Wat is het verschil tussen je stemmingen en je emoties?

Zou jij weten hoe je onderscheid kunt maken tussen je stemmingen en je emoties? Ze zien er hetzelfde uit, maar zijn het niet. In feite sporen beide verschillende bijzonderheden op die bepalen hoe jij je voelt.
Wat is het verschil tussen je stemmingen en je emoties?

Laatste update: 16 april, 2022

Ze lijken hetzelfde, maar zijn het niet. Inderdaad, je stemmingen en je emoties traceren twee soortgelijke maar toch verschillende fenomenen. De bijzonderheid die elke dimensie beperkt, stelt je in staat je gedrag, mentale toestand en manier van omgaan met je omgeving beter te begrijpen. Wat je voelt is tenslotte alles.

We zouden kunnen zeggen dat het belangrijkste verschil tussen stemmingen en emoties de tijd betreft. Emoties horen bij je lichaam en komen als eerste naar voren; dat doen ze extreem snel.

Later komt de mentale representatie ervan, je gevoelens. Ten slotte doet zich een complexere fase voor waarin veel van deze gevoelens kunnen worden gecombineerd. Daardoor laat je een afdruk achter van een specifieke gemoedstoestand.

Het is een geavanceerd proces dat je aanmoedigt om de ene of de andere kant op te gaan. Emoties beginnen met psychofysiologische reacties op specifieke stimuli. Stemmingen zijn daarentegen meer algemeen en afhankelijk van meerdere factoren. Die kunnen niet altijd worden geïdentificeerd. Je kunt zich bijvoorbeeld een paar dagen prikkelbaar voelen en niet echt weten waarom.

Als je het verschil tussen je emoties en stemmingen begrijpt, wordt het gemakkelijker voor je om ze beter te beheersen.

“Zoals we hebben geleerd, kiezen we niet de emoties die we ervaren.”

Paul Ekman

Blije vrouw

Verschillen tussen stemmingen en emoties

Hoe voelde je je de laatste tijd? Leeg, zonder veel verlangen naar iets en verdrietig misschien? Door deze simpele vraag te beantwoorden, heb je het al over je gemoedstoestand. Emoties kleuren je leven, maar je gemoedstoestand biedt een meer stabiele en aanhoudende toon. In feite is emotie een gevoel op korte termijn dat meestal op een bron is gericht.

De psycholoog Paul Ekman (Engelse link) legde de fundamentele verschillen tussen deze twee dimensies uit in zijn boek The Nature Of Emotion. Hij beweerde dat een slecht begrip en beheer van hen ons parten kan spelen.

Zoals Daniel Goleman zei, is emotionele zelfbeheersing de basis van alle prestaties. Als je daarom begrijpt wat er met je gebeurt en waarom, kun je je zelfbeheersing reguleren om te allen tijde te krijgen wat je wilt. Laten we nu eens kijken naar de verschillen tussen stemmingen en emoties.

Emoties maken deel uit van het regulatieproces dat je helpt om je veel beter aan te passen aan je omgeving.

1. De verschillende doelen van stemmingen en emoties

Waar zijn stemmingen en emoties voor? We weten dat beide bepalend zijn voor je welzijn of psychisch ongemak. Elk vervult echter ook een specifiek doel:

 • Emoties zijn bedoeld om je aanpassing aan gebeurtenissen (prikkels) in je omgeving te vergemakkelijken. Ze definiëren een onmiddellijke psychofysiologische reactie op een specifieke stimulus en doen dit door een reeks neurotransmitters vrij te geven.
 • Stemmingen zijn een mengeling van emoties en gevoelens die zich gedurende meerdere dagen hebben opgehoopt. Met andere woorden, je stemmingen zijn toestanden waarin je mentale, emotionele en fysieke ongemak of welzijn worden gecombineerd. Deze multifactoriële ervaringen hebben geen doel. In feite zijn ze een tijdelijke reactie op een opeenstapeling van psycho-emotionele sensaties.

2. Duur: emoties zijn sneller en vluchtiger

Paul Ekman wijst erop dat emoties intense maar korte sensaties zijn. Deze kunnen een paar seconden of een paar minuten duren. Maar stemmingen zijn uren of zelfs dagen bij je. Het zijn die momenten waarop je je ofwel bijzonder leeg voelt, ofwel gemotiveerd en vol energie.

