Wat zegt je gebruik van je handen over je?

Wat zegt je gebruik van je handen over je?

Laatste update: 11 november, 2016

Een tijdje geleden werd ik me bewust van het feit dat ik een geboren gebaarder of handmatig spreker ben, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Het is waar dat wanneer het aankomt op het catalogiseren van deze bijzonderheid, er nog geen gevestigde term is. Laten we zeggen dat ik een van die mensen ben die niet een verhaal kan vertellen zonder handbewegingen toe te voegen.

“Ik ben niet wat ik ben, ik ben wat ik met mijn handen doe.”
Louise Bourgeois

Deze stijl van communiceren toont zich vooral wanneer ik energie wil leveren met mijn boodschappen, alsof ik mijn woorden wil duwen, zodat ze met grote kracht bij mijn gesprekspartners zullen inslaan.

Toen ik mijn zoektocht naar wetenschappelijke informatie over deze bijzonderheid begon, dacht ik in eerste instantie dat het alleen te maken had met het niveau van natuurlijke expressiviteit die een persoon kan hebben. Recente artikelen bevestigen echter dat deze eigenschap veel meer sociale invloed heeft dan we over het algemeen geloven.

In sociaal opzicht geloven we dat de daad van met onze handen gebaren gewoon “een afleider” is als het gaat om communicatie. Het is ook waar dat het afhangt van de kwestie of de situatie waar we het over hebben. Maar je zult het met me eens zijn dat het gebruik van onze handen vaak aantrekkelijker is en ervoor zorgt dat de mensen om ons heen aan onze lippen hangen.

Een recent artikel over dit onderwerp in het tijdschrift Forbes ondersteunt de theorie dat mensen die met hun handen spreken een beter charisma ontwikkelen. De gewoonte van onze handen gebruiken tijdens vocale expressie impliceert een hoog niveau van energie en aantrekkingskracht. Het brengt de spreker beter in relatie met zijn luisteraars en geeft hem de macht in de groep waar hij in spreekt.

Handen

Als gevolg van dit alles worden we vaak gezien als goede leiders die met onze handgebaren beter in staat zijn om onze luisteraars te overtuigen. Bovendien laten mensen met deze bijzonderheid, wanneer het tijd is om hun handen te gebruiken in combinatie met hun spraak, grote oprechtheid zien, want we hebben vaak geen controle over onze gebaren, waardoor we onze emoties met vertrouwen en transparantie uitdrukken.

De The Business Insider-columnist Annie Paul bevestigt dat dit ook een kenmerk is van een grotere intelligentie en scherpzinnigheid binnen een gesprek.

In een andere studie presenteerde de onderzoeker Albert Mehrabian de impact van een bericht met de volgende percentages: 7% verbaal, 38% vocaal en 55% tekenen en gebaren, non-verbale taal. Hiermee weten we dat het verbale element wordt gebruikt om informatie te communiceren en het non-verbale om persoonlijke toestanden en activiteiten te communiceren. Mehrabian beweert hiermee dat in een gesprek tussen twee of meer mensen het verbale element 35% uitmaakt en meer dan 65% bestaat uit non-verbale communicatie.

Alles in ons is expressief. Wanneer we ons bewust zijn van de kracht van de taal, zowel de verbale als de non-verbale, worden onze gevoelens scherper en ontwikkelt onze intelligentie. Dit wetende, zou ik je graag uitnodigen om deze video te bekijken van de Stanford Graduate School of Business, waar je advies kunt krijgen over het gebruik van non-verbale taal:

Als je je handen gebruikt tijdens persoonlijke communicatie, geniet er dan van. Je bent vast en zeker effectief wanneer je moet communiceren en je emoties uit moet drukken tegenover de mensen om je heen.

“Mijn handen, mijn voeten, heb je veranderd in mijn grote dromen.”
-Roberto Obregón-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.