Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ-R)

Negatieve gedachten vormen de wortels van veel van onze problemen. Dit soort denken kan leiden tot een stemmingsstoornis met echt aanzienlijke beperkingen. Daarom is het belangrijk om het te kunnen detecteren voordat het gevaarlijk wordt. In dit artikel gaan we een instrument verkennen voor dit specifieke doel.
Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ-R)
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 21 juli, 2023

Heb je vaak negatieve gedachten? Het soort gedachten dat je hoop de grond in boort en je geest tempert. Iedereen heeft ze. Het lijkt alsof er een horrorfilmschrijver in je leeft die af en toe de controle overneemt en de meest verontrustende mentale plots creëert. Maar waarschijnlijk lukt het je meestal wel om ze te herformuleren en een realistischere en gezondere benadering toe te passen.

Maar de laatste jaren is er een verontrustende realiteit waargenomen. Steeds meer mensen hebben last van slopende en negatieve gedachten. Het zijn automatische, herkauwende en uitputtende denkpatronen die de basis kunnen leggen voor veel geestelijke gezondheidsproblemen.

In plaats van ze te laten passeren en er geen belang aan te hechten, geven sommigen van ons ze de ruimte en geloven ze. Zodra we irrationele en catastrofale ideeën valideren, verliezen we de controle over ons leven en ervaren we aanhoudend ongemak.

Vanuit klinisch oogpunt stelt kennis over de gedachten van een patiënt professionals in staat om het risico op het ontwikkelen van een depressie in te schatten.

Hiervoor zijn talloze instrumenten ontworpen. Daaronder is er één zeer waardevol instrument dat eruit springt. Je kunt er hier meer over te weten komen.

Automatische cognities en gedachten vormen een groot risico voor onze geestelijke gezondheid. Ze kunnen veranderen in angststoornissen en depressie.

Vragenlijst
De automatische gedachten vragenlijst (ATQ-R) kan een heel nuttig hulpmiddel zijn bij de klinische evaluatie van patiënten.

Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ-R)

Je gedachten kunnen zowel bakens zijn die je helpen om al je problemen op te lossen, als demotiverende lasten. Ze irriteren je vaak, maken pijn uit je verleden wakker en zorgen ervoor dat je de toekomst met gevoelens van grote onzekerheid bekijkt.

Hoewel het onmogelijk is om altijd positief en hoopvol te denken, is het belangrijkste dat je controle hebt over je gedachten en weet hoe je ze kunt rationaliseren.

Zodra je wordt gedomineerd door onjuiste, fatalistische en irrationele percepties, verandert je geest. Hoe schokkend het ook lijkt, steeds meer mensen hebben de laatste jaren last van dit soort gedachten door de gezondheidscrisis, sociale veranderingen en economische problemen.

De Universiteit van Regina (Canada) heeft een onderzoek (Engelse link) uitgevoerd dat beweert dat depressieve symptomen significant gecorreleerd zijn met negatieve automatische gedachten. Daarom is het evalueren van iemands gedachten een manier om vast te stellen of iemand risico loopt op een stemmingsstoornis. Tests kunnen in deze gevallen zeer nuttig zijn.

De geldigheid die we geven aan onze irrationele gedachten is een risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie.

De ATQ-R: een nuttig instrument in psychologische therapie

De ATQ-R is een instrument dat werd ontwikkeld door de psychologen en onderzoekers Steven D. Hollon en Phillip C. Kendall. Het probeert de gedachten op te sporen die geassocieerd worden met depressie. Er wordt niet alleen vastgesteld of iemand irrationele negatieve gedachten heeft of niet.

Het doel is om vast te stellen of de patiënt waarheidsgetrouwheid geeft aan zijn vervormde beelden en gedachten. De test is gebaseerd op de theorie van psychotherapeut Aaron Beck over de triade van depressie. Hij beweerde dat we allemaal het risico lopen om deze stoornis te ontwikkelen als er drie factoren optreden:

 • Een negatief beeld van onszelf hebben en wat ons overkomt negatief interpreteren
 • Het onderhouden van uitputtende en inflexibele gedachteschema’s.
 • Het ervaren van denkfouten. Bijvoorbeeld catastroferen, dichotom denken (zwart-wit denken), enz.

