Wat zijn enkele tekenen van intelligentie?

Wat zijn enkele tekenen van intelligentie?

Laatste update: 18 maart, 2018

Wat zijn volgens jou tekenen van intelligentie? Als je in de psychologie over intelligentie praat, kom je in een zwart gat terecht waar schaduwen worden verward met objecten.

Als het gaat om het definiëren van intelligentie, is men het er over eens dat mensen intelligent zijn omdat ze goed zijn in het oplossen van problemen. Ook het voorstellen van nieuwe ideeën en het vinden van nieuwe perspectieven.

De moderne psychologie ondersteunt ook het idee van verschillende soorten intelligentie, in plaats van globale intelligentie. Dankzij dit nieuwe begrip kunnen we het er allemaal over eens zijn dat Einstein, Mozart en Cervantes intelligent waren.

Dit kunnen we zeggen zonder dat we ze hoeven te testen, omdat hun prestaties en ontdekkingen hier voldoende bewijs van zijn.

Intelligentie wordt gevoed door andere vermogens die ons laten stralen, zoals inspanning, geheugen en creativiteit.

Veel wetenschappers geloven dat intelligentie een genetische component heeft. Vergeet echter niet dat ons DNA ons veel van de kaarten die we in het leven moeten spelen geeft, maar niet allemaal.

We halen meer uit de omgeving waarin we leven, vooral tijdens de eerste levensjaren, wanneer de plasticiteit van de hersenen op het hoogste niveau is. In dit stadium leggen de hersenen nog maar net de basis voor toekomstige structuren, vooral de structuren die betrokken zijn bij sociaal gedrag.

De studie naar intelligentie begon in twee interessante contexten waarin interesse bestond voor het kwantificeren en meten van individuele verschillen. Een daarvan was het leger, waar het werk van Robert Yerkes in het Amerikaanse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog een rol speelt. Het andere was het onderwijs (zie de werkzaamheden van Alfred Binet met betrekking tot de herstructurering van het Franse onderwijsstelsel).

In beide gevallen was de reden om intelligentie te bestuderen het onderscheiden van intelligente mensen van onintelligente mensen. Uiteindelijk wilden ze een betrouwbaar middel creëren om intelligentie te meten en enkele tekenen van intelligentie vast te stellen, iets wat mensen vandaag de dag nog steeds proberen.

Enkele tekenen van intelligentie

Unieke organisatiemethoden door intelligentie

Intelligente mensen lijken iets gemeen te hebben met creatieve mensen: een schijnbare liefde voor chaos. Deze eigenschap, die veel problemen kan veroorzaken voor mensen die met hen samenleven, is het gevolg van hun vermogen om verschillende oplossingen te vinden.

Vaak organiseren ze dingen op hun eigen manier, anders dan ieder ander. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop Einstein zijn bureau organiseerde:

Einstein achter een rommelig bureau, een van de tekenen van intelligentie

Kathleen Vohs en haar medewerkers voerden een interessante studie uit waarin ze willekeurige vrijwilligers in twee groepen verdeelden.

De ene groep ging een kantoor binnen met rommelige bureaus en de andere groep ging naar een kantoor met opgeruimde bureaus. Elke groep werd gevraagd ideeën te bedenken om verschillende problemen op te lossen. Het resultaat? De mensen die rommelige bureaus hadden gaven meer en betere ideeën dan de mensen in het opgeruimde kantoor.

Vrienden die je op één hand kan tellen

Het lijkt erop dat het hebben van weinig vrienden ook een van de tekenen van intelligentie is. De tijd die intelligente mensen besteden aan relaties heeft meestal meer te maken met het genieten van de relaties die ze hebben, dan met het aangaan van nieuwe relaties.

Bovendien blijkt uit studies dat er onder zeer intelligente mensen een negatieve correlatie bestaat tussen het aantal vrienden en de tevredenheid of het algemeen welzijn.

Dit is interessant, want als je de correlatie in de algemene bevolking analyseert, is het tegenovergestelde het geval: hoe meer vrienden ze hebben, hoe meer voldoening ze ervaren.

Er is een evolutionaire theorie die dit fenomeen verklaart. Intelligente mensen hebben niet op zoveel gebieden ondersteuning nodig als iedereen. Samenwerken met andere mensen kan voor hen eerder een belemmering zijn dan een voordeel.

Vrouw met ballonnen en een koffer

Een grote woordenschat aan slechte woorden

Het rondstrooien van beledigingen lijkt niet de beste aanpak, tenzij je hoofddoel in het leven is om een slechte reputatie te hebben of om te gaan met mensen die je niet leuk vindt. Op het internet en zelfs in de geschreven pers is er geen gebrek aan columnisten die graag ongepaste woorden gebruiken.

Maar betekent dit dat mensen die slechte woorden gebruiken intelligenter zijn? Nee, dat is niet wat we proberen te zeggen.

Het lijkt er echter wel op dat de hoeveelheid verschillende scheldwoorden die de persoon in staat is te produceren correleert met intelligentie. Of zo blijkt dit uit een onderzoek uit 2009 door psychologen Kristin en Timothy Jay.

In hun studie vroegen ze de deelnemers om zoveel mogelijk scheldwoorden op te zeggen.

De resultaten brachten aan het licht dat degenen die een langere lijst van scheldwoorden produceerden hetzelfde konden doen in andere categorieën.

Er zijn andere dingen die intelligente mensen gemeen hebben, zoals te laat opstaan, linkse overtuigingen en interesse in het milieu. Het lijkt er ook op dat zeer intelligente mensen een groter risico lopen op verslavingen als een manier om een mogelijk gebrek aan stimulatie te compenseren.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.