Aan de andere kant, als je merkt dat je je gedurende enkele weken of maanden apathisch of hopeloos voelt, zou dit naar alle waarschijnlijkheid een affectieve stoornis zijn. Bijvoorbeeld een seizoensgebonden affectieve stoornis of een depressieve stoornis zoals dysthymie.

Je humeur kan worden beïnvloed door je omgeving, je mentale toestand en ook door je lichaam. Bovendien moduleren voeding en lichaamsbeweging ook hoe je je voelt.

3. Triggers: wat veroorzaakt stemmingen en emoties?

Onderzoekers van de Canterbury Christ Church University (VK) voerden een onderzoek (Engelse link) uit om het verschil tussen stemmingen en emoties te begrijpen. Ze beweerden dat hun uiterlijk afhankelijk is van verschillende triggers. De James-Lange-theorie stelt bijvoorbeeld voor dat de oorsprong van emoties gerelateerd is aan fysiologische reacties op stimuli.

Stel je bijvoorbeeld voor dat wanneer je aan het werk gaat, je merkt dat de computer waarop je werkt niet wil opstarten. Je emotionele reactie is spanning en daarachter woede of frustratie (Engelse link) omdat de maatregelen die je neemt niet werken.

De trigger die je stemming vormt, is echter complex en verschijnt in de loop van de tijd; het is niet onmiddellijk. Daarin wordt een specifieke mentale toestand gecombineerd vanwege een reeks geaccumuleerde emoties die je dag na dag voelt.

Je fysieke toestand wordt ook beïnvloed. Soms schetsen factoren zoals stress op het werk, zorgen, gebrek aan lichaamsbeweging en slechte voeding een hopeloze en negatieve gemoedstoestand. In feite ervaart iedereen dit soort realiteit op een of ander moment.

Verdrietige vrouw

4. Hoe worden ze gereguleerd?

Zoals we eerder vermeldden, zijn emoties psychofysiologische reacties. Ze veranderen je gedachten, vertroebelen je aandacht, veroorzaken spierspanning of buikpijn, enz. Al deze reacties gebeuren extreem snel, maar het probleem is dat je je erdoor kunt laten meeslepen en een onevenwichtige reactie kunt uitstralen. Bijvoorbeeld iets respectloos zeggen als je boos wordt.

Om een bepaalde emotie te reguleren, is het eerste wat je moet doen je er niet instinctief door laten meeslepen zonder deze eerst te hebben geanalyseerd en er contact mee te hebben gemaakt om het te begrijpen. Het doel is eigenlijk eenvoudig: je helpen om je beter aan te passen aan je omgeving. Als je boos bent, moet je die oneerlijke situatie oplossen en je er niet door laten meeslepen.

Stemmingen vereisen meer delicaat, diepgaand en langdurig psychologisch werk. Ze zijn als een fles gevuld met veel ingrediënten die je moet analyseren voordat ze overlopen.

Als je je bijvoorbeeld hopeloos voelt, moet je begrijpen wat er achter die toestand zit. Misschien ben je overdreven bezorgd of heb je bepaalde leefgewoonten die je zou moeten veranderen? Wat je moet doen, is in jezelf kijken om te begrijpen, veranderingen aan te brengen, jezelf beter te leren kennen en jezelf te geven wat je nodig hebt. Wellicht ook interessant voor jou

Wat is het verband tussen stemming en gezondheid?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Wat is het verband tussen stemming en gezondheid?

Is er een verband tussen stemming en gezondheid? Er zijn aanwijzingen dat negatieve emoties de duur van bijvoorbeeld infecties beïnvloeden.  • Ekman, P. (1992). Are there basic emotions? Psychological Review, 99(3), 550–553.
  • Ekman, P. (2003). Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life. New York, NY: Times Books/Henry Holt and Co.
  • Lane, Andrew & Beedie, Christopher & Terry, Peter. (2005). Distinctions between Emotion and Mood. Cognition and Emotion. 19. 10.1080/02699930541000057.
  • Thagard, P. (2018). Brain-mind: From neurons to consciousness and creativity. Oxford: Oxford University Press. Fall publication.
  • Thagard, P., & Schröder, T. (2014). Emotions as semantic pointers: Constructive neural mechanisms. In L. F. Barrett & J. A. Russell (Eds.), The psychological construction of emotions (pp. 144-167). New York: Guilford.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.