Wanneer we ziek worden van woede

Wanneer we ziek worden van woede

Laatste update: 09 december, 2017

Woede is één van de krachtigste gevoelens die een mens kan ervaren. Het verschijnt in vele vormen: wrok, haat, onverdraagzaamheid, ergernis enzovoort. Al deze uitingen hebben één ding gemeen, een gevoel van ongemak en een verlangen om in confrontatie te gaan met de andere persoon. En misschien geloof je dit niet maar, je kunt ziek worden van woede.

We ervaren allemaal dit gevoel. In het begin is het positief. Tenslotte is woede een reactie op iets dat wij als een bedreiging interpreteren. Het versterkt onze identiteit in die mate dat het een uitdrukking is van onze behoeften en verlangens. Het is ook een emotie van zelfverdediging. Soms hebben we heftige vastberadenheid nodig om met agressie om te gaan.

“De grootste remedie voor woede is uitstel.”

-Seneca-

Maar we weten allemaal dat woede ook een erg negatieve kant heeft. Bovendien is het zowel voor onszelf als voor de mensen rond ons negatief. Het gaat ook niet zozeer om het feit of we al of niet woede ervaren. Wat wel belangrijk is, is waarom we kwaad zijn, hoe intens onze woede is en wat de gevolgen zijn.

Dit gevoel kan ons zo diepgaand overweldigen dat het een blijvende toestand wordt. Het kan dus echt ons leven beïnvloeden.

Een van de ergste aspecten van woede is dat het een reeks reacties in het lichaam in gang zet. Als we vaak kwaadheid ervaren, dan kan het ons zowel lichamelijk als emotioneel ziek maken.

Persoon die van woede met zijn vuisten op tafel slaat want we kunnen ziek worden van woede

Waarom kunnen we ziek worden van woede?

Woede heeft verrassende effecten op het lichaam. Er zijn drie soorten reacties: lichamelijk, cognitief en gedragsmatig. Ze worden geactiveerd wanneer we ons bedreigd voelen en ons voorbereiden op een aanval. Dit zijn de fysiologische reacties:

  • De hartslag stijgt.
  • De ademhaling versnelt.
  • De bloeddruk gaat de hoogte in.
  • De spieren raken gespannen.
  • Het niveau van adrenaline, noradrenaline en cortisol stijgt.

Vervolgens neemt ons vermogen om innerlijke en uiterlijke informatie (een cognitieve respons) te verwerken af. Uiteindelijk zal dit zich allemaal uiten in het gedrag met inbegrip van verbale of lichamelijke agressie. Dit betekent met andere woorden dat er mogelijk sprake zal zijn van geweld.

Het is belangrijk om te vermelden dat men drie soorten woede omschreven heeft:

  • Snelle of plotse kwaadheid wanneer we ons aangevallen of ingesloten voelen.
  • Stabiele en doelbewuste woede, wat eigenlijk hetzelfde is als wrok. Deze vorm treedt met tussenpozen op en kan lange tijd blijven duren.
  • Terugkerende woede die regelmatig tot uiting komt en deel begint uit te maken van de persoonlijkheid van iemand.

Hoe kunnen we ziek worden van woede?

Vele studies tonen het schadelijke effect van woede op onze lichamelijke gezondheid. Het Center for Disease Control and Prevention in Atlanta heeft dit onderzocht. Hun onderzoekt toont aan dat mensen die herhaaldelijk woede ervaren een hoger risico lopen op een beroerte. Deskundigen hebben meer dan veertienduizend individuen onderzocht. Zij kwamen tot de vaststelling dat mensen die vaker woedend zijn, ook meer kwetsbaar zijn om uiteindelijk een beroerte te krijgen.

Afbeeldingen van zenuwen want we kunnen ziek worden van woede en dit heeft invloed op onze zenuwen

Maar ze zijn ook tot nog een andere ontdekking gekomen. Mensen die meer prikkelbaar zijn, hebben een kwetsbaarder immuunsysteem. Dat betekent dat ze dus meer vatbaar zijn voor infectieziekten. De onderzoekers vonden ook bewijs dat hormoonpieken zoals een stijging in het adrenalinegehalte, bloedklonters veroorzaken en de wanden van de bloedvaten verzwakken.

Ook de John Hopkins Medical School voerde een onderzoek uit. Over een periode van zestien jaar bestudeerden ze 1100 studenten. Het plan was om de resultaten te vergelijken met hun medische geschiedenis in de volgende tientallen jaren. Ze kwamen uiteindelijk tot de volgende conclusie. Mensen die vlug kwaad worden, hebben drie keer meer kans om een hartaanval te krijgen. Nog een ander onderzoek toonde aan dat woede de hoeveelheid vet in het lichaam aanzienlijk doet toenemen. Ook de gevoeligheid voor pijn zal opvallend groter worden.

Een giftige emotie

Je kan gemakkelijk vaststellen dat woede eigenlijk het lichaam vergiftigt. Wellicht voelen we de lichamelijke effecten niet onmiddellijk. Maar als we te lang in deze staat van kwaadheid blijven, dan ZULLEN we ze zeker voelen.

Kwaad zijn is niet noodzakelijk slecht. Het is een instinctieve reactie met een aanvankelijk positieve of aangepaste functie. Deze functie heeft als doel zelfbehoud. Woede wordt negatief wanneer we toelaten dat al die energie tot uiting komt en we de controle verliezen. Het echte probleem is wanneer we dit gevoel helemaal niet meer kunnen beheersen.

Het gaat dus niet alleen over het feit dat we er helemaal niet mee omgaan. Maar het betreft ook hoe we het op een negatieve manier aanpakken, namelijk door de woede volledig op te potten. In dit geval ben je net als een stoomkoker. Je kan op elk moment ontploffen.

Vrouw die een rookbom voor haar gezicht houdt maar nog steeds staat te lachen

Wanneer we ons kwaad voelen, dan is het beste wat we kunnen doen, ons vrijwillig terugtrekken uit de situatie. Het helpt om tot tien te tellen. Soms is het zelfs nodig dat we tot vijftien of tot twintig tellen. Ga eventjes aan de kant staan en adem diep in en uit. Wanneer je je opnieuw rustig voelt, probeer dan duidelijk en helder te spreken zonder je op te winden over wat je kwaad maakte.

Tenslotte is het ook belangrijk dat je in dit soort situaties probeert om de onderliggende factoren te identificeren. Want sommige van die factoren hebben niets met de situatie te maken maar voeden alleen je woede. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.