Acht principes van pragmatisch optimisme

Acht principes van pragmatisch optimisme
Sara Clemente

Geschreven en geverifieerd door Psycholoog en journalist Sara Clemente.

Laatste update: 27 december, 2022

Menselijke wezens hebben heel wat meegemaakt om te komen waar ze nu zijn. Dat heeft uitermate veel optimisme gevergd. Toch bezit niet iedereen dezelfde combinatie van dromen en moed. Misschien kunnen de principes van pragmatisch optimisme ons helpen.

De schrijver en opvoeder Mark Stevenson kwam met dit idee op de proppen. Hij wou de gemeenschappelijke kenmerken van optimistische mensen identificeren. Hij stelde acht principes van pragmatisch optimisme op.

Wetenschappelijke en technologische veranderingen wijzigen de maatschappij waarin we leven. Dat is de reden dat Stevenson gelooft dat we op een enigszins andere manier moeten onderwijzen en leven dan we in het verleden deden. Hij zegt dat we een inspanning moeten leveren om pragmatische en optimistische gedachten te hebben.

Dit is wat hij zich afvraagt. Hoe komt het dat bepaalde mensen het in onze voortdurende veranderende wereld goed doen? Wat hebben ze allemaal gemeenschappelijk dat de kans groter is dat ze voor de toekomst vechten en de wereld veranderen?

De principes van pragmatisch optimisme

Dromen en fantaseren

Optimisme is de neiging tot hopen dat de toekomst gunstige resultaten zal bevatten. Het vereist wilskracht om oplossingen en mogelijkheden te ontdekken en zich altijd op het positieve te richten. Stevenson kijkt neer op de aanpassing die tegenwoordig overheerst. Hij moedigt ons aan om te fantaseren en te dromen. Hij wil ons stimuleren om de toekomst op te vrolijken die we verdienen. De enige manier om pragmatisch optimisme toe te passen is door ons te laten leiden door wat we verlangen.

Creëren ten voordele van iedereen

Creëren ten voordele van iedereen

Dit is ook één van de principes van pragmatisch optimisme. Stevenson besefte dat de mensen die opmerkelijke stappen voorwaarts zetten en bijdragen tot de echte vooruitgang in de wereld, zich inzetten voor dingen die groter zijn dan zijzelf. In deze manier van denken is er geen plaats voor egoïsme. Eigenlijk is het een overtuiging die veraf staat van individualisme en narcisme. We moeten dingen creëren ten voordele van iedereen, niet alleen voor slechts enkele mensen of voor onszelf.

Gaan voor wat werkt

Overtuigingen zijn subjectief. Feiten zijn wetenschappelijk objectief. Stevenson gelooft dat pragmatisch optimisme zich op de feiten moet concentreren. Dit zal een wetenschappelijk manier van denken inhouden die gebaseerd is op bewijzen. Hij beveelt met andere woorden aan dat we ons focussen op wat we al weten.

Als voorbeeld vergelijkt hij een ingenieur met een politicus. De ingenieur bouwt gebouwen op basis van een objectieve werkelijkheid. De politicus laat zich leiden door zijn ideologie. Dit zorgt ervoor dat hij de dingen niet ziet zoals ze zijn. Stevenson moedigt ons integendeel aan te denken als ingenieurs.

De groeiende kracht delen

Ideeën delen vermenigvuldigt ze en laat ze groeien. Als we onze ideeën beschermen, beroven we echter de wereld van die ideeën en van de kracht die ze bezitten. Een briljant idee dat we niet delen, is nutteloos. Uiteindelijk zal het uitdoven.

Iedereen is verbonden en alles verandert. Stevenson verzekert ons dat hoe meer we verbonden zijn, hoe sneller ideeën zullen circuleren. De kracht verspreidt zich over het internet. We moeten er dus op een verantwoordelijke manier mee omgaan. We mogen niet zomaar dingen doen zonder de verantwoordelijkheid op te nemen. Dit is één van de belangrijke principes van pragmatisch optimisme.

“Jouw ideeën zijn er om te delen, niet om te beschermen.”

-Mark Stevenson-

Fouten maken is vooruitgaan

Als we het verknoeien, dan is dat geen probleem. We moeten blijven opstaan. Steeds opnieuw. Als we helemaal niet proberen, dan zijn we echter het slachtoffer van onze faalangst. Stevenson zet ons aan tot het maken van fouten. Dat komt omdat hij gelooft dat dit een manier is om vooruit te komen en het juiste antwoord te vinden.

Eigenlijk gelooft hij dat het de beste strategie is voor vooruitgang. Niemand heeft ooit iets ontdekt zonder eerst een fout te maken. Mensen blijven stilstaan als ze denken dat fouten het einde van de wereld zijn. Door dit te doen handelen ze op een onverantwoordelijke manier. Uiteindelijk bevinden ze zich op de verkeerde weg.

Doen in plaats van proberen

Intenties motiveren daden. Toch zijn we niet gemaakt van pogingen maar eerder van handelingen. Om die reden is handelen de beste manier om trouw te zijn aan wie we zijn. We nemen dat waarin we geloven en aan denken en zetten het om in de praktijk. We zijn wat we doen en voelen en niet wat we van plan zijn te doen.

Een eind maken aan luiheid

Dit is een ander voorbeeld van de principes van pragmatisch optimisme die Stevenson voorstelt. Hij gelooft dat een cynische cultuur de wereld beheerst. Het onthult een gebrek aan drijfveren en aan de hoop dat de dingen beter kunnen worden. Pragmatisch optimisme verdedigt echter het principe om een eind te maken aan luiheid, excuses en apathie. Alleen door deze geestelijke hindernis te overwinnen zullen we in staat zijn onze dromen te beleven.

“Schop het cynisme naar buiten.”

-Mark Stevenson-

Een eind maken aan luiheid

Geduld beoefenen

Het leven is net een marathon. Elke kleine stap brengt ons dichter bij onze doelstellingen. Op sommige dagen gaan we meer vooruit, op andere minder. Onze beloning zal toch vroeg of laat komen. Hoop, inspanning, geduld en volharding maken het resultaat de moeite waard.

Deze acht principes van pragmatisch optimisme kunnen dienen als jouw gids. Ze zullen ons helpen om op een productievere en positievere manier te leven. Als we beginnen met ze ons in ons leven echt eigen te maken, zullen we het vertrouwen hebben om alles te veranderen waarop we ons richten. Verandering is altijd mogelijk.  Wellicht ook interessant voor jou

Kies altijd voor optimisme
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Kies altijd voor optimisme

Optimisme is de kunst bezitten om altijd de zonnige kant van gebeurtenissen te kunnen bekijken. Het is een levenshouding die je kan aanleren.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.