In deze gevallen is de vragenlijst die Hollon en Kendall hebben ontwikkeld zeer nuttig en geldig. Onderzoek (Engelse link) bevestigt inderdaad het belang van aandacht voor gedachten en interne dialoog die mensen vertonen in klinische settings.

De vragenlijst

De ATQ-R bestaat uit 30 zelfverklaringen die de persoon moet beoordelen van 1 tot 5, afhankelijk van hoeveel hij zich ermee identificeert. De vragen zijn uitspraken als “Niemand begrijpt me,” “Ik wou dat ik ergens anders was” of “Ik weet dat ik mensen heb teleurgesteld.”

Deze reeks gedachten die de persoon moet kwalificeren, is georganiseerd in vier categorieën, waaruit de eindscore wordt afgeleid. Deze score geeft aan of de persoon het risico loopt om een depressieve stoornis te ontwikkelen of al een depressieve stoornis heeft. De vier categorieën zijn:

 • Negatieve zelfconcepten en negatieve verwachtingen.
 • Hulpeloosheid.
 • Persoonlijke onaangepastheid en verlangen naar verandering. Het onvermogen om te gaan met alledaagse veranderingen en problemen.
 • Laag gevoel van eigenwaarde.

De Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ-R) is in de loop der jaren bijgewerkt. Het is een valide instrument om depressogene cognities te identificeren.

Man in therapie
De ATQ-R kan ook controleren hoe iemand vordert in therapie.

De validiteit en betrouwbaarheid van de ATQ-R

De ATQ-R werd in 2002 bijgewerkt door Netemeyer et al. Volgens de wetenschappelijke literatuur (Engelse link) is het een valide en effectief instrument. Bovendien is de toediening eenvoudig en levert het bruikbare indicatoren bij het evalueren van gedachten die samenhangen met depressie.

Het is ook interessant om op te merken dat de vragenlijst een veelgebruikt hulpmiddel is bij zowel acceptance and commitment therapy (ACT) als cognitieve gedragstherapie. In feite wordt de vragenlijst niet alleen gebruikt om de aanwezigheid van een mogelijke depressieve stoornis vast te stellen, maar ook om eventuele veranderingen tijdens de psychologische behandeling te beoordelen.

Zoals we al eerder zeiden, is het doel van deze test niet om te beoordelen hoeveel vervormde en negatieve gedachten iemand produceert. Het doel is om te ontdekken of ze die gedachten waarheidsgetrouw maken. Dit is het echte probleem waar ze aandacht aan moeten besteden.

Niet alles wat we denken is geldig, nuttig en rationeel. Daarom moeten we analyseren of alles wat we onszelf vertellen de waarheid is. Dit zal een groot deel van ons psychologisch welzijn garanderen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Lindner C, Kotta I, Marschalko EE, Szabo K, Kalcza-Janosi K, Retelsdorf J. Increased Risk Perception, Distress Intolerance and Health Anxiety in Stricter Lockdowns: Self-Control as a Key Protective Factor in Early Response to the COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr 22;19(9):5098. doi: 10.3390/ijerph19095098. PMID: 35564492; PMCID: PMC9100473.
  • Kendall, P. C., Howard, B. L., & Hays, R. C. (1989). Self-referent speech and psychopathology: The balance of positive and negative thinking. Cognitive Therapy and Research13, 583-598. doi: 10.1007/BF01176069
  • Onofrei, A.-G. (2020). The Relationship between Automatic Thoughts, Negative Emotionality and Basic Psychological Needs. Euromentor, 11(3), 117–138.
  • Pereira, I., Matos, A., & Azevedo, A. (2014). Portuguese version of the Automatic Thoughts Questionnaire – Revised: Relation with depressive symptomatology in adolescents. Psicologia, Saúde & Doenças15, 37-47. doi:10.15309/14psd150105 http://hdl.handle.net/10316/46709

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.