mensen hem de ‘vader van de atoombom’, omdat zijn werk hielp bij de ontwikkeling van het Manhattan-project. Desalniettemin zag Einstein zichzelf als een pacifist.

Hij heeft dan ook meerdere malen aangegeven hoeveel spijt hij ervan had dat hij Roosevelt had overgehaald om zijn onderzoek te financieren. Toch hebben zijn vorderingen en ontdekkingen de geschiedenis op vele manieren veranderd.

Het werk van Einstein was van essentieel belang voor Stephen Hawking. Zijn nalatenschap is zo groot en inspirerend dat veel van zijn voorspellingen vandaag de dag nog steeds worden bevestigd, zoals het geval is met zwaartekrachtgolven.

Een jongen die de wereld verbaasde

Foto van een jonge einstein

Einstein werd geboren in Ulm, Duitsland, in een Joods gezin. Zijn vader, Hermann Einstein, was een zakenman en zijn moeder, Pauline Koch, was een pianist. Muziek maakte daarom al van jongs af aan een belangrijk onderdeel uit van Einsteins leven.

Opgemerkt moet worden dat Einstein pas op zeer late leeftijd begon met praten en erg langzaam begon te leren lezen en schrijven. Bovendien was hij geheimzinnig, rustig en zeer introvert. Dit zorgde er allemaal voor dat zijn ouders en leraren dachten dat hij een soort van leerstoornis had.

Zelf beschreef hij die periode van zijn leven echter als een soort toevluchtsoord waarin hij begon na te denken over dingen waar niemand anders aan dacht. Op zesjarige leeftijd begon hij vragen te stellen over ruimte en tijd.

Vanwege zijn muzikale opleiding, zijn geduldige zuster en zijn oom Jakob (die een passie had voor algebra en onderzoek), begon Einstein zich open te stellen voor de wereld.

Op zijn 15e begon hij op eigen houtje de infinitesimale calculus te bestuderen. Toen hij 17 werd, ging hij natuurkunde en wiskunde studeren aan het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich. Kort daarna ontmoette hij de liefde van zijn leven, Mileva Marić, een briljante Servische klasgenoot met wie hij uiteindelijk twee kinderen kreeg.

Zijn wetenschappelijke nalatenschap

In 1905 publiceerde hij verschillende artikelen die van fundamenteel belang waren voor zijn nalatenschap als wetenschapper. In het eerste artikel onderzocht hij de Brownse beweging (de willekeurige beweging van deeltjes die in een vloeistof zitten).

De andere artikelen verwezen naar belangrijke gebeurtenissen, zoals het foto-elektrisch effect, de speciale relativiteitstheorie en de massa-energierelatie. Het foto-elektrisch effect leverde hem in 1921, bijna twee decennia later, de Nobelprijs voor de natuurkunde op. Einstein werkte ook als professor aan universiteiten in Bern, Praag en Berlijn.

Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, vluchtte hij naar de Verenigde Staten, waar hij de laatste 25 jaar van zijn leven doorbracht. Hij overleed op 18 april 1955 aan een plotselinge aneurysma. Hij was op dat moment 76 jaar oud.

Ik wil gaan wanneer ik wil. Het is smakeloos om het leven kunstmatig te verlengen. Ik heb mijn aandeel geleverd, het is tijd om te gaan. Ik zal het elegant doen.

-Albert Einstein-

Albert Einstein was een revolutionair genie

Hij was een revolutionair genie en maakte vaak gebruik van iets dat hij ‘gedachte-experimenten’ noemde. Hij besteedde veel tijd aan het bedenken van verschillende aspecten van zijn theorieën. Zo kon hij zich bijvoorbeeld een man voorstellen die door de ruimte reist in een lift. Of blinde kevers die kruipen over gebogen oppervlakken.

Door middel van zijn experimenten kon hij verschillende elementen uitleggen over de zwaartekracht of de manier waarop fotonen in een gebogen lijn lopen en niet in een rechte lijn zoals veel mensen eerder geloofden. Tegenwoordig blijven een hele hoop mensen veel van zijn theorieën aantonen.

Foto van albert einstein

Het foto-elektrisch effect

Veel mensen denken dat Einstein een Nobelprijs ontving voor zijn relativiteitstheorie. Het was echter voor het foto-elektrisch effect.

Het is dankzij deze ontdekking dat we tegenwoordig gebruik kunnen maken van allerlei essentiële technologieën, zoals de televisie, zonnepanelen, microchips, bewegingssensoren, kopieerapparaten, digitale camera’s en automatische lampen.

Revolutionair genie aanschouwt het universum

Relativiteitstheorie

In 1915 presenteerde Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie aan de Pruisische Academie van Wetenschappen. Met deze theorie probeerde hij Newtons wet van zwaartekracht te ontkrachten.

Andere bijdragen van dit revolutionair genie

Einsteins nalatenschap is zeer uitgebreid en begon met zijn eerste publicaties in 1905. Zijn speurtocht naar een verenigde veldtheorie nam veel van zijn latere jaren in beslag. Dit komt omdat hij zwaartekracht wilde verzoenen met de beschrijving van het elektromagnetisme. Dit zijn echter enkele van zijn minder bekende bijdragen.

Zelfs vandaag de dag zijn we nog steeds niet in staat geweest om antwoord te geven op veel van zijn vragen. Albert Einstein was een pionier in het onthullen van de geheimen van het universum en de mysteries van het atoom.

Zijn creativiteit en nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Zijn kritische geest was in staat om dingen uit te dagen die anderen als vanzelfsprekend aannamen. Uiteindelijk is dat wat een authentieke wetenschapper en een echte kenniszoeker moet doen: de gevestigde orde uitdagen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Einstein, A. (1956). Investigations on the Theory of the Brownian Movement. Courier Corporation.
  • Einstein, A. (2011). The Theory of Relativity: And Other Essays. Open Road Media.
  • Einstein, A. (1905). Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. Annalen der physik322(8), 549-560.
  • Einstein, A. (1905). Zur elektrodynamik bewegter körper. Annalen der physik322(10), 891-921.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.