Wat is hetero-agressief gedrag?

Wat is hetero-agressief gedrag?

Geschreven door Pedro González Núñez

Laatste update: 27 december, 2022

Misschien heb je dit citaat van Paulo Coelho al eens gelezen: “Angst komt meestal op twee manieren tot uiting: door middel van agressiviteit of onderwerping.” In het geval van hetero-agressief gedrag maken we ons zorgen over de eerste vorm, agressiviteit.

Vóór we verdergaan, is het belangrijk op te merken dat dit begrip niets te maken heeft met geslacht. Tegenwoordig is het in de mode om alles dat verbonden is met geslacht en gedrag een naam te geven. Daarom willen we duidelijk zijn. Het fenomeen hetero-agressief gedrag heeft niets te maken met mannelijk chauvinisme, gendergeweld, enzovoort.

“In alle samenlevingen en gemeenschappen moet er een kanaal, een uitweg zijn waarlangs mensen hun opgestapelde energie in de vorm van agressiviteit kunnen vrijlaten.”

-Frantz Fanon-

 Share

Wat is hetero-agressief gedrag?

Eerst willen we dus omschrijven waaruit hetero-agressief bestaat. In dit geval hebben we het over het soort agressiviteit dat alle vormen van agressief gedrag dat op een extern voorwerp gericht is, groepeert.

Dit verschilt dus van auto-agressief gedrag. Want dat is een overkoepelende term voor alle gedragingen waarbij het slachtoffer en de dader één en dezelfde persoon zijn.

Het fenomeen dat we in dit artikel bespreken, omvat met andere woorden een reeks erg diverse patronen in termen van intensiteit en typologie. Daartoe behoren agressieve gebaren, lichamelijke gevechten, verbale beledigingen, enzovoort.

Hetero-agressief gedrag

We kunnen hieraan ook nog toevoegen dat volgens bepaalde onderzoeken dit agressief gedrag vaak verbonden is met verschillende stoornissen. Maar het maakt er niet noodzakelijk deel van uit. Bovendien is dit gedrag gelinkt aan geestelijke problemen, die een verschillende oorsprong kunnen hebben. Dat gaat van psychotische tot emotionele of biologische problemen.

Wat zijn de kenmerken van hetero-agressief gedrag?

Dit fenomeen heeft typische kenmerken. We zullen nu de belangrijkste bekijken:

  • Dit type agressief gedrag is altijd gericht op andere mensen of op externe elementen. Het is nooit gericht op zichzelf. Het is dus met andere woorden erg verschillende van auto-agressief gedrag. Het individu focust zich op anderen, niet op zichzelf.
  • Zoals we al eerder gezegd hebben, omvat het alle vormen van agressief gedrag. Het kan fysiek zijn of zich alleen uiten door middel van lichaamstaal.
  • Sommige studies leggen een verband tussen hetero-agressief gedrag en de menselijke biologie. Volgens hen heeft het te maken met terrein afbakenen en seksueel instinct.
  • Deze veranderingen in het karakter komen bij het individu op alle vlakken tot uiting. Hiermee bedoelen we dat ze de patiënt op een emotioneel, sociaal, cognitief en lichamelijk niveau kunnen aantasten.
  • Op het emotionele vlak treedt deze stoornis op in de vorm van woede of razernij.
  • Een ander symptoom dat vaak voorkomt, zijn de specifieke veranderingen in het taalgebruik. Want de stemtoon, de gebaren en de gezichtsuitdrukkingen enzovoort veranderen.
  • Een persoon die aan hetero-agressiviteit lijdt, heeft ook vaak een dwangmatige en zelfvernietigende persoonlijkheid. Vaak hebben patiënten ook een achtervolgingscomplex.
  • Hetero-agressief gedrag zal ook een negatief effect hebben op het sociale leven en de relaties van het individu.
Grote vrouw roept naar kleine man met megafoon

Waaruit bestaat het syndroom van hetero-agressief gedrag?

Er zijn drie syndromen die vooral kenmerkend zijn voor hetero-agressief gedrag. Het kan te maken hebben met stoornissen zoals schizofrenie, bipolariteit en depressie.

Onrustwekkend gedrag

Hiermee bedoelen we gedrag dat andere mensen storend vinden. Vaak beginnen deze gedragingen in de kindertijd op te treden. Er is dan sprake van gedragsstoornissen, negativiteit of een uitdagende houding. Dit is iets dat vaak voorkomt bij kinderen jonger dan tien jaar oud. Ze gaan zich ongehoorzaam, baldadig, opvallend vijandig en erg uitdagend gedragen. Hun gedrag overschrijdt de grenzen van wat wij als “normaal” beschouwen.

Onderzoekers schrijven gedragsstoornissen ook toe aan de kindertijd. Bij individuen met deze stoornis zien we een patroon van herhaaldelijk schenden van de basisrechten van andere mensen Ze overschrijden voortdurende de grenzen van de sociale normen.

Explosiviteit

Patiënten vertonen een gedrag dat bekend is als intermitterende explosieve stoornis. Het kenmerk van dit gedrag is een volledig verlies van de controle over de agressieve impulsen.

Dit effect veroorzaakt een onevenredige agressieve reactie op om het even wat de aanleiding kan zijn. Het komt tot uiting in lichamelijke en verbale aanvallen. Deze reactie kan enkele seconden of enkele minuten duren. Maar meestal verdwijnt het vanzelf even snel als het opgekomen is.

Man schreeuwt naar andere man

Agitatie

Het veroorzaakt ook motorische overbeweeglijkheid samen met stemmingswisselingen. Meestal hebben die te maken met angst, droefheid en zenuwachtigheid. In dit geval varieert de intensiteit want die kan mild, intens of gewelddadig zijn.

Verschillende dingen kunnen aanleiding geven tot agitatie. Het kan te maken hebben met reacties op medicijnen of op bedwelmende stoffen, met systemische infecties, neurologische stoornissen, enzovoort.

Vaak zijn de gevolgen van hetero-agressief gedrag opvallend verschillend. Ze hebben ook diverse oorzaken. Crimineel gedrag, een destructieve houding, onrealistische oplossingen voor problemen, angstgevoelens, enzovoort.

“De personen die vast komen te zitten in een agressieve concurrentie, verliezen hun verstand, en wat nog duidelijker is, hun kracht. Iemand die overtuigd is van iets, hoeft zijn stem niet te verheffen of zich opwinden.”

-Julian Marias-

Zoals je ziet, is dit fenomeen verbonden met bepaalde stoornissen die echt ernstig en gevaarlijk kunnen zijn. Maar wat nog zorgwekkender is, is dat ze kunnen leiden tot gewelddadig gedrag dat iedereen kan raken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.