We voldoen aan onze behoeften dankzij onze emoties

november 6, 2018

Iedereen heeft verschillende soorten behoeften. Maslow heeft dit goed verklaard door middel van van zijn piramide. Sommige behoeften zijn fundamenteel zoals eten en bescherming. Andere hebben te maken met relaties zoals genegenheid en erkenning. Dankzij onze emoties kunnen we voldoen aan onze behoeften.

Ze helpen ons immers om te overleven en maken het mogelijk het verschil te kennen tussen een goede en een slechte situatie. Ze moedigen ons ook aan om met anderen om te gaan en met hen te communiceren.

Emoties zijn als het ware onze onafscheidelijke vrienden met wie we op vakantie gaan. Soms kunnen we ons echter ergeren aan onze eigen emoties. We moeten dus leren hoe we ze op de juiste manier kunnen sturen. Dit is nodig om innerlijk beter met die emoties te kunnen samenleven.

We bestaan en communiceren dankzij onze emoties

Emoties zijn noodzakelijk om te overleven. Eén van hun voornaamste functies is ons op psychologisch vlak voorbereiden om te handelen. Vele dieren vertonen heel doeltreffende emotionele gedragingen. We bedoelen hiermee dat er bepaalde emoties bestaan die ons helpen om onmiddellijk te handelen. Dit is wellicht de eerste manier waarop emoties ons helpen om te voldoen aan onze behoeften.

Als je bijvoorbeeld bang bent wanneer je een slang ziet, dat gaat je lichaam reageren nog vóór jij gaat denken of de slang giftig is of niet. In dit geval zal je hartslag stijgen zodat het lichaam meer bloed naar de spieren kan sturen. Dit zorgt ervoor dat je kan ontsnappen aan mogelijk gevaar. Als je dus snel uit een situatie moet ontkomen, zal je op deze manier handelen in plaats van tijd te verspillen aan nadenken.

We bestaan en communiceren dankzij onze behoeften

Jouw emoties vertellen anderen ook hoe jij inwendige en uitwendige prikkels waarneemt en interpreteert. Meestal communiceren we dit op een non-verbale manier. Deze vorm van communicatie is sneller, spontaner en intuïtiever dan verbale communicatie. Dit betekent dus dat jouw emoties anderen zullen beïnvloeden, ook al is het niet jouw bedoeling.

Emoties sturen ons omdat ze ons over elke situatie waardevolle informatie verschaffen. Ze kunnen je helpen inzien of je de situatie al of niet leuk vindt. Afhankelijk van hoe jij je voelt, zal je op die manier de ervaring willen herhalen of vermijden. Ze zijn net een innerlijk kompas dat ons helpt onszelf te oriënteren en te weten wat echt belangrijk is. Ze zorgen er dus voor dat we voldoen aan onze behoeften.

Emoties helpen ons te voldoen aan onze behoeften

Geen enkele emotie is positief of negatief. Sommige emoties kunnen gewoon geweldig voelen (zoals geluk) en andere niet zo geweldig (zoals verdriet of woede). Elke unieke emotie heeft een doel. Alle emoties hebben een doel en zijn noodzakelijk.

Ze zijn jouw metgezellen. Waar je ook gaat, gaan ze met je mee. Ze vertellen ons wat we nodig hebben en hoe we kunnen voldoen aan onze behoeften. Laten we enkele voorbeelden bekijken:

  • Woede: We voelen woede in oneerlijke situaties. Misschien zijn het momenten waarop we het gevoel hebben dat met onze rechten geen rekening gehouden wordt. Dan moeten we grenzen stellen en onszelf beschermen.
  • Verdriet: We voelen ons verdrietig wanneer we een persoon, een voorwerp, een baan, enzovoort verliezen.
  • Angst: We ervaren angst wanneer we geconfronteerd worden met een gevaarlijke situatie. We moeten ons beschermd en veilig voelen.
  • Vreugde: Goede ervaringen, iets winnen, succes behalen op het werk of op school en nog vele andere dingen geven ons het gevoel van vreugde. Meestal willen we dit gevoel met andere mensen delen.

