Zeven raadsels van het menselijk brein

Zeven raadsels van het menselijk brein

Laatste update: 30 oktober, 2018

Het menselijk brein is iets dat we constant bestuderen. Er zijn een paar eigenaardigheden die we wel hebben kunnen verklaren, en deze zijn ongelooflijk fascinerend. Er zijn echter ook nog zoveel raadsels van het menselijk brein waar de wetenschap nog altijd geen antwoord op heeft.

Het menselijk brein vertegenwoordigt slechts 2% van het menselijk lichaam, maar verbruikt bijna 20% van de totale zuurstof en 20% van de energie die het lichaam binnenkomt. Als we een elektrode aan de hersenen zouden kunnen verbinden, zou de energie ervan slechts een klein gloeilampje van 60 watt kunnen laten branden. Tegelijkertijd heeft dit mysterieuze orgaan echter wel de hele wereld getransformeerd.

“Zolang het menselijk brein een mysterie blijft, blijft ook het universum een ​​mysterie.”

-Santiago Ramón y Cajal-

Onze neuronen kunnen alleen onder een microscoop worden gezien. Er zijn er meer dan 100 miljard, maar ze zijn niet in staat om zich te vermenigvuldigen. Dat de mens is zoals hij vandaag de dag is, heeft hij te danken aan zijn menselijk brein. En toch blijft het een mysterie. Laten we daarom eens kijken naar een paar van die raadsels van het menselijk brein…

Hersenen laten lampje branden

1. De intieme geheimen van het geheugen

Wanneer je iets nieuws leert, veranderen je hersenen. Wetenschappers weten echter nog steeds niet precies wat deze veranderingen zijn of welke specifieke gevolgen ze hebben.

Een van de grootste raadsels van het menselijk brein is dan ook hoe verschillende soorten herinneringen worden geactiveerd. We hebben een langetermijngeheugen en een kortetermijngeheugen. We hebben echter ook een declaratief geheugen, dat verantwoordelijk is voor het opslaan van exacte gegevens, en een niet-declaratief geheugen, dat te maken heeft met handelingen zoals zwemmen.

Wetenschappers vermoeden dat al deze verschillende soorten geheugen een gemeenschappelijk element hebben. Dit element hebben ze op moleculair niveau echter nog steeds niet weten te vinden. Zo ook weten ze nog steeds niet hoe en waarom bepaalde herinneringen worden gewijzigd of gewist.

2. Emoties

Niet alleen het menselijk brein maar ook onze emoties blijven een raadsel. Allereerst bestaat er nog steeds geen consensus over hoe emoties gedefinieerd kunnen worden vanuit een neurologisch perspectief.

Bekend is dat het cerebrale staten zijn en dat ze ons in staat stellen feiten en gebeurtenissen een waarde te geven. Ook weten we dat we plannen van aanpak op onze emoties baseren. Over de werkelijke neurologische definitie ervan zijn wetenschappers het echter nog niet eens.

Emoties hebben invloed op ons lichaam. Zo kunnen ze veranderingen veroorzaken in onze spierspanning, hartslag, lichaamstemperatuur etc. Ook kunnen ze veranderingen teweegbrengen in de hersenen, in termen van neurotransmitters. Over de details van deze processen weten we echter nog niet zo veel.

3. Het mysterie van intelligentie

Neurologisch bekeken bestaat er ook nog steeds geen gemeenschappelijke definitie van intelligentie. Natuurlijk bestaan er wel ideeën over hoe je iemands intelligentie kunt meten en beoordelen. Er is echter geen enkel cerebraal mechanisme dat het intellectuele vermogen van een mens kan verklaren.

Sommige studies suggereren dat intelligentie geassocieerd is met het werkgeheugen. Dergelijke studies waren echter niet concluderend. Wat we wel weten is dat we verschillende hersengebieden en verschillende denkmechanismen gebruiken om intellectuele verschijnselen uit te voeren. Zelfs dan blijft de menselijke intelligentie echter een van de grootste raadsels van het menselijk brein.

Mechanisme van de hersenen

4. Waarom slapen we?

De gewoonte die mensen hebben om te slapen, hebben we altijd met rust geassocieerd. In de afgelopen decennia zijn we echter te weten gekomen dat het brein actief blijft tijdens de slaap. Het is zelfs zo dat het menselijk brein op sommige momenten tijdens de slaap nog actiever is dan overdag.

Momenteel zijn er bepaalde hypothesen die door meer mensen geaccepteerd worden, maar eigenlijk weten we nog steeds niet precies waarom we slapen. Hoewel het mogelijk is dat het enkele regeneratieve functies heeft, is dit zeker niet de enige reden. Er zijn hypothesen die stellen dat slapen ons helpt om problemen op te lossen en kennis vast te leggen.

5. Bewustzijn

Het menselijk bewustzijn is een filosofisch, psychologisch en antropologisch concept. Het is echter ook een neurologisch concept. Tegenwoordig weten we dat contact met materiële dingen kleine veranderingen in de hersenen veroorzaakt.

Een van de grootste raadsels van het menselijk brein, is echter hoe verschillende niveaus van bewustzijn worden geproduceerd. Het zogenaamde ‘hogere bewustzijn’ of het vermogen om de universele werkelijkheid objectief te bekijken, lijkt het resultaat te zijn van een massaal feedbacksysteem van de hersencircuits. Dit is echter een van de weinige dingen die we weten over dit fenomeen.

Hersenen en het universum

6. Het menselijk brein en de toekomst

Een van de meest buitengewone krachten van het menselijk brein, is het vermogen om een idee van de toekomst te vormen. Dat wil zeggen, het vermogen om te voorzien, voorspellen of raden wat er zal gebeuren. Dit is een geweldige uitdrukking van onze intelligentie en ons potentieel.

We weten echter niet precies hoe de hersenen dit doen. We gaan ervan uit dat het te maken heeft met het maken van modellen die we vervolgens in contrast brengen met onze herinneringen. De werkelijke mechanismen hierachter zijn echter een mysterie.

Vrouw kijkt uit over landschap

7. Tijdelijke verschijnselen

Het lijkt erop dat het menselijk brein moeite heeft met het verwerken van dingen die tegelijkertijd gebeuren. Dit kun je bijvoorbeeld zien wanneer er twee of meer dingen met verschillende snelheden plaatsvinden. De hersenen proberen deze dingen waar te nemen alsof ze synchroon aan elkaar zijn. Dat wil zeggen, alsof ze met dezelfde snelheid plaatsvonden.

Dit heeft echter interessante gevolgen, zoals dyslexie en valpartijen bij ouderen. Waarom? Dat weten we helaas niet.

Hoewel we grote vooruitgang hebben geboekt op het gebied van neurologie, bestaan er nog steeds veel raadsels over hoe het menselijk brein werkt. Het is een heel ingewikkeld orgaan. En het wordt nog ingewikkelder als je je bedenkt dat we onze hersenen nodig hebben om na te kunnen denken over hoe onze hersenen werken… 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.