Als je geen woede zou voelen, zou je jezelf dan beschermen? Stel dat je nooit verdrietig zou zijn. Zou je dan weten hoe je met verlies moet omgaan? Hoe zou je kunnen weten dat je in gevaar bent, als angst niet zou bestaan? Zou je in staat zijn te weten wat jou gelukkig maakt, als vreugde je dit niet zou laten ervaren? Je emoties hebben een reden van bestaan. Laat toe dat ze jou leiden!

“Wat nodig is om een persoon te veranderen, is zijn bewustzijn van zichzelf veranderen.”

-Abraham Maslow-

Emoties helpen ons om te voldoen aan onze behoeften

4 strategieën om emoties te sturen

Het is dus oké dat jouw emoties jou de weg wijzen. Je moet er echter wel voor zorgen dat ze het op de juiste manier doen. Laat jezelf niet meeslepen door impulsen. Let ook op je gedachten. Je mag jezelf niet door emoties laten overweldigen zonder er je hoofd bij te houden.

Dit is de reden waarom het belangrijk is dat je leert hoe je jouw emoties op de juiste manier kan sturen. De vier volgende stappen zullen je helpen om je emoties te regelen:

Herkennen

Je bewust zijn van de emotie die je voelt, zal jou zeker helpen om het te beheersen. Leer hoe je bijvoorbeeld het onderscheid kan maken: ben je verdrietig of boos? Leer ook het onderscheid te maken of het de concrete situatie of de gedachte is waaruit deze emotie ontstaat.

Dit zal het jou mogelijk maken om op de gepaste manier te handelen. Wanneer we ons bewust zijn van onze eigen emoties, dan kan dit bovendien helpen om ze bij anderen te herkennen. We zullen dus meer empathisch zijn.

Toelaten

Er bestaan emoties die wij wellicht negatief vinden, zoals verdriet en woede. Toch is het fundamenteel dat we leren om ze toe te laten in plaats van ze uit ons emotioneel repertoire te houden. Emoties komen en gaan. Het is een proces.

Als je op dit moment verdrietig ben, dan betekent dat niet dat je eeuwig verdrietig zal zijn of dat je een verdrietig persoon bent. Probeer om je emoties niet te blokkeren of te onderdrukken. Luister naar je emoties. Voel ze en leer ermee omgaan.

Zelfsturing

We zijn allemaal in staat tot zelfsturing. Laat het gevoel niet zomaar na verloop van tijd verdwijnen. Doe er iets mee! Doe je best om negatieve gedachten uit je geest te laten verdwijnen. Concentreer je op de positieve kant van de dingen.

Zorg voor afleiding of doe iets dat je leuk vindt. Dit zal de intensiteit van je emoties verminderen. Werk aan jezelf en leer je impulsen onder controle houden. Op die manier zal je voor jezelf zorgen en tegelijkertijd je welzijn verbeteren.

Jezelf uitdrukken en communiceren

Emoties zijn echter niet alleen redmiddelen voor jezelf. Je moet ze ook uiten aan de mensen om je heen. Emoties moeten immers gedeeld worden. Heb vertrouwen in anderen en laat hen weten hoe jij je voelt en wat je nodig hebt.

Jezelf uitdrukken en communiceren

We vatten samen. Emoties helpen ons om te voldoen aan onze behoeften. Ze sturen ons zodat we weten hoe we moeten handelen. Emoties zijn ongelooflijk waardevol. Ze zorgen ervoor dat we kunnen overleven en communiceren met anderen.

Eerst voelen we onze emoties. Daarna beslissen we wat we ermee zullen doen. Dat betekent dus dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen handelingen. Laten we met onze gevoelens en gedachten consequent omgaan zodat we ze op een assertieve manier kunnen uiten!